Hur mycket kristdemokrat är du, Göran?


Igår kväll när jag kom hem från arbetet plundrade jag min brevlåda på dess innehåll. Förutom det senaste numret av Dagens etc fann jag valinformation från Kristdemokraterna. Jag läste aldrig innehållet i broschyren men noterade att partiet på broschyrens sista sida ställde 13 påståenden under huvudfrågan ”Hur mycket kristdemokrat är du?”.

Jag anser mig inte särskilt kristdemokratisk, är vare sig gudstroende eller tror på andra sorters gudomar eller religioner. Jag tänkte ändå roa mig med att något oförberedd svara på de 13 påståendena. Jag kommer dock inte att följa den svarsmall som man ställt upp (A – håller med fullständigt, B – håller med till viss del och C – håller inte alls med).

Nu kör vi!

 1. Det är föräldrararna som ska avgöra hur föräldraledigheten ska fördelas, det ska inte staten bestämma.
  Jag anser att vardena föräldern ska ha tre garanterade föräldraledighetsmånader. Dessa ska man inte kunna byta till den andra föräldern. Mitt motiv för det är att skapa förutsättningar för ett mer jämställt uttag av föräldraledighet och att därmed på lång sikt förbättra jämställdheten i arbetslivet. En viktig anledning till att kvinnor tjänar sämre och i många fall har svårare att göra karriär har sitt ursprung i kvinnors högre uttag av föräldraledighet.
 2. RUT-avdraget är bra och ska vara kvar.
  Jag ogillar genuint konstruktionen av detta skatteavdrag. Det gynnar framför allt de med de högsta inkomsterna vilket gör att de redan har större möjlighet att köpa tjänsten samt få högre avdrag på skatten. Jag kan godta det socialdemokratiska förslaget att minska storleken på detta avdrag.
 3. Vi ska underlätta att bo och driva företag på landsbygden och ge grundläggande service i hela landet.
  Jag har inget emot att människor både ska kunna bo och kunna försörja sig även på mindre orter och i glesbygd. Påståendet i sig är väl knappast partiskiljande. Det handlar mer om metoderna att nå detta mål. Otvivelaktigt har samhällsservice tunnats ut på många platser – både under tidigare som nuvarande regeringars tid vid makten.
 4. Det bör bli lättare att få plats på äldreboende.
  Det är självklart att det borde vara lättare att komma in på äldreboende om man har det behovet av extra stöd. Påståendet känns ju minsann inte heller det särskilt partiskiljande. Även här handlar det mer om hur man vill detta mål än om påståendet som sådant.
 5. För att få mindre barngrupper och högre kvalitet i förskolan är det värt att höja maxtaxan litet.
  Onekligen behöver barngrupperna bli mindre i förskola och under de tidigaste åren i grundskolan. Socialdemokraterna föreslår att grupperna ska bli mindre. De föreslår inte att maxtaxan ska höjas.
 6. Skolan ska satsa mer på läsning och ha mer lärarledd undervisning i svenska.
  Onekligen är det högst angeläget att verka för ett ökat läsande bland barn och unga. Genom läsande får man ett rikare och mer nyansrikt språk. Man klarar sig även bättre i det informationssamhälle som växer fram. Det gör också att man har lättare att se igenom budskap och påståenden av olika slag och gör en person mer kritisk till vad som yttras.
 7. Inför tydliga insatser mot ungdomsbrott. Har man till exempel klottrat, så ska man också sanera klottret.
  Det behövs säkert tydligare insatser från samhället när unga människor riskerar att hamna i brottslighet. Men det finns knappast någon ”quick fix” på detta. Det finns många skäl till att människor hamnar i en kriminell livsstil. I många fall handlar det om grundläggande sociala problem i form av fattigdom och segregation. Det bästa sättet att långsiktigt skapa ett tryggare samhälle för alla handlar om att minska sociala klyftor och utslagenhet. Den borgerliga politiken har knappast bidragit till en sådan utveckling.
 8. Vi måste behålla den lägre arbetsgivaravgiften för unga, så att fler får jobb.
  Denna dyra reform har skapat väldigt få arbeten. Ibland får man uppfattningen att de enda som tror på denna reform är den borgerliga regeringen själv. Företag som i alla fall anställer unga människor har bara kunnat öka sina egna vinster. Den borgerliga regeringen presenterar siffror på att si och så många människor skulla förlora sina arbeten om rabatten skulla avskaffas. De siffror de presenterar är mycket högre än det antal arbetstillfällen som, eventuellt, har skapats.
 9. Föräldrar som själva tar hand om barnen bör få ersättning, genom en barnomsorgspeng mot bakgrund av att en plats på förskolan subventioneras med omkring 100.000 kr/år.
  (KD) har ju länge drivit på för att man vill införa en peng som lämnas till de familjer som väljer bort att lämna barnen på förskola. Erfarenheterna visar att detta är ett effektivt sätt att stänga inne mammor. De norska erfarenheterna visade att framför allt invandrarkvinnor med en sådan peng inte kom ut i arbetslivet och inte lärde sig det norska språket. De svenska erfarenheterna motsäger inte denna utveckling.
 10. Den orättvisa fastighetsskatten får inte återinföras.
  Jag anser att en fastighetsskatt ska införas igen. Det betyder inte att den skulle behöva se ut eller utformas på det sätt som tidigare fanns i Sverige. Men en fastighetsskatt är en högeligen sund och säker skattebas. Det kommer att vara svårare att höja inkomstskatterna. Människor kan flytta över gränser. Det är svårare med fastigheten. Jag hoppas att en borgerlig valförlust kan öppna upp för breda diskussioner om en framtida fastighetsskatt.
 11. Viss sjukvård bör samordnas av staten, för att den ska bli mer jämlik.
  Detta är ett enkelt påstående – kanske inte lika enkelt att besvara. Sjukvården utvecklas i snabb takt, idag kan sjukvården behandla allt mer olika sjukdomstillstånd. Men det krävs ofta särskild specialkompetens och investeringar i särskilt dyr utrustning och mediciner. Det är knappast rimligt att alla svenska sjukhus ska kunna hantera alla ingrepp. Så visst, någon form av statlig samordning och styrning kan vara av nöden.
 12. Skolan borde arbeta med en gemensam klassikerlista, så att alla barn får ta del av böcker, teatrar och musikgenrer.
  Jag förstår inte på vilket sätt en gemensam klassikerlista skulle garantera det (KD) önskar. Jag inser inte behovet av en sådan lista. Skolan kan ändå tillförsäkra ungdomar böcker och annan kulturell stimulans.
 13. Vi måste ställa högre krav på länderna runt Östersjön för att förbättra havsmiljön.
  Om påståendet inkluderar även Sverige så är det ju ett rimligt krav. Sverige har minsann bidragit i allra högsta grad till att Östersjön har drabbats hårt av miljöpåverkan.

Jag vet inte vad resultatet av mina svar implicerar. Jag kommer, oavsett eventuell bedömning, inte att rösta på Kristdemokraterna. Men det var trevligt att ge sig i kast med deras påståenden. Svaren varierar säkert i kvalitet. Men det var skoj att helt oförberedd sätta sig med dem och att skriva min personliga reflektioner och tankar kring dem.

PS.
”Göran” i rubriken är jag – inte någon ordförande för Kristdemokraterna.
DS.

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 27 augusti, 2014, i Politiska funderingar och märkt , . Bokmärk permalänken. 4 kommentarer.

 1. Anonym numera.

  Inom Kristdemokraterna finns samma klientel som det finns Demokrati i USA.
  Kort sagt det är under ordet sken.
  D.v.s Skendemokrati är faktumet i USA. och Skenreligiösa är vad medlemmarna är som ingår i Kristdemokraterna.
  I USA är det inte folkets vilja som gäller utan storföretagens och näringslivets krav som följs politiskt.
  Inom Kristdemokraterna är det inte bibelns ord som gäller utan de fisförnämas skenreligiösas
  dominans som gäller.

  ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” (Matt. 7:12, Bibel 2000)
  Man kan ju inte påstå att man följt den bibeltexten när man slagit mot sjuka, arbetslösa, utförsäkrat 86000 sjuka samt okänt antal arbetslösa, dessutom beskattar tillsammans med pensionärerna dessa högre.
  Jag tror inte en äkta Kristdemokrat vill bli behandlad så.

 2. En sund inställning till punkt 10 om fastighetsskatten. Den mest självklara förstärkningen av statens finanser utan skadlig påverkan på tillväxt och sysselsättning men som fega populistpolitiker inte vågar föreslå pga maximalt röstfiske bland välbärgade bostadsägare.

  Detta tillsammans med ROT och RUT är huvudskälen till att jag inte kommer att rösta på S.

  • Anonym numera.

   Nu när bostadspriserna skenat iväg åt ”flatters”. så undrar jag om man vågar lägga fler bördor på främst alla unga som köpt bostad och är upplånade upp över öronen.
   Göran P-s ord klingar i mina öron: ”Den som är satt i skuld är icke fri”.
   Varför har folk inte anammat de orden.

   Med sönderkörda sociala försäkringssystem och upplånat folk så är dagens arbetstagare satta i skuld.
   Av detta kan kapitalism och storföretag styra folk med pekfingret.
   Ja det är så fiffigt uträknat att jobbskatteavdraget går inte ta bort då uppstår en
   enorm bostadskris. Kort sagt säga vad man vill om Moderaterna för det är de som lagt grunden för denna råa politik så är den väl uträknad.
   Sedan säger man vanligt folk nyttjar RUT mest de med inkomster under 32000.
   Man vågade inte säga de med inkomster under 26000 för dessa gäller inte fullt avdrag för RUT, ROT.-
   32000 är en normal inkomst menar högern , en sjuk, en arbetslös kanske har 4-5 ggr mindre i försörjningsinkomst , en Elektriker, städare RUTarbetare tjänar
   långt under 32000. Dessa jobbar, de över 32000 är de som ofta enbart sysselsätter sig.

   Man har satt folket i skuld gjort de med ägande i pengar och fasta värden rikare
   Medan den stora summan av fördelning från fattig till rik har svaga grupper fått betala.-
   Man har utförsäkrat 86000 sjuka. okänt antal arbetslösa och man propagerar för sänkta trösklar.
   Kort sagt det ska inte vara lönsamt jobba det ska vara lönsamt vara rika och rulla tummarna och lura den lilla människan på allt de har.
   Av detta kan man sedan säga statsfinaserna är Europas bästa.
   Men nu när festen är slut och man tagit allt.-
   Ja då har man ingen politik utan lämnar i stort sett över makten för
   att någon annan ska få ta över det moras man skapat.

   Reinfeldtgänget är nöjda nu inväntar man det nyliberala kaos som var målet.
   Man har ridit på människors okunskap om politik och av det berikat de redan berikade.
   Man blir rent ut sagt f-bannad hur s.k utbildat folk använder sin kuinskap för att göra livet till ett h-vete för de som är godhjärtade människor i grunden. Men i många fall nu slåss för sitt liv på grund av en förd politik grundad på ren humbug.

 3. Jag menar såklart din inställning. Inte KD som var det parti som drev på om att ta bort fastighetsskatten. Hoppas de religiösa krämarna åker ur riksdagen.

%d bloggare gillar detta: