Läkarna ska avgöra arbetsförmågan vid kortare sjukfall


… har tydligen prövat en modell där sjukskrivande läkare faktiskt är den som gör bedömningen om rätten till sjukpeninning i kortare sjukfall (upp till 60 dagar) och där sjukdomen faller inom det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Försöket verkar ha varit så framgångsrikt att man avser att genomföra detta i hela landet.

Det är ju alldeles utmärkt! Syftet med förändringen är tydligen att avlasta Försäkringskassans handläggare så att de kan ägna sig åt de mer komplicerade sjukfallen. Det vore ju verkligen bra om handläggarna får mer tid över till att göra bättre utredningar och överväganden kring långvarigt sjukskrivnas eventuella rätt till sjukpenning. Det finns ju verkligen en del att önska i det avseendet idag.

Dessa förändringar är något som myndigheten kan genomföra inom ramen för sitt uppdrag. Framöver hoppas jag få se förändringar av sjukförsäkringen i de delar som riksdagen råder över. Det återstår ju en del att göra!

Länkar: SVT, SvD

Andra som skrivit: Kjell Rautio

Annons

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 10 oktober, 2014, i Fackliga frågor, Politiska funderingar, Socialförsäkringsfrågor och märkt , , , , . Bokmärk permalänken. 7 kommentarer.

 1. Lars Flemström

  Inför tre obligatoriska karensdagar i början av varje sjukperiod och avskaffa arbetsgivarnas sjuklöneansvar helt och hållet. Låt de anställda sjukskriva sig själva i upp till två veckor, men men med skyldighet att omedelbart inställa sig för läkarundersökning. Om den anställde mottar lön från arbetsgivaren under karensdagarna dras sjukersättningen under hela sjukperioden in. Det blir därmed inte möjligt att förhandla bort karensdagarna.

  Karensdagarna avskaffades en gång i tiden för att tjänstemän fick sjuklön från arbetsgivarna under karensdagarna. När LO ville ha samma förmån för sina medlemmar blev det Nej från arbetsgivarna, som hävdade att sjuklön under karensdagarna även till arbetare skulle leda till ökade korttidssjukskrivningar för arbetare. Tyvärr fick arbetsgivarna rätt – troligen därför att det var lättare att ersätta en sjuk arbetare än en sjuk tjänsteman. Avskaffandet av karensdagarna var en ren rättvisereform. Men rättvisa kan ju skipas även genom obligatoriska karensdagar för alla, vilket jag nu föreslår.

  • Anonym numera.

   Arbetslöshet, sjukskrivning ökar sysselsättningen.
   Ju fler som är sjuka, ju jämnare fördelas ekonomin.

   Glöm inte att Alliansens sysselsättningsökning har skett
   på två sätt. Dels genom att utförsäkra sjuka, arbetslösa.
   Dels genom ökad befolkningstillväxt. vilket skett genom invandring

   Man slår sig för bröstet från högersidan när det
   sedan 2006 blivit 300 000 fler i sysselsättning.

   Att man inte nämner cynismen i den siffran är bara beklämmande.
   Det har skett genom utförsäkring av sjuka, även arbetslösa.

   Håller med Flemström ”Inför tre obligatoriska karensdagar i början av varje sjukperiod och avskaffa arbetsgivarnas sjuklöneansvar helt och hållet. Låt de anställda sjukskriva sig själva i upp till två veckor, men men med skyldighet att omedelbart inställa sig för läkarundersökning.”

   Sånt där skulle skapa jobb.
   Kan betalas av vinsterna som görs i välfärden.

 2. Lars Flemström

  Tack, anonym numera!

  Ingen sjuklön från arbetsgivaren. Det ska till och med förbjudas. Det är mitt förslag. När man blir sjuk ringer man ett enda samtal, och det går till Försäkringskassan, som automatiskt vidarebefordrar sjukanmälan till arbetsgivare och vårdcentral /företagsläkare. En slumpgenerator avgör om man ska kallas till läkarundersökning, och när. Det kan bli när som helst under den period på fjorton dagar, som man får sjukskriva sig själv. Jag gissar att somliga kommer att tillfriskna omedelbart, när de blir kallade till läkarundersökning. Övriga får sin sjukdom bekräftad. Mot slutet av fjortondagarsperioden kallas alla som inte har kallats tidigare, eller inte har friskskrivit sig.

  De tre obligatoriska karensdagarna, då man inte får ta emot ersättning från något håll, kan kompenseras med höjd sjukersättning under de övriga sjukdagarna eller höjd utgående lön när man är frisk. Den som har en kronisk sjukdom, som medför många korta sjukskrivningar får ett beslut från FK om begränsning av totala antalet karensdagar per år; därefter ersättning från första sjukdagen.

  Enkelt och billigt.

  • Anonym numera.

   Det där med slumpgenerator var ”klämmigt”.
   Tycker det ska gälla alla , även VD-ar bör ringa f-kassan om de är sjuka.
   och även de utsättas för slumpgeneratorn.

   Nu lär inte storbolags VD-ar ringa. Men kanske de seriösa som vill beblanda
   sig med sin personal och visa att man sitter i ”samma båt”
   gör det.

   Ja varför inte låta detta gälla även Riksdagsledamöter
   Strävan efter gemenskap och likhet är vad jag vurmar för.
   Individualism tror jag enbart skapar Anarki och
   oro i Samhället.

   Sedan vi vet ju hur man politisk försöker balancera arbetslöshet så den
   går i jämvikt med inflation, ränta. D.v.s genom att ha en mängd arbetslösa med låga ersättningar så kan man hålla inflation, ränta under de ca: 2% som EU-s förespråkar.

   Vore det inte bättre låta arbetslösa få chans jobba, utan att sätta en massa
   hinder i vägen som ex: FAS-3 .

   Istället kunde Jämvikten balanceras genom att sjukskrivning skulle ses som
   en möjlighet för många bygga upp krafter för vidare arbete.
   Även förtidspensionering kunde användas som medel för att hålla jämvikt.
   Kort sagt låt folk sjukskriva sig mera

   Skapa karensdagar som sedan kunde kompenseras ekonomiskt genom högre sjukersättning om sjukskrivningen blir långvarig.

   Friare sjukskrivning helt enkelt. Då skulle företagen gardera sig med fler anställda.
   De skulle i gengäld spara pengar genom att sjukersättningen finansierades av staten.

   Det skulle gynna småföretag.

   Sedan det viktigaste!!!: Politiker måste ha en tanke och en beredskap om avlönade jobb inte kommer.
   Kanske i framtiden gör Robotar av alla de slag jobben.

   RUT-avdrag behövs inte
   Bättre de som inte ids städa får köpa en städrobot beskatta köpet av den och sedan av skatten skapa jobb för personal inom hemtjänsten.
   Det är bara en tidsfråga innan sådana avancerade maskiner kommer ut på marknaden.

   Politiker är idag lika oförberedda för frånvaron av avlönade jobb som man är eller var för Digerdöden, Aids, Ebola,

 3. Lars Flemström

  Det vore dessutom ett oförsvarligt slöseri med sjukvårdsresurser om läkare ska avgöra arbetsförmågan för varenda kotte, som behöver några få dagars sjukskrivning.

 4. Lars Flemström

  Nu tycker jag allt att Anonym numera rör till det. Man har gjort ”försök” att låta läkare avgöra arbetsförmågan vid kortare sjukfall. Detta avlastar Försäkringskassans personal dessa bedömningar. Jag föreslår att de sjuka får sjukskriva sig själva under upp till 14 dagar. Detta avlastar sjukvården onödigt arbete med patienter, som inte behöver någon vård utan tillfrisknar själva. Men kan man då verkligen låta folk sjukskriva sig själva, utan risk att systemtet missbrukas? För att minimera den risken har jag kompletterat förslaget med att en mindre del av de själv-skjukskrivna kallas till läkarundersökning ändå. De kallas med hjälp av en slumpgenerator. Dessutom föreslår jag tre obligatoriska karensdagar i början av varje sjukperiod. För att det ska bli lika för alla får man inte ta emot någon form av sjuklön från arbetsgivaren för karensdagarna. Gör man det, ryker sjukersättningen för hela sjukperioden. Detta ska gälla alla, vanliga anställda, vd-ar och egenföretagare. FK ska slumpmässigt kontrollera företagens bokföring att inga otillåtna ersättningar har betalats ut.

  Bakgrunden är, som jag skrev i den första kommentaren,, att det från början var tre karensdagar i sjukförsäkringen, alltså ett slags självrisk. Tjänstemännen lyckades förhandla till sig sjuklön från arbetsgivarna under karensdagarna. När LO ville ha sjuklön under karensdagarna för sina medlemmar blev det Nej från arbetsgivarna, som befarade att korttids-sjukfrånvaron bland arbetare skulle öka. Tyvärr fick arbetsgivarna rätt, sedan karensdagarna hade avskaffats. Det skedde för att arbetare och tjänstemän skulle få samma förmåner. Men rättvisa kan också skipas, som jag skrev i första inlägget, genom att karensdagarna blir obligatoriska för alla.

  För att få bukt med den ökande sjukfrånvaron, sedan karensdagarna hade avskaffats drev Svenska Arbetsgivareföreningen kampanjer för att arbetsgivarna skulle ta över ersättningarna från Försäkringskassan under de första veckorna, i tron att arbetsgivarna skulle agera sjukspioner mot sina anställda. Socialdemokraterna sa först Nej, men ändrade sig när statsfinanserna blev sämre, med svepskälet att arbetsgivare med dålig arbetsmiljö som gör anställda sjuka skulle straffas.

  I själva verket straffas anställda, som har haft hög sjukfrånvaro hos någon tidigare arbetsgivare, genom att det är mycket svårt för dem att få ett nytt jobb. Även arbetsgivare, som tar ett socialt ansvar genom att anställa personer, som haft en hög sjukfrånvaro, straffas. Allra värst är det för småföretagare. För dem är det rena lotteriet att han anställd arbetskraft. Arbetsgivarnas sjuklöneansvar måste avskaffas helt och hållet. Men självfallet behövs kontroller, så att inte systemet missbrukas. Detta får dock inte leda till en onödigt hög arbetsbelastning för sjukvårdens och F-kassans personal.

  Det stämmer visserligen, som Anonym numera skriver, att hög sjufrånvaro leder till behov av mycket reservpersonal hos företagen. Men det är ytterst osäkert att detta verkligen skulle minska arbetslösheten. Tvärtom är det risk att fler företag slås ut. Arbetsgivarna har ju inte bara kostnaderna för sjuklön, utan även kostnader för produktionsbortfall och reservpersonal, som kanske inte räcker till, om många sjukskiver sig samtidigt.

  I stället ska vi ha så lite sjukfrånvaro som möjligt, och inte heller onödigt mycket personal som administerar sjukfrånvaron. Det är bättre att bekämpa arbetslösheten med en generell arbetstidsförkortning. I varje fall ska inte sjukfrånvaron användas som en informell arbetstidsförkortning för att hinna med privata anglägenheter, som man inte har hunnit med på sin fritid.

 5. Anonym numera.

  ”I stället ska vi ha så lite sjukfrånvaro som möjligt,”

  Liten sjukfrånvaro tror jag uppstår när folk vågar sjukskriva sig.
  Det som nu sker är att folk jobbar tills de är fullkomligt ”färdiga”
  Vilket sedan ger långtidssjukskrivningar. Det som då sker är att
  en ”elit” har jobb och resten betraktas mer eller mindre som en belastning för Samhället.

  Dessa ska med Reinfeldts politiska modell.
  ”Inte svälta eller lida nöd men nån standardlösning ska de inte räkna med.”
  Det vill säga Nyliberalismens som vi idag lever i är så.

  Som du skriver Flemström så visst uppstår problem speciellt för småföretag om sjukskrivning sker i tid och otid. Dessa kan inte ha personalöverskott som ersätter. Dessutom kan det vara svårt ersätta personalen på studs.

  Småföretag och enmansföretag är även det som ökar och verkar vara den framtid vi ser.
  Helst vill marknadsekonomin vi alla ska vara vår egen företagare d.v.s
  arbetstagarna ska var och en lägga en offert på ett jobb.

  Den trygga anställningsform där vi ofta jobbade i kollektiv
  i t.ex. Industrier försvinner mer och mer.
  Maskiner tar över jobben och utflyttning av sådana företag har
  varit omfattande.

  Man kan säga idag finns ingen tid vara sjuk.
  den hårda konkurens som skapat ger inte utrymme för
  sjuk personal.

  Ganska skrämmande kort sagt.

  Dock vill jag säga Flemström uttrycker tankar,
  tankar som sedan är trevliga utbyta sina egna tankar med.
  Det är så vi ska kunna utbyta åsikter mellan varann anser jag.

%d bloggare gillar detta: