Folkpartiet har förlorat skolan


Svenska Dagbladet rapporterar att Socialdemokraterna nu har störst förtroende bland väljarna om utbildningspolitiken. Folkpartiet har därmed förlorat sitt tolkningsföreträde i den fråga som partiet så länge har dominerat.

Det är kanske inte så konstigt att det har utvecklats så. Det är ju en folkpartistisk minister som innehaft ansvaret för utbildningspolitiken under de åtta åren med en borgerlig regering.

Folkpartiets högsta företrädare har hållit hög profil i frågan men har i allmänhetens ögon gemenligen misslyckats.

Samtidigt är förstås utbildningspolitiken en komplex fråga att hantera. Jag förnekar inte att reformer på området säkert tar sin stund att slå i genom. Jag har däremot svårt att acceptera Jan Björklunds stående försvar att det fortfarande inte är hans ansvar att förändringar har slagit i genom.

Dagens Nyheter försöker något reda ut vari skolans problem består i. En sådan orsak som många forskare och debattörer framhåller är det fria skolvalet. Den har bidragit till att skolan i stor utsträckning inte klarar av att hjälpa elever med låg­utbildade föräldrar. Det har blivit allt viktigare vilken skola en elev går i. Det är framför allt barn till resursstarka elever som väljer bort vissa skolor. Det är som det sägs i artikeln att …

Utvecklingen går stick i stäv med skollagens portalparagraf om att alla barn i Sverige, oberoende av ”geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden” ska ha samma förutsättningar att klara skolan.

Det är uppenbart att den svenska skolan har stora problem. Samtidigt behöver skolan få arbetsro. Den borgerliga regeringens reformiver har knappast stimulerat sådant. Till det kommer debatten om friskolesystemet självt. Är det rimligt att tillåta sådant ägande som vi gör i Sverige. Skolan har blivit till en marknad som vore det vilken vara som helst.

Jag är väldigt övertygad om att det kommer att krävas blocköverskridande överenskommelser om utbildningspolitiken. Jag hoppas att en valvinst för de röd-gröna partierna kan öppna för sådana. Det kommer nämligen att krävas en valförlust för alliansregeringen för att möjliggöra sådant.

Länkar: SvD, dn.se, dn.se, dn.se

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 8 april, 2014, i Politiska funderingar, Utbildningspolitik och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

%d bloggare gillar detta: