Fastighetsskatt är mindre skadlig än andra skatter


bamse_skattTidningen Dagens Industri har talat med nationalekonomen Lars Calmfors. Han föreslår i samtalet en lösning och kompromiss mellan en kommande S-MP-regering och Centern och Folkpartiet.

Lars ser tydliga behov av att höja skatter till ett värde om ca 100 miljarder kronor för att kunna finansiera angelägna behov av att förstärka försvaret samt genomföra satsningar inom skolan och äldreomsorg. Han föreslår …

Om FP och C accepterar slopad ungdomsrabatt på arbetsgivaragifter och höjda miljöskatter, inte minst på transporter, kan S och MP i utbyte avstå från avtrappningen av jobbskatteavdrag på högre inkomster och begränsningar av Rut-avdraget och samt (sic) gå med på slopad värnskatt och sänkt kapitalskatt.

Han föreslår vidare ett införande av en höjd och progressiv fastighetsskatt (som han menar är den minst skadliga skatten) kombinerat med sänkta ränteavdrag. Lars förespråkar vidare en enhetlig moms vilket får som konsekvens att den halverade restaurangmomsen försvinner.

Jag skulle gärna kunna se en sådan lösning som Lars Calmfors föreslår. Tyvärr är jag ganska övertygad om att det han föreslår inte är möjligt i närtid. Partierna har låst fast sig väldigt hårt. Framför allt gäller det frågan om fastighetsskatt. Förhoppningsvis kan denna låsning försvinna efter en tid.

Det skulle verkligen behövas en långsiktigt hållbar överenskommelse om statens inkomster. Det vore bättre att åter införa en fastighetsskatt av någon modell. I gengäld skulle man kunna sänka ränteavdragen och avskaffa ”värnskatten”.

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 24 september, 2014, i Politiska funderingar och märkt , , . Bokmärk permalänken. 15 kommentarer.

 1. Det är väl känt att skatter på de tre F-en alltid är gynnsamma och kan ske utan att
  folk kan smita undan.
  Det gäller alltså Fattiga, Föda och Fastighetsskatten.

  Fattiga har ju Alliansen sett till att plundra under 8 år. Har man inte plundrat redan fattiga så har man sett till att skapa fattiga av sjuka, arbetslösa.

  Föda där har dock för den grupp som nyttjar restauranger mest
  d.v.s välavlönat folk fått restaurangmomssänkning.
  Medan det för ex; pensionärer inneburit att den högre skatt de fått betala
  medfört att matpriser realt höjts mer för dessa än för löntagarna som erhållit jobbskatteavdrag.

  Medan fastigheter och boende som Unga främst är ute efter har skenat i pris
  och detta innebär att fastlåsningseffekter sker på arbetsmarknaden
  Detta medan rikt folk med dyra fastigheter i storstäder fått enorma skattefördelar.
  Samtidigt som det Inland vi ser i förfall får betala i princip lika hög skatt på sin värdelösa fastighet som mångmiljonfastigheter i storstäder.

  Skulle nu fastighetsskatten höjas eller förändras så den i princip höjs. Så kommer de som sålt eller
  tjänat på fastighetsskatten bli vinnare, De investerar enbart i fler fastigheter när priserna går ner
  och kan därmed tjäna en gång till när sedan priserna vänder uppåt.

  De som däremot är upplånade upp över öronen i bostad t.ex. unga dessa kommer få det mera kämpigt vilket i sin tur kommer gynna arbetsgivarna som därmed kan pressa dessa som är fastlåsta i lån än mer , med övertid, sämre arbetsmiljö, dåligt uppräknade löner.
  Detta för att man vet de anställda eller den anställde inte kan byta jobb.
  Detta samtidigt som en väntande lågkonjuktur lär komma förr eller senare.

 2. Förutom RUT som är ett otyg precis som ROT och därmed bör avvecklas snarast möjligt delar jag de flesta av Calmfors åsikter. Emellertid är det rimligt med värnskatt eller annan mindre progressivitet på löneinkomster.

  Det mesta av det han föreslår är ju inga nyheter utan har rekommenderats av bl.a. IMF.

  • Det är för mig obegripligt att högt avlönade och förmögna klagar så
   oerhört på skatten.
   Avdragen i RUT, ROT där gynnas de med en inkomst under 26500 kr sämre.
   De kan kort sagt inte ta del av avdraget med den inkomsten på samma sätt som de med inkomster över 26500 kr/ mån.
   Jag förstår inte gnället som högt avlönade gnäller om.

   Skatten är platt upp till 36150 kr d.v.s till den inkomsten betalar alla lika mycket skatt:
   UTOM! Arbetslösa, sjuka, pensionärer. De får inget jobbskatteavdrag så de är samhällets riktiga skattebetalare. De gör verkligen nytta. Samtidigt ska dessa vara Samhällets Jämvikt d.v.s hålla räntan, inflationen låg. detta genom att underkasta sig låg lön eller sjukdom arbetslöshet.

   Vad gnäller den s.k kallade lata eliten för????
   Är det inte rimligt om man uppbär en inkomst över 36150 kr att man visar sin solidaritet genom att betala en liten extraskatt.
   Den fördel de åtnjuter av en hög lön går ofta till investeringar som stiger mer i värde än vad en lön gör. Där utgör även fastighetsskatten en enorm fördel för de med stora investeringar i storstäder och mångmiljonfastigheter.
   Även i handeln i fonder, aktier är skatten låg, i fonder kan dessutom risken vara oerhört låg
   ex räntefonder med småinslag av aktier. Avkastningen där har senaste åren legat på 5-10%
   Sedan är skatten under en halv procent på hela beloppet.
   Oerhört lönsamt för högavlönade jämfört med lågt avlönade där pengar går till
   livsuppehållande konsumtion.

   Kort sagt den politik som förts är ett dråpslag mot svaga grupper från sjuka, till lågavlönade.
   I gengäld har redan berikade blivit enorma vinnare under de 8 år Reinfeldt styrt.
   Över 1000 miljarder i skattesänkningar tagna från svaga grupper
   ändå gnäller dessa välbesuttna.
   Det är inte konstigt folkmassan börjar visa sin protest
   men att då rösta på SD är väl inte riktigt det rätta.
   Men det kanske får Vänsterpartierna att skärpa sig.

 3. Jag kan inte ta Calmfors så allvarligt! Karln är ju en rutinerad kappvändare av stora mått. Han söker kanske jobb hos den nya röd-gröna regeringen och vill bara marknadsföra sig?

 4. Om man jämför Sverige med övriga OECD-länder så har vi en fastighetsskatt under genomsnittet dvs fastighetsskatten bör höjas rejält även om Magdalena Andersson inte tycker detta pga som hon uttrycker det ”Svenska folket gillar inte fastighetsskatten”.

  • Leif : OK, så då ska vi med det resonemanget följa övriga OECD länder och sänka inkomstskatten rejält då …

   PS :
   Appropå ”Rättvis beskattning”

   * Menar du då att pensionärer ska börja betala allmän löneavgift på sin uppskjutna lön/pension. En drygt 10%:ig statlig löneskatt som arbetare betalar ?

   * Menar du då att en familj med två arbetande och inkomsterna 10000+50000 ska betala lika lite skatt som familjen med 30000+30000 ?

  • Att av Magdalena Andersson uttrycka att: ”Svenska folket gillar inte fastighetsskatten”.
   är ju rätt onyanserat.
   Ingen gillar väl skatt!?
   Men av två onda ting så är skatt ett bättre alternativ. Än inte betala skatt.

   Men skatt är ju en förutsättning för att det gemensamma ska bli
   så billigt som möjligt. Det vi betalar till oss själva gemensamt försvinner inte i fickorna på vinstgiriga typer. Vägar, broar, vården, skolan , sociala skydd.
   genom skatt ingår detta i en helhet.

   Snälla lyssna på detta tal av Stellan Skarsgård. från 2010

   Fastighetsskatt är en alldeles utmärkt skatt , Det går inte utan problem och kostnader flytta bostäder utomlands till lågskatteländer. Därför är Fastighetsskatt en utmärk skatt
   som självklart borde tas ut mer av i fastigheter med stora värden.
   Det är ju fastigheter med stora världen och giriga ägare som just fått sänkt fastighetsskatten mest orimligt mest skulle man kunna säga.

  • Alla internationella ekonomer av dignitet anser att fastighetsskatten är den minst tillväxtskadliga av alla skatter. Såvitt jag känner till är Sverige det enda land i västvärlden som gått emot detta och sänkt sin fastighetsskatt under senare tid.

   Detta är inget annat än ekonomiskt vansinne och ännu värre är att inga av de andra svenska populistiska riksdagspartierna förutom Vänsterpartiet vågar göra något åt detta.

 5. Jane Doe skriver:
  ”Menar du då att pensionärer ska börja betala allmän löneavgift på sin uppskjutna lön/pension. En drygt 10%:ig statlig löneskatt som arbetare betalar ?”

  Kort: Var glad om du får en bra pension med rättvis beskattning på Ålderns höst.
  Det gynnar även dig:
  Fattar inte gnället att vissa försvarar att pensionärer ska ha högre skatt.
  Obegripligt . Alla må väl vara för en lågskattad pension. Eller ??
  Samma borde väl gälla a-kassa, sjukförsäkring.
  Att ha ett bra socialt skydd må väl alla vara intresserade av.

  Har aldrig varit tänkt att Pensionärer ska särbehandlas då det gäller inkomstskatten.
  pensionärer har sedan tidigare inbetalat till Allmän löneavgift.
  Därmed ska även de inneha den skattereducering som jobbskatteavdrag innebär.
  Samma ska självklart även gälla sjuka, arbetslösa.
  Jobbskatteavdrag är en särbehandling av svenska folket och ska snarast
  stegvis tas bort. Jobbskatteavdrag innebär att de sociala försäkringarna försämrats.

  De som dessutom är största vinnare av Jobbskatteavdraget i många fall har sina
  Specialsociala försäkringar helt orörda. D.v.s Fallskärmarna, Vore det rätt skulle dessa aldrig fått
  nåt jobbskatteavdrag. Det skulle i så fall tagits genom att ta ut mer skatt från fallskärmarna
  så de själva finansierat sitt jobbskatteavdrag.

  För som ni vet så är ju jobbskatteavdraget finansierat genom sänkta sociala arbetsgivaravgifter.
  till vissa poster inom arbetsgivaravgifternas sociala del och istället överfört till allmän löneavgift.
  d.v.s som arbetstagarna själva via sin lön inbetalat till. Det sker dock genom arbetsgivaren.

  Skattreducering ska inte användas för att försvaga sociala försäkringar utan frukterna av
  arbete ska även ge goda sociala skydd när arbete av olika orsaker inte ingår i livet.

  OBS:
  När socialdemokraterna satt i regering
  så sänktes skatten för Alla mellan 2003-2006
  en kort sagt rättvis allmosa av de sammantagna frukter som
  Sverige då samlat i ”ladorna”

  Påpekas kan också Skatten är platt för alla upp till 36150 kr. därefter aktiveras en fjuttiig liten skatt
  på summor över 36150 kr. Sedan finns en till s.k brytpunkt vid ca: 51300 kr.
  Helt i sin ordning solidariskt tycker jag. Felet är att skatteuttaget är anigen för lamt.
  Dock jobbskatteavdrag gör att skatten blir högre för sjuka, arbetslösa, pensionärer.
  samtidigt som man sänkt a-kassa, sjukförsäkring.

  • Du verkar rätt dåligt informerad i dessa frågor ”anonym”.

   Pensionärer har ju lägre skatt eftersom de har högre grundavdrag och slipper betala allmän löneavgift.

   Nej, man betalar inte in den statliga skatten allmän löneavgift på de pengar som sätts av för uppskjuten lön, vet du inte det ? Inte heller när arbetaren blivit pensionär. Vilken orättvisa va !

   Största vinnare på jobbskatteavdragen (i kronor) är de med genomsnittlig inkomst.
   För höginkomsttagare ger det inget extra.

   De skattesänkningar S gjorde var bara justeringar av grundavdrag vilket man gör regelbundet med årens gång. S var däremot varje steg av jobbskatteavdragen, de ville inte att löntagare skulle få det bättre, herreje… S ‘r ju numera kända som de stora lönesänkarna vilket SVT dokumentär tog upp…

   Skatten är inte alls platt upp till 36150, redan tidigare faller spärrar in vilket gör att löntagare betalar mycket mer i olika arbetgivaravgifte än vad de i realiteten blir försäkrade för …

 6. Nja det behövs nog vidare förklaringar .
  Ser du försöker med att nedvärdera den du svarar på.
  Blir nog inte så bra köra med den varianten.
  Speciellt då dina uppgifter är labila.

  Punkt 2: Pensionärer har betalat när de jobbade till arbetsgivarens sociala avgifter.
  Ja även Allmän löneavgift. Men som pensionär slipper de det.

  Jobbaskatteavdraget ger mest i kronor för de som ligger högst i lön
  Upp till maxbeoppet i jobbskatteavdrag. Dock brukar Alliansen uppge det procentuella vilket ger den mes låg inkomst mest från jobbskatteavdraget.
  Dock är det vad du får i plånboken i pengar som är det avgöarnde vilket man talar om i övrigt
  Så slutsummeringen blir ju att de med höga inkomster får mest.

  Skattesänkningen Du har rätt det skedde via grundavdraget och gällde alla
  Men det beror på hur man skött Landet. d.v.s via den tillväxten.
  D.v.s frukterna av vårt gemensamma arbete gav alla en minskad skatt.
  Det kallar jag rättvis politik.

  Kommunal skatt är alltid platt sedan tillkommer en s.k brytpunkt vid 36150 kr som ger högre skatt för dessa över det beloppet.

  Vilka spärrar du talar om måste du förklara .
  Det är nog hellre så att det finns ”spärrar” åt det andra hållet som sänker skatten för många med höga inkomster EX vid avdrag. d.v.s skattekilar.
  Mest får som vanlig svaga grupper betala, sjuka, arbetslösa, pensionärer.

  • Du har fel ”anonym”, så här är det :

   1. Den som arbetar betalar INTE allmän löneavgift på det belopp som avsätts till pension, endast på den del som utgår som direkt nettolön.
   Pensionären betalar inte allmän löneavgift när denne får ut sin uppskjutna lön.

   2. Jobbskatteavdraget når ett max i kronor vid en gräns som ligger i samma storleksordning som den genomsnittliga inkomsten för heltidsarbete. De som är högavlönade får inte mer.

   3. Grundavdrag ändras i takt med inflation etc. Detta betraktar jag inte som en reell skattesänkning. Jobbskatteavdragen var en rejäl skattesänkning på arbete. För en normal arbetare innebär det i runda tal en extra månadlön i plånboken på ett år.

   4. De som arbetar betalar via arbetsgivare in olika avgifter till socialförsäkringssystem. Det finns märkligt nog inte ett tak på dessa avgifter även om det finns ett tag på ersättning för t.ex arbetslöshet, föräldrapenning, sjukpenning etc. Det innebär att den som arbetar och har en inkomst över dessa gränser (som är betydligt lägre än 36150) betalar för mycket, dessa överskott går direkt in till den statliga spargrisen och kan alltså betraktas som ren statlig löneskatt.

   Hoppas du nu har fått saker och ting lite mer klara för dig, du har varit väldigt felinformerad verkar det som.

 7. 1. svar: det är ju precis det jag nämt flera ggr.
  2.De högst avlönade får mest i jobbskatteavdraget ,
  vilket jag också nämnt. eller citat: ”Jobbaskatteavdraget ger mest i kronor för de som ligger högst i lön Upp till maxbeloppet i jobbskatteavdrag.”

  3.självklart är det dåvarande regimen gjorde en skattesänkning. inflation är en sak. Tillväxt en annan, som i sin tur kan påverka inflation.
  Det är lika mycket en skattesänkning som jobbskatteavdraget är en skattereduktion.
  även där är redovisningen tydlig. Det är bara hur det sker som skiljer sig.

  4 där är du inne på det arbetsgivaren inbetalar har inget med löneskatten att göra som jag nämnde är platt. Dock är det en avgift från arbetsgivaren som baseras på lönen.

  ”betalar för mycket” inte alls. Högavlönade gnäller för mycket på skatten inget snack om den saken. detta trots att de är största vinnarna av de över 1000 miljarder Alliansen sänkt skatter.
  Svaga grupper har inte fått en enda krona. utan tvärtom fått betala priset på olika sätt.

  Felinformerad? Du upprepar ju i princip det jag skrivit.
  De om detta!

  • Du verkar vara svår att informera.

   1. Pensionärer betalar inte allmän löneavgift på sin uppskjuta lön, varken när den avsattes eller när den tas ut. Det innebär att trots att arbetaren får jobbskatteavdrag så (pga att arbetaren betalar allmän löneavgift) betalar arbetaren mer i skatt än en jämförbar pensionär.

   2. Nej, de höhst avlönade får INTE mest i kronor. De som ligger runt en genomsnittlig svensk heltidsinkomst får mest i kronor. Dvs den genomsnittlige svenske löntagaren får mest. Ditt påstående är missvisande.

   3. Höjning av grundavdrag ger kompensation för t.ex inflation, det rör sig för övrigt om spottstyvrar i jämförelse med jobbskatteavdragen som gett en genomsnittlig löntagare nästan en extra månadslön i fickan. Detta samtidigt som alliansen ändå lyckats ta in mer skattepengar än tidigare och satsat mer än tidigare på skola, vård och omsorg.

   4. Arbetsgivaravgifter är avstådd lön som arbetaren betalar in via sin arbetsgivare för att få t.ex arbetslöshets och sjukförsäkring. Eftersom det finns gränser för ersättningar men inte för avsättningar så ger dessa överskott som tas in som ren statlig extra löneskatt.

   Alliansen har sänkt skatter på t.ex arbete, höjt andra och tack vare en fragångsrik ekonomisk politik med flera hundra tusen fler i arbete så tar man idag in mer skatter än tidigare. Skatteintaget har alltså ökat totalt sett och man satsar nu mer än tidigare på skola, vård och omsorg. Pensionärer har fått flera skattesänkningar (5 tror jag).

   Det om detta..

%d bloggare gillar detta: