Är det rätt att kriminalisera deltagande i krig och terror?


Islamiska staten (IS) rycker fram

Igår presenterade socialdemokraterna Morgan Johansson och Urban Ahlin ett förslag om att man vill utreda en kriminalisering av enskildas förberedelse för att delta i en väpnad konflikt som inte sanktionerats av staten.

Förslaget kommer ju i anledning av att svenska medborgare (och andra bosatta i Sverige) deltar i väpnade konflikter i länder som Afghanistan, Syrien och Irak. I flera fall strider de för organisationer som omfattar värderingar som ligger långt ifrån svensk demokrati och samhällssystem.

I någon mån kan jag förstå oron och frågeställningarna över varför människor från det trygga Sverige väljer att slåss för sådana främmande värderingar som, bland annat, IS står för. Kommer dessa människor vid en återkomst till Sverige innebära ett hot mot människors väl och ve här?

Jag vet inte.

Men jag är tveksam till det förslag som presenterats.

Ser vi tillbaka i modern svensk historia så har vi många exempel på svenskar som frivilligt rest iväg för att delta i krigshandlingar – med eller utan statligt understöd. Svenskar deltog på de ”vitas” sida i det finska inbördeskriget efter att Finland förklarat sig självständigt. Svenskar deltog (med statligt godkännande) som frivilliga i den finska armén i kriget mot Sovjetunionen. Svenskar reste till Spanien för att kämpa för den valda regeringen i det inbördeskrig som skedde där. Svenskar deltog som frivilliga i tyska förband under andra världskriget.

Det finns säkert fler exempel än dessa. Idag ser vi tillbaka till dessa frivilliga med ett visst rosa skimmer och minns de frivilligas insatser och hjältemod. Dessa människor drevs av en inre övertygelse – rätt eller fel – som gjorde att de var beredda att riskera sina liv.

I stället för att kriminalisera människors vilja att slåss för något de tror på borde vi fundera över varför de fått denna övertygelse. Vad är det som lockar unga människor från det lugna demokratiska Sverige att slåss för odemokratiska och reaktionära organisationer?

Jag försvarar på intet sätt de hemskheter som IS och liknande organisationer åsamkar andra människor. Men något i deras budskap lockar människor från det trygga Sverige. Ett eventuellt kriminaliserande kommer inte att undanröja detta. Det riskerar endast att stärka människors övertygelse om det rätta i att delta.

Borde det inte vara bättre att fundera över vad det är som får människor att delta i våldshandlingar och vända det demokratiska samhället ryggen. Det europeiska 1970-talet såg många exempel på ungdomar som lockades av, och ibland deltog, i våldshandlingar riktade mot det egna samhället. Deras handlingar var olagliga, men det hindrade dem inte.

Jag har inga bra egna svar men jag är högst tveksam till en sådan kriminalisering som föreslås i debattinlägget. Jag tror att det endast blir till ett vackert slag i luften – ett sätt att visa dådkraft utan att därför åstadkomma särskilt mycket.

Länkar: SvD, Aftonbladet debatt

Fler som skrivit: Johan Westerholm,

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 27 augusti, 2014, i Politiska funderingar och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 2 kommentarer.

  1. Lars Flemström

    Hade svenska staten verkligen godkänt deltagandet av frivilliga i kampen mot fascisterna i spanska inbördeskriget? En kriminalisering av deltagande (inkl. förberedelser) i utländska banditgäng av typ IS i Syrien och Irak och Boko Haram i södra Sahara behövs verkligen. Även de fyra svenska nazister som deltar i Kiev-regimens krig i östra Ukraina bör kriminaliseras. Men det är ju faktiskt så att Kiev-regimens våldsdåd uppmuntras av Sveriges utrikesminister. (Om de israeliska bombningarna i Gaza varit ”oproportionerliga”, så gäller det även Kiev-regimens terror mot civila, som uppenbarligen har till syfte att de ska sluta stödja de s.k. proryska separatisterna).

    En utredning av vad som bör kriminaliseras bör tillsättas snarast. Om inte kurdiska pesh merga ensamma – med amerikanskt flygunderstöd – snarast lyckas krossa IS, så behövs en större insats av internationell marktrupp. Sverige bör inte undandra sig detta. Det kan alltså bli så att svenska medborgare strider mot svenska soldater i Irak och Syrien. Detta kan givetvis inte tillåtas. Men det måste vara förbjudet redan innan en eventuell svensk militär insats ens diskuteras. IS (och Boko Haram) är en typ av organisation, som det ska vara helt förbjudet att stödja. Man begår ju grova krigsförbrytelser mot civila, såsom mord, kidnappningar, våldtäkter och grova stölder.

  2. Självklart ska detta kriminaliseras. I fallet med IS handlar det ju om brott mot mänskligheten inte helt olikt vad som hände i f.d. Jugoslavien för ca 20 år sedan. Har för mig att Norge redan har infört en sådan lag.

%d bloggare gillar detta: