Vådan av ekonomisk åtstramning


Ökad fattigdom

De brittiska forskarna David Stuckler och Sanjay Basu kritiserar i en aktuell bok ”Åtstramning till döds” det sätt på vilket EU bidragit till att strama åt ekonomierna i krisande euro-länder. De menar att EU därmed har medverkat till att försämra hälsotillståndet för de fattigaste.

De jämför hur EU genomfört sina åtstramningsprogram med hur andra länder agerat. Deras slutsats är att det går att välja hur ekonomiska kriser kan övervinnas. Man kan ta sig i genom ekonomiska kriser utan att i onödan ”straffa” den egna befolkningen med sämre hälsa.

Ett tydligt historiskt exempel är hur den amerikanske presidenten Franklin D Roosevelt valde att verka för sitt program ”New Deal”. Genom statliga insatser bidrog han till att människor fick avlönade arbeten. De statliga satsningarna innebar en bättre folkhälsa i de delstater som var positiva till ”New Deal” än i de som var negativa.

Politik som aktivt verkar för minskad utslagning och fattigdom verkar vara den bästa vägen att gå. Till och med IMF verkar ha fått en insikt om att minskade ekonomiska klyftor är något positivt att verka för. Med ökad fattigdom och större ekonomiska klyftor får vi negativa sociala effekter i form av ökad brottslighet och försämrad hälsa bland de fattigaste.

Länkar: Arbetet, SvD, Arbetet, SvD, Aftonbladet ledare, Politism, Atonbladet ledare, Politism

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 4 mars, 2014, i Politiska funderingar och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 2 kommentarer.

 1. Det går inte att jämföra dagens globaliserade ekonomi med USA på 1930-talet. Visst kan man med fog hävda att åtstramning inte fungerar men det finns ingen given lösning såvida man inte redan har en bra balans i sin budget.

 2. Reinfeldt visar med denna Film där han säger:


  där han säger: citat:

  Alla människor, erfarenheter, kunskaper, kulturer, perspektiv, talanger och språk gör tillsammans vårt Sverige.

  Ett Sverige som trots global ekonomisk oro står starkt. Ett Sverige i vilket vi arbetar tillsammans för att skapa den trygghet och det välstånd vi alla önskar oss själva och varandra. Ett Sverige i vilket vi tillsammans ser till att skapa resurser till den skola, sjukvård och äldreomsorg vi alla i något skede är i behov av. Ett Sverige där vi tror på att väva finmaskiga nät som fångar den som faller, på att trygghet ger välstånd och på att framgång ger ringar på vattnet.

  Men ett Sverige som mår bra måste bli bättre. Bättre på att se och tillvarata allas förmåga. Bättre på att ge alla som vill och kan en chans att bidra. Bättre på att se till att ingen tvingas ut i utanförskap. För jobben bygger inte bara vår gemensamma trygghet, de bygger också var och en av oss. Vår frihet, vår självkänsla och vårt självbestämmande.

  Full sysselsättning och minskat utanförskap är därför inte bara en fråga om krass ekonomi. Utan om medmänsklighet. Om att se alla och glömma ingen.

  Därför viker vi inte från arbetslinjen. För alla behövs i bygget av ett bättre Sverige.”

  Vad han inte nämner är den arbetskraftsinvandringslag som skapades 2008
  http://www.regeringen.se/sb/d/9685/a/90346
  Där arbetskraft fritt får tas från främmande Land av arbetsgivare.

  Han vill heller inte tala om den ökande arbetslöshet som skett sedan 2006 där arbetslösheten ökat med ca:150 000 personer. Men som nu ska friseras fram till valet på ett falskt sätt.

  Det han vill nämna är att sysselsättningen ökat med först 100 000 sedan drog han till med 200 000
  vad den rätta summan är vet inte jag.
  Men att sysselsättningen ökat råder ingen tvekan om.

  Men hur vill man ogärna omtala.

  Nämligen att Befolknigen under samma tid ökat med ca: en halv miljon .
  även dessa behöver mat, bostad, kläder, o.s.v
  Av det skapas jobb.
  Det är av detta man skapat sysselsättningen, frukten av detta går sedan som
  fler skattesänkningar företrädelsevis för de mest välbeställda.
  Däremot har varken pensionärer och minst av allt sjuka, arbetslösa fått nåt.
  Dessa plundras bara än mer för var dag som går, detta då man inte ens kompenserar för inflationen .

%d bloggare gillar detta: