Det faller ett stort ansvar på regeringen


Lars Calmfors

I en intervju argumenterar Lars Calmfors för det kloka i att genomföra en större blocköverskridande skattereform. Med en sådan skulle det vara möjligt att åter införa en fastighetsskatt.

I en debattartikel från 2012 skrev han att avskaffandet av fastighetsskatten var ett ”grundskott” mot principerna bakom den stora skattereformen i början av 1990-talet.

Han säger vidare att de borgerliga partierna drevs av rent valtaktiska hänsyn när de drev frågan om att ta bort fastighetsskatten. Lars säger att …

Det faller ett stort ansvar på den regering som tog bort den. Nu finns det inget politiskt parti som vågar argumentera för att den ska återinföras. Det skulle kräva en stor pedagogisk insats.

Lars hoppas/tror att när kommande regeringar inser behovet av stabila skattebaser för att finansiera kommande statsfinansiella behov kan det bli möjligt med en bred kompromiss om skattesystemet (och därmed en fastighetsskatt).

Jag delar inte alla Lars Calmfors åsikter, men i detta fall delar jag hans ståndpunkt.

Länkar: SvD, SvD

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 25 mars, 2014, i Politiska funderingar och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 3 kommentarer.

 1. Lars Flemström

  Jag tycker att socialdemokratin ska vara en arbetarrörelse, och inte en professorsrörelse som används av dessa höglöneindivider för att lasta över ännu mer av skattebördan på dem som har de lägsta inkomsterna. När han har misslyckats med att få med sig borgerligheten på sina förslag, begär han att ideellt arbetande socialdemokrater och låginkomsttagare ska driva hans och den övriga överklassens klassintressen, i tron att det handlar om något slags objektiv vetenskap. ”Det skulle kräva en stor pedagogisk insats”, skriver han ju.

  Den förra skatteuppgörelsen, vars förfall han begråter, avskaffade ju progressiviteten i skatteskalorna på inkomster upp till 34.000 kr. Nu är starka krafter i rörelse för att avskaffa progressiviteten även över denna ”brytpunkt”, Nu vill han ha en ny blocköverskridande skattereform. Vilka skatter ska då sänkas, och vilka skatter ska höjas? Vilka skattesänkningar ska finansieras genom kraftiga höjningar av skatten för husägare med små inkomster, men höga taxerinsvärden på sina hus? Och vad skulle detta leda till?

  När fastighetsskatten avskaffades, ökade låneutrymmet i fastigheterna. Många tog lån, som de använde till privat konsumtion, bl.a. dyra utlandsresor, som de annars inte hade haft råd med. Om fastighetsskatten återinförs kommer vi att få en fastighetskris, därigenom att hårt skuldsatta villaägare drivs från hus och hem, utan att någon vill köpa husen. Detta kan naturligtvis motverkas i någon mån genom kraftiga inkomstskattesänkningar i de inkomstskikt, där de flesta villaägarna finns. Vem ska betala dessa inkomstskattesänkningar – och hur?

  Vad som i stället behövs är ett nytt progressivt skattesystem. Om vi får ett sådant, framstår det ur både statsfinansiell synpunkt och rättvise-synpunkt som mindre angeläget att återinföra fastighetsskatten. Personer med höga inkomster och höga taxeringsvärden på sina hus kommer ju i så fall att få höjd skatt (dock inte på sina hus utan på sina inkomster) medan personer med låga inkomster får sänkt skatt, oavsett om de är fastighetsägare eller ej..

 2. Anders Nilsson

  Calmfors skulle aldrig våga uttala sig om kostnaderna för invandringspolitiken fastän det
  rör sig om summor som vida som överstiger intäkterna av en ev fastighetsskatt. Det skulle
  kosta honom alla hans publika plattformar. I vår trånga åsiktskorridor tillåts däremot
  åsikter som egentligen innebär att äldre människor ska tvingas lämna sina villor på
  miserabla villkor, och då ägnar C sig åt den frågan. Som nationalekonom/politiker kan
  man lika gärna hävda att riksdagen endast ska beskatta rörliga skattebaser för då
  verifieras omedelbart vilken skattenivå och skatter som skattebetalarna ser som legitima, och politiska kostnadsexcesser förebyggs. Knut Wicksell skulle förmodligen instämma.

 3. Man undrar? Är det den föreslagna Friggeboden på 25 kvadrat som Calmfors är ute efter att belägga med fastighetsskatt.

  Tänk få klämma åt några fattigstackare som inte har annan chans än Bo i en trång Friggebod på 25 kvadrat med ockerhyra.

  Tänk att då få ta ut skatt av dessa.
  Vilken lycka för högerns alla skatteplundrare.

  För vinsten av att få sätta upp 25 kvadratmeter stora friggebodar åtnjuter ju de som redan äger
  tomter.

  Ja detta, om nu detta med friggebodsförslaget går igenom förståss.
  Det viktiga är ju att F-en efterlevs skatt på Fastigheter, Föda, Fattiga.

  Nä skämt åsido!
  Jag anser det var åt helsefyr att den gamla fastighetsskatten togs bort.
  propagandan var kort sagt en bluff, Men det förstod inte folket så klart.

  Men återinföra den blir inte lätt. Risken är stor att det slår hårdast mot de som redan har det svårt.
  Detta i.o.m bostadsrätter, fastigheter stigit så enormt i pris.
  Vilket var syftet.

  Vinnare blev därmed spekulationskapitalisterna.

%d bloggare gillar detta: