Kan Arbetsförmedlingen bli en modern och ­effektiv myndighet?


Mikael Sjöberg

Dagens Nyheter har intervjuat Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hans mål är att Arbetsförmedlingen ska bli en modern och effektiv myndighet. Han pekar ut fyra konkreta områden där förbättringar behöver genomföras:

 • eftersatt IT-system,
 • dålig utveckling av e-tjänster,
 • ett svagt bemötande av de arbetssökande som för första gången besöker förmedlingen, samt
 • att man är dåliga i sin kontakt med arbetsgivare.

Mikael är dock införstådd med att det kan ta en tid att uppnå detta – upp till sju år. Han säger …

Jag tror att det tar 6–7 år. Men det innebär inte att vi kommer att sitta still och sedan lansera allt på en gång. Min vision är att vi ska göra mängder av förändringar under här åren. Men det tar nog uppåt tre år innan förändringarna börjar synas.

Jag hoppas verkligen att Mikael har framgång i sitt arbete. De punkter han pekar på är säkert viktiga för att något förbättra människors förtroende för Arbetsförmedlingen. Nu tror jag inte riktigt att det räcker med de punkter som angetts ovan. Jag är nämligen övertygad om att generaldirektören (och myndigheten) behöver politiskt stöd.

Arbetsförmedlingens uppdrag har ju allt mer styrts till att framför allt vara en bevakande och kontrollerande myndighet. De arbetslösa ska disciplineras och fostras till lydiga arbetssökande personer. Arbetsförmedlande arbetsuppgifter skall hållas till ett minimum. Vidare har Riksdagen ålagt myndigheten så detaljrika regler att det finns litet utrymme för egna initiativ inom ramarna för Arbetsförmedlingens uppdrag.

Det behövs helt enkelt en annan arbtsmarknadspolitik och en annan syn på vad Arbetsförmedlingen ska sysselsättas med.

Länkar: dn.se, SVT

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 27 juni, 2014, i Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

 1. Monica Rinne Eskilstuna

  AF måste börja med att erkänna att det inte finns tillräckligt med jobb, arbetslösa är inte dumma vi vet nämligen att det fattas hundratusentals avlönade arbeten. AF försöker däremot vinkla verkligheten och vill inte prata om detta.

  De håller infomöten med arbetslösa i Fas3, de arbetslösa sitter tysta och opponerar sig inte trots att de vet att informationen inte beskriver den riktiga verkligheten som en arbetslös lever i.

  AF måste våga neka att inköpa och pådyvla arbetslösa totalt meningslösa aktiviteter om man vill ha kvar någon trovärdighet. De måste verka för adekvata och individuella åtgärder.

  Medarbetarna måste utbildas i bemötande, kontakthållande med arbetslösa samt vara mer informerade om den egna verksamheten så att besked, beslut annat organisatoriskt fungerar.
  Sist men inte minst behöver det tillsättas en utomstående oberoende undersökning av hur det låg till med ”registervården”. Har det registervårdats som det beskrevs från södra Sverige samt från Stockholm så har AF vänt sig mot den arbetslöse, för att själva framstå i bättre dager. Det vore mycket allvarligt och ska inte negligeras.

  Det borde också redovisas hur de första Fas3-platserna skaffades. Intressant att veta om det finns anordnare med band till handläggare, Vilket medför ett ekonomiskt uppsving för anordnaren. Har resultatlöst försökt att intressera media för denna mycket viktiga fråga.

%d bloggare gillar detta: