Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet


Olle Wästberg

Jag har läst kommittédirektivet för utredningen ”Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet” som regeringen antagit. De utsåg Olle Wästberg utföra detta uppdrag. Han kommer att biträdas av en referensgrupp med företrädare från riksdagspartierna samt av en expertgrupp sammansatt av representanter för kommuner, landsting, myndigheter, universitet och organisationer inom det civila samhället.

Det är inget litet uppdrag han har fått att utföra och ganska litet tid därtill. Uppdraget ska nämligen redovisas redan senast den 15 december 2015. Med tanke på att partierna är på väg in i en valrörelse har utredningen knappt ett år på sig.

Jag har läst Olles tankar kring detta uppdrag i det debattinlägg som publicerades för några dagar sedan. Jag har ju inget att invända emot den problembeskrivning som han där presenterar. Jag tror knappast någon annan heller kommer att kunna göra.

Det är möjligt att regeringen vill väl med att tillsätta en utredning om demokratin och om hur man kan göra så att fler engagerar sig i den. Men jag är förundrad över att man väljer att göra det i form av en ensamutredning. Det innebär ju att resultaten och förslagen blir en persons sammanvägning av de resultat han finner. Det blir en persons tolkning av de överväganden och idéer som blir resultatet av det arbete som kommer att bedrivas.

Det är måhända ett kostnadseffektivt och rationellt sätt att genomföra utredning på. Men särskilt demokratiskt är det ju inte. Jag hoppas att något väl kommer ut av detta trots de förutsättningar som utredningen har fått. Jag ser särskilt fram emot att se hur Olle ska genomföra nedan angivna uppdrag:

Utredaren ska arbeta för att skapa debatt och stimulera ett offentligt samtal om de frågor som ingår i uppdraget. Utredaren ska även verka för att inhämta allmänhetens synpunkter och åsikter om demokrati, inflytande och delaktighet.

Länkar: DN DebattDN Debatt

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 21 juli, 2014, in Politiska funderingar and tagged , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: