Timbro vill sänka skatten


I en aktuell rapport från Timbro anförs att man borde sänka skatten för de med de lägsta skatterna. I deras förslag skulle man införa ett rejält höjt grundavdrag. Inkomster upp till 10.000 kr/månad skulle därmed bli skattefria. Organisationen argumenterar för att svenska låginkomsttagare är högt beskattade. Med denna ”inkomstförstärkning” skulle samtidigt behovet av allmänt stöd minska.

Allt detta låter ju betryggande och därmed förment med omtanke om de med de lägsta inkomsterna. Samtidigt handlar ju detta om att man vill stimulera framväxten av en större låglönemarknad. Man skriver i en debattartikel att …

… Vi har hög ungdomsarbetslöshet, långtidsarbetslösheten växer och vi har mycket svårt att integrera invandrare på arbetsmarknaden. Samtidigt har vi väldigt få jobb i lägre lönelägen, och skattekilen på låginkomsttagare är stor.

Timbro förklarar i slutet av artikeln att de exakta reglerna för hur detta grundavdrag ska utformas måste utredas vidare. De inser ju att ett sådant grundavdrag också skapar stora tröskeleffekter för de som har låga inkomster. Vid en viss nivå kommer det inte att finnas ett intresse av att öka sin inkomst eftersom denna helt plötsligt ska beskattas.

Jag ser en stor risk för att man med en sådan reform låser inne grupper av människor i ett stadigvarande tillstånd av låga inkomster. Det kan även finnas en risk för att människors intresse av att redovisa ”vita” inkomster över brytpunkten minskar.

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 22 mars, 2014, in Fackliga frågor, Politiska funderingar. Bookmark the permalink. 1 kommentar.

 1. För enbart 10 000 kr i lön är det meningslöst jobba.
  Med de priser mat ökat samt Bostäder ökat i pris sedan 2006-.
  är 10 000 en slavmentalitet hos de som utger det som lön
  Sådana jobb ska aldrig utföras

  Låt Robbotar ta över de jobben istället och frilägg människor från arbete.

  De ska istället leva på frukten av det Robbotar utför.
  Politiker måste anpassa sig till framtiden inte som nu anpassa sig till kapitalismens
  som är omättlig.

  Trots att jobben utförs allt mer av maskiner och allt fler kommer hit som arbetskraft från andra länder så anpassar inte politiken sig efter det.

  Istället ökar utslagning , fattigdom., och skatter blir allt lägre för en överhet
  medan skatter som sänks för en underhet enbart leder till lägre löner.

  Det är inte jobben i sig som är nödvändiga för människor-.
  Mycket görs redan idag av maskiner.
  Det är det ekonomiska utfallet som är det nödvändiga.

%d bloggare gillar detta: