Högre löner och högre inflation


Den kände nationalekonomen från USA, Paul Krugman, har varit på besök i Sverige. Han har gjort sig känd som kritisk till den idag rådande finanspolitiska utvecklingen i de utvecklade länderna. När han svarade på frågor om den svenska utvecklingen framförde han viss kritik emot hur politiken förs.

Rent allmänt anser han att det behövs en mer expansiv politik för att vända den ekonomiska utvecklingen. Inflationsmålet bör vara satt till fyra procent i stället för den låginflationspolitik som förs idag. Han menar att en högre ”inflation skapar de negativa reala räntor som ekonomin behöver för att uppnå full sysselsättning. Målet är att pengar inte ska sparas utan konsumeras och investeras så att fler jobb skapas.”

Detta åstadkoms bland annat genom högre löner. Han säger att ”Det vore bättre om tyska löner steg än att spanska löner sänks”.

Paul framför kritik emot den svenska regeringens arbetslinje med sänkta skatter för arbetande och urholkade ersättningar i socialförsäkringssystemen. Han säger att …

Om man vill stimulera ekonomin är det bra med skattesänkningar och ökade utgifter. Men att sänka skatterna och samtidigt hålla ersättningsnivåer i välfärden oförändrade är dåligt.

Ta ersättningen vid arbetslöshet, en arbetslös människa har snäva marginaler och spenderar allt, ges pengarna i stället till någon med ett jobb är risken att de sparas.

Det vore därför bättre att se till att höja ersättningarna i socialförsäkringarna. Både för att de som är beroende av dessa ersättningar får en rimligare levnadsnivå men även för att åstadkomma bättre fart i den svenska ekonomin. Agneta Berge utvecklar detta i en kommentar.

Den borgerliga regeringen har nått vägs ände med sin politik. Den har vare sig minskat arbetslösheten eller minskat det ”utanförskap” de sade sig vilja bekämpa.

Länkar: SvD, Politism, Arbetet

Fler som skrivit: Storstad, Martin Moberg

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 12 januari, 2014, i Politiska funderingar och märkt , , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

 1. Det talas om högre löner lägre skatter.
  Vänster de har under kongressen kommit överens driva 6-timmars dag.

  Egentligen ganska klokt , varför ska det jobbas så oerhört om alla inte får ett jobb utan ska kränkas med utförsäkringar och urdåliga försörjningsstöd och a-kassa.

  Bättre samma lön kortare arbetsdag.
  Det kanske skulle minska sjuktalen. ge fler jobb och
  isället för sänkta skatter ge folk kortare arbetsdag istället.

  Vill någon jobba 12 tim dag så är det väl bara påföra en extra skatt för de som jobbar längre tid än 6 tim.
  Kort sagt det ska löna sig för välfärden, samhället om någon jobbar längre tid än 6 tim.

  Eller man kan säga så här varför inte lika gärna debattera kortare arbetstid, istället för lägre skatter och mera arbetstid.

  Viktigt det börjas tas fram konsekvenserna av arbetslinjen och ta fram andra förslag.
  som kan utmynna i nåt riktigt bra.

  Vänsterns sextimmarsdag ska vi se som positiv i den mening att Skattesänkningar
  och att försätta människor som av olika anledning kränks ekonmiskt dels med ex: FAS-3 eller med lönedumpning, eller att de inte får chans jobba, eller inte kan jobba för att de är sjuka.

  Bra kontring av Vänstern tycker jag.

%d bloggare gillar detta: