Låt aldrig de rika gå ifrån de fattiga


Under söndagkvällen läste jag en stark artikel skriven av Kinga Sandén, frilanskorrespondent i Buenos Aires. Artikeln utgår från hennes erfarenheter av att ha fött ett barn i Argentina.

Hennes berättelse beskriver hur ett land där de som har råd har skaffat sig privata sjukförsäkringar och hur sjukhus och vårdgivare har anpassat sig till det. Det är normalt att prioritera de som betalar för sig. De offentligt drivna sjukhusen får en allt minskande andel av resurserna.

Kinga skriver att …

De som förespråkar en parallell privat vårdmarknad brukar hävda att de privata försäkringstagarna frigör resurser i den offentliga vården. Men när det granskades i en OECD-rapport för tio år sedan konstaterades att effekten är liten. Försäkringstagarna fortsätter utnyttja det offentliga för det som är allra dyrast: komplexa sjukdomar och akutvård.

Dessutom tenderar efterfrågan på sjukvård att öka när många har en privat försäkring. Det ökar i sin tur kostnaderna även i den offentliga vården.

Hon skriver vidare att när en stor andel av befolkningen har skaffat sig egna försäkringar minskar deras intresse av att bidra till det allmänna eftersom de inte längre använder dess tjänster. Samtidigt med den utvecklingen minskar intresset av hur den gemensamt finansierade sjukvården fungerar. I Argentina diskuteras inte den illa skötta offentliga sjukvården. Det beror på att det endast är de fattigaste som utnyttjar den.

I Sverige är det fortfarande en väldigt liten andel av sjukvården som finansieras privat. Andelen av befolkningen som omfattas av privata försäkringar ökar dock. Den svenska lagstiftningen tillåter numera sjukvården att prioritera de med privata sjukförsäkringar. Man kan köpa sig före i sjukvårdskön.

När Kinga Sandén berättar för förlossningsläkaren Cecilia Varela om den artikel hon skriver får hon uppmaningen att säga till svenskarna …

Tala om för svenskarna att laga det som inte fungerar, men låt aldrig de rika gå ifrån de fattiga. När de en gång skilts åt går de inte att sätta ihop igen.

I en aktuell bok konstateras dock att den borgerliga sjukvårdspolitiken (Vårdval Stockholm) i Stockholms läns landsting medfört att fattigare invånare i högre grad söker sig till akutmottagningar. Den politiska reformen har nämligen inneburit att vårdcentraler i fattiga områden över en natt förlorade ungefär en tredjedel av sina intäkter. Karolinska folkhälsoakademin, som utvärderat Vårdval Stockholm, konstaterar att alla inkomstgrupper sedan vårdvalet infördes relativt sett fått minskade vårdresurser, förutom den rikaste och friskaste fjärdedelen som sett en dramatisk ökning.

Men – Sverige kan väl aldrig bli som Argentina?

Eller?

Länkar: SvD, dagens arena, dagens arena, Aftonbladet ledare, politism

Fler som skrivit: Leine Johansson, Alliansfritt Sverige, Martin Moberg

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 17 mars, 2014, in Politiska funderingar and tagged , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Låt aldrig de rika gå ifrån de fattiga.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: