Månadsarkiv: december 2013

En för alla – alla för en


En förhoppning om valvinst

De borgerliga partierna har valt att hålla hårt fast vid den formel som gett dem regeringsmakten två val å rad. Men det är en formel med stora risker med tanke på det opinionsmässiga läge som två av regeringens pusselbitar drabbats av.

Både Centerpartiet och Kristdemokraterna har under en längre tid ägnat sig åt en Riksdagens lindans. I en stor mängd av opinionsundersökningar har partierna hamnat under riksdagsspärren om 4 %. Det räcker att ett av dessa partier inte kommer in i riksdagens varma kammare för att säkerställa en valförlust för alliansen.

Svenska Dagbladet skrev för några dagar sedan förhoppningsfullt att stödröster för (KD) och (C) kan rädda den borgerliga regeringen. Tidningen har låtit Sifo fråga 4.750 personer om de är beredda att stödrösta på något av partierna (C) eller (KD) om de riskerar att inte komma in i Riksdagen. De flesta (66 %) svarade nej på den frågan.

Bland borgerliga väljare kan dock drygt 40 % tänka sig att göra det offret. De flesta skulle  välja Centerpartiet i ett sådant val. Det styrker väl mångas uppfattning om att Centerpartiet har störst möjlighet att få tillräckligt antal röster för att komma in i Riksdagen. Men det är ändå som Jenny Madestam, statsvetare vid Stockholms universitet, uttrycker det …

Allmänborgerliga väljare inser ju att de kan behöva stödrösta om de vill ha kvar en borgerlig regering. Men det finns en massa spännande dilemman för väljarna här. Om bägge ligger nära spärren – vem ska få hjälp? Om ett parti ligger en liten bit över spärren och det andra en bit under är det partiet med de lägre siffrorna som kommer att få stödet.

Moderaterna kommer att behöva lämna ganska mycket spelrum över till Centern och Kristdemokraterna för att de ska profilera sina frågor i valrörelsen. Det ska bli spännande att se hur alliansens gemensamma valprogram kommer att se ut. Jag kan ju gissa att det kommer att bli tillräckligt otydligt för att lämna utrymme för (C) och (KD) att driva sina hjärtefrågor. Samtidigt kommer detta att urholka deras kritik över att de röd-gröna partierna inte kommer att driva ett eget gemensamt valprogram.

Min gissning är att (KD) står närmast inför att förpassas ut ur Riksdagens gemenskap. Men inget är ju säkert och det är allt för tidigt att utropa valsegrare.

Länkar: SvD, dn.se, SVT, di.se

Partipolitiskt taktiserande och symbolhandlande


För några dagar sedan skrev företrädare för fackföreningar och industri ett debattinlägg om behovet av tillsättandet av en faktabaserad energikommission.

Bakgrunden till parternas önskan ligger i den strukturomvandling av den svenska energiproduktionen vi står inför. Vidare får Sverige en stor del av exportinkomsterna från energikrävande produktion. Det är därför lätt att förstå varför dessa företrädare är oroliga över vilken väg energiproduktionen ska ta i Sverige.

Samtidigt har de politiska partierna haft svårt att komma till en samsyn i frågan. Socialdemokraterna har föreslagit regeringen att sätta sig i samspråk med övriga partier. Denna invit har ständigt avvisats av de fyra regeringspartierna. Det beror förmodligen på att det krävt stor möda och ansträngning för de fyra att hitta en gemensam politik. Det är klart att man då inte vill släppa in fler synpunkter.

Jag delar synen att det finns behov av bildandet av en energikommission. Som sägs i debattinlägget …

Den långsiktiga energiförsörjningen är alltför viktig för att offras i något storskaligt experiment, eller beslut baserade på önsketänkande. Då riskerar vi att ställas inför en situation där den blir ett problem eller en nackdel för Sverige. El ska även i framtiden vara en möjliggörare för Sverige.

Länkar: DN DebattDN Debatt, Östnytt, SVT

Ett arbetsmarknadspolitiskt misslyckande


Reformen är både dum och dyr

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) konstaterar i en rapport att reformen med rabatterade sociala avgifter synes ha gett en liten effekt.

Forskarna bedömer att omkring 6.000 – 10.000 ungdomar har fått arbete genom denna reform. Samtidigt har detta (varje år) kostat statskassan 10 miljarder kronor i uteblivna intäkter.

I bästa fall har varje arbetstillfälle kostat staten 1 miljon kronor och i det dyrare 1,6 miljoner. En intressant slutsats i rapporten är att för de ungdomar som står längst ifrån arbetsmarknaden verkar inte rabatten ha haft någon effekt alls. Däremot verkar effekten för de (relativt få) som deltagit i en kvalificerad yrkesutbildning (KY) och i högre grad är sysselsatta vara större. Men då misstänker jag att det snarare faktiskt handlar om att det är deltagandet i utbildningen som varit det avgörande för att få en anställning – inget annat.

Borgerliga företrädare fortsätter att med en dåres envishet försvara denna dyra och ineffektiva reform. De menar väl att ett borttagande av rabatten kommer att innebära nästan oändliga kostnader för ungdomars möjlighet att få arbete.

Det enda som den borgerliga regeringen gjort är att föra över stora medel från staten till sådana arbetsgivare som i alla fall skulle ha anställt ungdomar. McDonalds ägare dansar hela vägen fram till banken!

Länkar: dn.se, Ekot, Aftonbladet ledare, dagens arena, SvD, Politism, dn.se, Ekot, SVT, Arbetet

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Peter Johansson, Tobias Brännemo, Oscar Ernerot, Roger Mörtvik, Martin Moberg

Pensionera monarkin!


Dagens Nyheter har låtit opinionsinstitutet Ipsos ställa två frågor till det svenska folket (eller ca 1.100 av dem):

  1. Ska monarkin behållas eller avskaffas?
  2. Ska kungen lämna tronen till förmån för kronprinsessan?

Svaren på den första frågan antyder att allt fler vill se att monarkin avskaffas. Svaret på den andra frågan visar att en majoritet önskar att kungen ska lämna tronen så att kronprinsessan kan ta över densamma.

Svaren på frågorna antyder att förtroendet för den sittande kungen minskar. Huruvida förtroendet för monarkin som sådan skulle öka om kungen lämnade tronen i förtid får väl vara en öppen fråga. Jag hoppas på att allt fler, oavsett ett skifte på tronen eller ej, önskar se ett avskaffande av monarin.

Undersökningen visar tydligen att yngre människor i högre grad är motståndare till monarkin. Det inger ju verkligen förhoppningar inför framtiden. En utveckling där en allt större andel av befolkningen är motståndare mot monarkin borde kunna sätta fart på den politiska debatten. De partier som i partiprogram uttalar sig om monarkins avskaffande borde få litet mer råg i ryggen.

Länkar: dn.se, SvD, di.se, SVT

Lönsamhet står i konflikt med bättre arbetsmiljö


Arbetsmiljöverket presenterade härom dagen en intressant och samtidigt oroande rapport. Den visar nämligen att väldigt många arbetsgivare må ha välformulerade planer för sitt förebyggande arbetsmiljöarbete. Men genom att delegera arbetsmiljöansvaret till chefer som både saknar befogenheter och budgetutrymme fallerar de goda tankarna. Kaj Frick, en av forskarna bakom rapporten, säger att …

En mycket låg skattning är att företagen sliter ut folk i arbetslivet till en årlig kostnad på 100 miljarder kronor.

Forskarna menar att situationen är sämst bland de mindre arbetsgivarna eftersom kunskapen om dessa frågor är sämre bland dem. Forskarna har en del förslag för att förbättra arbetsgivarnas förebyggande arbete.

Det man kan misstänka är att dessa problem långsiktigt slår framför allt mot LO-förbundens medlemsgrupper. Det är samma personer som genom pensionssystemets konstruktion drabbas av lägre inkomster den dag de lämnar arbetslivet. Det måste därför vara en högt prioriterad fråga att komma tillrätta med arbetsmiljöarbetet hos de svenska arbetsgivarna.

Andra som skrivit: Sven Bergström, Helle Klein

Inget förbud emot anonyma partibidrag


Anonymitet – I like!

Regeringen, genom justitieminister Beatrice Ask (M), har överlämnat en remiss till lagrådet gällande lagstiftning av partibidrag. Enligt förslaget ska det inte vara förbjudet för ett parti att ta emot anonyma bidrag. Den borgerliga regeringen vill att denna fråga ska överlämnas till en parlamentarisk utredning.

Det verkar som om Moderaterna åter har lyckats förhindra en lagreglering av denna fråga. Om riksdagens partier skulle rösta efter deras officiella hållning i denna fråga skulle Moderaterna och Sverigedemokraterna hamna i minoritet. Björn von Sydow, gruppledare för Socialdemokraterna i konstitutionsutskottet (KU), säger …

Vi förbereder en motion som tar sikte på att det ska vara förbjudet för partierna att ta emot anonyma bidrag.

Det ska bli intressant att se vilken ställning Moderaternas regeringskompisar kommer att ta till Socialdemokraternas motion.

Länkar: dn.se, di.se

Kvinnor arbetar gratis – 2.0


För ungefär en vecka sedan kom en rapport från EU som visar att kvinnors löner (som ett genomsnitt) är lägre än mäns. Det motsvarar att kvinnor arbetar 59 dagar gratis.

Av rapporten framgick att endast två länder – Nederländerna och Frankrike – ansågs något föredömliga i sitt förebyggande arbete. De har, åtminstone, genomfört hela jämställdhetsdirektivet i sin nationella lagstiftning.

Som Arbetet rapporterar så kommer EU-kommissionen vidta åtgärder emot de länder som inte uppfyller EU:s bestämmelser.

Häromdagen presenterade fackföreningen Vision en rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män. De har jämfört några yrkesgruppers löner i kvinno- respektive mansdominerade branscher. Rapporten konstaterar att löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade branscher fortsätter att vara stora.

Det visar sig att det är lönsammare att arbeta i en mansdominerad bransch. De som arbetar i kvinnodominerade branscher – såväl kvinnor som män – har en inkomst som är genomsnittligt lägre än de i mansdominerade.

Det är helt uppenbart att det förekommer löneskillnader som inte kan förklaras på annat sätt än att de har med kön att göra. I ett debattinlägg argumenterar fyra (S)-märkta debattörer för några åtgärder för att på sikt minska skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner.

Det behövs onekligen målinriktat arbete för att komma åt de osakliga löneskillnader som finns.

Länkar: Aftonbladet debatt, dn.se, Arbetet, di.se, dn.se, di.se, SVT, SvD, Ekot, SvD, SVT, dagens arena, dagens arena, ka.se, ArbetetArbetetArbetetArbetetArbetet, da.se

På söndag åker Stefan Löfven till Kärrtorp


Tolererar inte att demokratiska manifestationer och demonstrationer utsätts för våld och hot.

Aftonbladet rapporterar att Stefan Löfven kommer att delta i den demonstration som genomförs på söndag i Kärrtorp. Företrädare för de flesta av riksdagens partier kommer att vara på plats för att visa sitt stöd. Stefan kommer inte att hålla något tal då, som han säger, det är …

… inte vårt arrangemang, det är Linje 17:s. Men jag ska vara där tillsammans med dem. Jag vill väldigt gärna det.

Det är bra att företrädare för de partier som står för demokrati och människors lika värde deltar i demonstrationen. Det handlar om att motverka de mörkrets krafter som visade sitt otäcka tryne där för några dagar sedan. Men, framför allt, handlar det om att stödja de goda lokala krafter som tog det första initiativet.

Det är bra att Stefan Löfven deltar på söndag!

Länkar: Aftonbladet, dn.se, politism, politism

Giv oss plusjobben åter!


I ett debattinlägg från igår argumenterar Gunnar Wetterberg för att plusjobb borde återinföras som arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Gunnar menar att denna typ av åtgärd vore mycket bättre än de många andra alternativ som finns idag. Gunnar skriver i debattinlägget att …

Verksamheterna kan dra nytta av fler händer, de som anställs får en språngbräda till den reguljära arbetsmarknaden. Det betyder i och för sig att plusjobben kan tränga undan en del andra jobb, men en klok undanträngning är bättre än en dålig utslagning. Plusjobben underlättar också kontrollen av att de som söker arbete verkligen står till arbetsmarknadens förfogande. När arbetsförmedlingen anvisade plusjobb var det en del av de sökande som inte infann sig. De kunde då avföras från stödåtgärderna. Som kontrollåtgärd är det mer effektivt än byråkratiska krav på månatlig rapportering av sökta jobb.

Den borgerliga regeringen har valt att fokusera på åtgärder där arbetsgivare ges ett generöst stöd för att ta emot långtidsarbetslösa (sysselsättningfasen/fas 3). De aktiviteter som de arbetslösa får göra kan variera från det mest meningslösa till något mer utvecklande. Har man litet tur kan man få sig beviljat att få komplettera åtgärden med en utbildningsinsats som förhoppningsvis leder till arbete.

Det synes mig mycket bättre att få utföra ett meningsfullt arbete till en riktig lön än dagens konstgjorda åtgärder.

Länkar: DN Debatt, dn.se

Arbetaren en handelsvara vilken som helst


Lars Calmfors argumenterar i ett inlägg på DN:s ledarsida för det goda med låglönekonkurrens. Att lägre avlönade arbetare kommer till Sverige och därmed konkurrerar ut arbetstillfällen är inte mer konstigt än att svenska industrijobb försvinner till låglöneländer. Han menar vidare att denna utveckling endast skyndar på en nödvändig strukturomvandling.

Lars Calmfors ser arbetskraften som en handelsvara vilken som helst. Det finns ju debattörer som ser facklig verksamhet och regleringar som hinder för den annars fria marknadsekonomin. I tider av lågkonjunktur borde arbetsgivaren på ett smidigt sätt kunna sänka löner och förändra arbetsvillkor. I bästa fall skulle villkoren kunna förändras i händelse av bättre tider.

Fackliga organisationer bildades som en metod för arbetstagarna att stå sig starkare i diskussionen med arbetsgivarna. I Sverige ledde denna process till starka fackliga organisationer och normerande kollektivavtal. Som ett av väldigt få länder finns därför ingen lagstiftning om minimilön eller motsvarande.

Den fackliga idén bygger på att arbetstagarna inte ska konkurrera med varandra genom att anta sämre löner eller acceptera dåliga arbetsvillkor. Det är därför som fackliga organisationer, trots stora svårigheter, försöker bygga internationella organisationer för att minska lönekonkurrens mellan länder. Detta bygger på en insikt om att hjälpa varandra över gränserna för att skapa sig rimligare levnadsvillkor.

Den svenska lagregleringen av lex laval innebär förstås inskränkningar av svenska fackföreningars möjlighet att försvara kollektivavtalsenliga villkor. Det kan leda till sänkt löneläge inom hela branschen. Jag misstänker att det är det som Lars Calmfors och andra vill uppnå.

Det finns ju en syn bland borgerliga debattörer som säger att trösklarna är för höga till arbete. Därför bedriver ju den borgerliga regeringen en arbetsmarknadspolitik som syftar till att öka antalet låglönejobb.

Det är inte en väg som jag är särskilt intresserad av att gå.

Länkar: dn.se, Arbetet, SvD, SvD, Ekot, P4 Örebro

Andra som skrivit: Samuel Engblom, Opinionsverket, Peter Johansson

%d bloggare gillar detta: