Arbetslöshet kan drabba vem som helst


För några dagar sedan meddelade regeringspartiernas partiledare i ett gemensamt debattinlägg att en ensamutredare ska tillsättas för att granska Arbetsförmedlingen. Detta initiativ kom efter att ansvarigt departement slirat med frågan sedan en längre tid. Den offentliga kritiken emot detta tvingade väl till slut fram regeringens beslut.

Många parter har välkomnat den översyn som ska ske men varit kritiska till hur uppdraget har formulerats. En del är även kritiska till att man tillsätter en ensamutredare. Man föredrar en parlamentariskt tillsatt utredning eller annan motsvarande bredare grupp.

Representanter för Fackförbundet ST och för Jusek har skrivit varsina kritiska inlägg. Det är idag inte enbart personer med korta utbildning och/eller okvalificerade arbeten som blir arbetslösa. Även akademiker (och andra med en högre yrkesutbildning och -kompetens) förlorar sina arbeten. Då blir det fel att endast sätta Arbetsförmedlingens fokus på de som står längst bort från arbete. Britta Lejon skriver i sitt inlägg att …

… Verksamheten måste bättre anpassas till arbetsmarknadens faktiska behov och krav. Arbetsförmedlingen måste därför också kunna ge stöd och service till ombytessökande och till personer som har relativt lätt att få ett nytt jobb, oavsett situation, förutsättningar och kontaktnät. Arbetslöshet är alltid ett produktionsbortfall och kan aldrig accepteras.

Det ligger mycket i den kritiken. Jag ser hela tiden hur de som anses inte behöva särskilt stöd hamnar långt ned i kön för att träffa sin handlägare på Arbetsförmedlingen. De förväntas att på egen hand klara av sin uppgift. Men med tanke på det förändrade arbetslivet och den konjunkturomvandling som sker kan även till synes välutbildade och erfarna arbetslösa behöva stöd för att komma åter i arbete. Det är ju inte säkert att det finns arbete i den bransch där man hittills verkat.

Arbetsförmedlingen styrs idag av väldigt detaljerade regler som ger litet utrymme till egna initiativ och tolkningar. Det finns förstås ett rimligt krav på att den politiska nivån ska kunna följa upp att dess intentioner följs. Men man måste ändå kunna förutsätta att de som arbetar inom myndigheten är professionella i sitt utförande. De ska i första hand arbeta med att stödja arbetslösa och se till individuella behov.

Det är inte säkert att de behöver detaljerade regler i form av trappräcken som man måste hålla fast i.

Länkar: DN DebattDN DebattDN Debatt

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 10 februari, 2014, in Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor, Politiska funderingar and tagged , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Arbetslöshet kan drabba vem som helst.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: