Regeringsarbetet har börjat


Igår fick jag möjlighet att se Stefan Löfven avlämna sin regeringsförklaring på direktsänd TV. Min spontana känsla vid det tillfället var positiv. Det var många besked som lämnades som jag känslomässigt uppskattar och delar. Det fanns en tydlig skillnad i språkbruk och en återgång till socialdemokratisk politik, något kryddad med mer miljöpartistiska tankar. Det kändes kort sagt väldigt bra att få se Stefan i talarstolen. Jag uppskattar och gillar honom för den ledarstil som han representerar. Det är fantastiskt att han nu får möjligheten att i regeringsställning påverka Sveriges utveckling.

Idag på förmiddagen såg jag åter regeringsförklaringen på min dator. Denna gång gjorde jag det med tanke och mening att skriva detta blogginlägg. Det var en regeringsförklaring utan större överraskningar. Talet präglades av de frågor som socialdemokraterna drivit i valrörelsen. Skolan och jobben var de dominerande politiska frågorna – både direkt uttalat och som underliggande motiv på andra politikområden.

Det som kändes som en tydlig signal var att Stefan väldigt tidigt i sitt anförande gick in på bostadspolitiken. Regeringen avser att genomföra stora satsningar på ökat byggande (och investeringar i annan infrastruktur). Syftet är förstås att avhjälpa den växande bostadsbristen men även att stimulera fram fler arbetstillfällen.

Först härefter gick Stefan in mer direkt på arbetsmarknadspolitiken. Här gavs ett par viktiga besked om satsningar på ett nytt kunskapslyft och att Fas3 ska avskaffas till förmån för andra åtgärder att hjälpa långvarigt arbetslösa åter till arbete. Stefan markerade tydligt näringslivspolitiken som ett prioriterat område för satsningar. Bland annat avser regeringen att bilda ett innovationsråd under statsministerns ledning. Stefan markerade tydligt prioriteringar på regionala höskolor som ett sätt att underlätta för fler att delta i högre studier.

Stefan markerade tydligt att svenska löner ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Kopplat till det finns överenskommelsen med Miljöpartiet vari det sägs att man inte ska införa någon arbetsmarknadsprövning. Vidare kommer man att verka för att minska missbruket av visstidsanställningar. Det är en tydlig signal till EU-kommissionen som till arbetsmarknadens parter. Regeringen kommer därtill att återkomma med förslag för att reformera arbetslöshetsförsäkringen.

Regeringsförklaringen innehöll en längre del om den kommande utbildningspolitiken med en genomgång av vad regeringen önskar genomföra. Här angavs att skolor med de största utmaningarna ska ges mer stöd, att gymnasieutbildning skall vara obligatoriskt (upp till 18 års ålder) och att yrkesutbildningarna ska genomföras som yrkescollege (förebilden kan finnas hos Teknikcollege).

Klimatpolitiken kommer att få ett tydligare fokus genom den nya regeringen. Ett klimatpolitiskt ramverk kommer att tas fram. Regeringen kommer att föra blocköverskridande samtal om den kommande energiförsörjningen.

Stefan Löfven markerade att Sverige har fått en feministisk regering som kommer att genomföra ett antal åtgärder för att få ett mer jämställt Sverige. Man avser att se över lagstifningen för att få till stånd en ”samtyckeslag”, årliga lönekartläggningar ska genomföras i syfte att minska osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och av föräldraledigheten kommer tre månader att garanteras respektive förälder.

Stefan talade i sitt tal om betydelsen av ”ordning och reda” inom den gemensamt finansierade välfärden. Man vill genomföra en mängd förslag för att minska vinstuttag och bibehålla eller förbättra kvaliteten. Man avser att avskaffa LOV. Det kan nog bli en rejäl utmaning att genomföra det förslaget då de borgerliga partierna samtliga är motståndare till det.

En annan fråga som säkert kommer att möta hårt motstånd är de reformer av sjukförsäkringen som regeringen vill genomföra. Regeringen vill ju ta bort flera av de tidsgränser som den borgerliga regeringen genomfört. Regeringen vill samtidigt få till ett tydligare rehabiliteringsfokus i försäkringen. Måhända att man här kan finna sätt till kompromisser?

Regeringen avser att starta ett arbete som ska leda till att bestämmelserna i FN:s barnkonvention blir till svensk lag. Stefan aviserade till det flera förslag när det gäller barns och ungas fritid. Man vill göra det enklare och billigare för barn och unga att delta i föreningsliv och att utföra kultur.

Stefans anförande avslutades med en tydlig vädjan till riksdagens ledamöter om ansvar och samarbete över blockgränserna. Han meddelade att regeringen kommer att verka för att få till stånd breda överenskommelser. Det kommer förstås att i många fall krävas hårt arbete och kompromissvilja för att kunna få till stånd den politik som regeringen vill genomföra. Man kommer säkert inte alltid att lyckas.

Jag ser dock med viss tillförsikt inför regeringens möjligheter att genomföra politik. Ibland kommer de att behöva backa tillbaka och plocka undan förslag som man riskerar att bli nedröstade i. En metod som man verkar vilja pröva är tillsättandet av kommissioner och andra organ där partierna får diskutera olika aspekter av regeringens förslag.

Många diskuterar att denna regering kommer att vara den svagaste på länge och att få verkligt strategiska politiska beslut kommer att tas under denna regerings mandatperiod. Det behöver ju inte bli så. Allt det beror på regeringens förmåga att formulera förslag och genomföra kompromisser som vinnen riksdagens majoritet.

Länkar: dn.se, Aftonbladet ledare, Aftonbladet ledare, dn.se, SVT, di.se, SvD, SvD, Ekot, Arbetsliv, SvD, SVT, dn.se, dn.se, Ekot, Ekot, dn.sedn.sedn.sedn.sedn.sedn.se, Kollega, Lag & Avtal, Arbetet, Arbetet, Arbetet, da.se, ArbetetArbetetArbetet, da.seArbetetArbetetArbetet, Lag & AvtalArbetet, SvD Kultur

Fler som skrivit: Ulf Bjereld, Johan Westerholm, Monica Green, Johan Westerholm, Lena Georgsson Wirkkala, Carin Hallerström, Loa Brynjulfsdottir, Helle Klein, Sjätte mannen, Kent Persson, Sjätte mannen

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 4 oktober, 2014, i Politiska funderingar och märkt , , , , . Bokmärk permalänken. 7 kommentarer.

 1. Anonym numera.

  ”Det fanns en tydlig skillnad i språkbruk ”
  skriver Göran Johanssson

  Precis!
  Det märkte även jag.
  Det är en tydlig skillnad mellan Moderat språkbruk och
  ska vi säga Socialistiskt språkbruk.
  Varför det? Skulle man kunna säga!

  Varför är Högersidan så inbundna, så hårda, så empatistörda kort sagt.
  Skillnaden är så oerhört uppenbar.

  Varför talar Löfven med öppen retorik, jämfört med Reinfeldts inbundna guldvågsvägda retorik.
  D.v.s en uppenbar skillnad som även visar sig i Ministrarna.
  Kort sagt jag har aldrig upplevt sådan enorm skillnad som nu,
  När Ministrar utsetts.
  Det är nästan skrämmande skillnad.

  Ja förmodligen kommer Utskottstilldelningarna även visa sig på samma sätt.
  För att nämna ett ex: Vad såg man i Gunnar Axen???När moderaterna utsåg honom??
  Eller hur kunde en som Helena Riviere med en så fruktansvärd Människosyn och en i förhand testad bok hamna i Socialförsäkringsutskottet: Obegripligt.

  Med öppen retorik riskerar du en del. Du kan säga ”för mycket”
  Men med öppen retorik där folk pratar bort sig vet man även var man har dessa.
  Öppna människor är de jag Gillar. För jag är öppen själv.
  Detta i sin tur leder till att Göran.J inte alltid tar in mina kommentarer.
  Det är som en LP-skiva. Alla är inte intressanta lyssna på.

  Lennart Holmlund gillar jag. Öppen som en bok, hamnar därmed också i situationer
  där han ”försäger sig”. Men herregud vad mycket han bidragit till Umeås utveckling.

  Allt ter sig så uppenbart.
  Eller beror det på vår personlighet, på vårat livsöde, på vårat sätt att se livet.
  Ja man blir lite fundersam när man märker eller uppfattar en sådan tydlig skillnad.

  Jag skulle kunna nämna ex: Men behövs det.
  Jag ser eller såg en kyla i Reinfeldt. Även Borg
  En otäck kyla mot människor i beroendeställning.
  Varför denna allvarsamma min, kyliga retorik samt
  reformer som alltid slog, slår hårt mot svaga grupper.

  Jag har väldigt svårt förstå detta .
  Går det finna svar på mina frågor så svara gärna.

  • Jonny Disenfeldt

   Svaren på dina frågor är att du är en politisk extremist.

   Ditt språkbruk om valda politiker som inte faller dig i smaken är symptomatiskt för extremisten.

 2. Anonym numera.

  Sett Margot Wallström på TV:
  En fantastiskt öppen och goo männska.
  Ja extremt goo.
  Sådant ger positiva vibbar.

  Jämför detta med en borgelig Minister typ,
  Arbetsmarknadsminister eller Socialförsäkringsminister.
  Inget glatt där inte.

  Vi ska vara glada över de glada positiva, framförallt empatiska
  människor Löfven plockat ut som Ministrar.
  Se bara på överraskningen Alice Bah hennes leénde kan göra
  den deppigaste glad igen. Hör hennes tal år 2000.
  http://www.oppetarkiv.se/video/1837232/

  Att vi sedan fått den fantastiska Margot Wallström som Utrikesminister
  är ju helt fantastiskt. Vilken kvinna!
  Kolla henne som ung som EU_kommisionär. o.s.v
  http://www.oppetarkiv.se/video/2368048/arkivinslag-med-aktuella-politiker

  Hon är helt fantastisk.
  Speciellt när hon säger: ” he tro jag in´t ”
  den härliga Norrländskan är så go!

  Sist men inte minst Gustav Fridolin. en riktig smarting
  helt perfekt som utbildningsminister. Skolerfarenhet som lärare,
  och bland de yngsta riksdagspersoner vi haft.
  Löfven kunde helt enkelt inte valt en mer kompetent person för det jobbet.

  Sången ” Ju mer vi är tillsammans ju gladare vi bli”
  Stämmer väl överens med socialismen.-

 3. Anonym numera.

  Glömde lägga in länken Programmet om ”Uppdrag Bryssel”
  Kolla våran helt fantastiska Margot Wallström och hennes
  enormt godhjärtade personlighet.
  http://www.oppetarkiv.se/video/1269333/uppdrag-bryssel-avsnitt-1-av-5

  En programserie som smälter i munnen när man ser Margots godhet.
  Vi kan bara inte få en bättre Utrikesminister.

  Arrogansen finns bara inte, utan allt handlar om godhet.

  • Jonny Disenfeldt

   Mycket lovprisande av Margot från ”anonym”. Konstigt, jag har sett dig skriva negativt om henne annorstädes …

 4. Anonym numera.

  Margot är lovordad. Inte bara av mig utan av Svenska folket.
  Men självklart inte från borgeliga sidan .

  ,Visste du! Sign Jonny Disenfeldt att Socialdemokraterna t.o.m har sitt egna missnöjeståg mot politik ja även missnöje mot sin egen politik får uttryckas.
  Nämligen Första Maj-demostrationerna. Det är helt unikt.

  Tycker det är helt fantastiskt att vi socialdemokrater som folk kan kritisera oss själva. och därigenom av det skapa en bättre politik.
  Margot är fantastisk men hon är bara Människa som oss alla, med alla de brister vi har.
  Men Margot vill väl.
  Detta i motsatts till många från högersidan som faktiskt vill människor illa och
  har en skrämmande syn mot svaghet.

 5. Jonny Disenfeldt

  Margot W. är en bra politiker men ”Anonyme Bert”, du har före valet uttryckt dig klart negativt om till exempel just Margot.

  Du är inte socialdemokrat, du röstade enligt egen uppgift på V, ditt sätt att skriva om ledande politiker inom allians och även socialdemokrati är bedrövlig. Du har jublat över politikers plötsliga död, du har önskat att politiker ska sättas i straffarbete tills de dör.

%d bloggare gillar detta: