Att minska den dolda arbetslösheten


20140303-004257.jpg
I en kort artikel berättar Svenska Dagbladet att den dolda arbetslösheten (det outnyttjade arbetskraftsutbudet) ökar. Omkring 900.000 människor saknar arbete och/eller arbetar kortare tid än vad man önskar. Gruppen består till stor del av de 411.000 helt arbetslösa.

LO-ekonomen Torbjörn Hållö presenterar sina tankar för hur denna utveckling skulle kunna brytas. Torbjörn sammanfattar sina tankar till tre olika punkter:
– penningpolitik
– finanspolitik
– förbättrad matchning

LO-ekonomerna har varit, och är, kritiska till hur Riksbanken tolkat sitt uppdrag. Riksbanken har misslyckats med att hålla inflationen till två procent som ett genomsnitt. Detta har enligt flera bedömare inneburit att ett större antal människor blivit arbetslösa än annars.

Torbjörn förespråkar insatser i ekonomin som stimulerar efterfrågan i ekonomin. Han skriver att …

Förslag som bör övervägas är förbättrad a-kassa, höjda barnbidrag, underhåll av väg- och järnväg samt stöd till kommuner och landsting.

För det tredje förespråkar Torbjörn aktivare arbetsmarknadspolitiska insatser som leder till bättre matchning.

Den borgerliga regeringen gick till val på konceptet med ”arbetslinjen”. Deras enda fokus var att bedriva en politik som skulle stimulera fram fler arbetstillfällen. Genom sänkt skatt för de arbetande och åtstramningar av villkoren för arbetslösa och sjukskrivna skulle – huxflux – fler välja att arbeta.

Resultatet är ju i bästa fall omstritt. Den borgerliga regeringen meddelar med en dåres envishet att 200.000 arbetstillfällen skapats under deras tid vid makten. Vad de inte säger är att befolkningen har ökat med 500.000 personer under samma tid. Arbetslösheten, räknat per capita, har ju ökat.

Det är kanske inte att undra över att den borgerliga regeringen har tappat förtroendet i denna fråga.

Länkar: dagens arena, SvD, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Martin Moberg, Oscar Ernerot

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 2 mars, 2014, in Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor and tagged , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Att minska den dolda arbetslösheten.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: