Det behövs ingen arbetsmarknadsprövning


Eva Nordmark

TCO:s ordförande Eva Nordmark har ett resonerande inlägg om den svenska lagstiftningen om arbetskraftsinvandring. Det Eva meddelar omvärlden är att TCO ställer upp bakom idén med dagens lagstiftning men att det behövs bättre regelverk för att kunna garantera att de som kommer till Sverige garanteras rimliga villkor. Det behövs ingen arbetsmarknadsprövning om reglerna i övrigt är relevanta. Eva Skriver att …

 … TCO stödjer grundtankarna i dagens svenska system som innebär att arbetsgivare kan rekrytera fritt från andra länder så länge löner och arbetsvillkor är i nivå med svenska kollektivavtal. TCO vill, till skillnad från till exempel LO och Socialdemokraterna, inte att någon form av arbetsmarknadsprövning återinförs. Samtidigt kräver vi effektiva kontroller av att reglerna följs, en rätt för migrantarbetare att få utlovade löner och villkor samt kännbara sanktioner för de arbetsgivare som inte följer reglerna. De förslag till skärpta kontroller som nu bereds i regeringskansliet (Ds 2013:57) är dock inte tillräckliga för att lösa problemen.

I denna fråga delar jag TCO:s inställning. Det är idag allt för enkelt för mindre seriösa arbetsgivare att kringgå regelverket. Det gäller bara att skriva ett arbetserbjudande som formellt uppfyller regelverket. Erbjudandet är inte på något sätt bindande för arbetsgivaren. Den arbetande som kommer till Sverige är i en stark beroendeställning till arbetsgivaren eftersom man saknar både språkkunskaper som kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Blir migranten inte medlem i en facklig organisation kan arbetsgivaren skita i det första erbjudandet och i efterhand ordna anställningen till helt andra villkor.

Flest arbetstillstånd godkänns till arbeten i branscher med redan hög arbetslöshet, låg formell kompetens och redan hårt lönenedpressade villkor. På det sättet bidrar gällande lagstiftning till att ytterligare pressa ned arbetsvillkoren i dessa branscher. Hotell- och restaurangfacket, som förmodligen har störst erfarenhet av detta, kräver som TCO att arbetserbjudandet blir juridiskt bindande och att Migrationsverket på ett bättre sätt kan följa upp vilka villkor som den arbetande faktiskt fick. De kräver heller inte någon arbetsmarknadsprövning i förskott.

Det skulle förmodligen bli lättare att få till en blocköverskridande överenskommelse kring lagstiftningen om Socialdemokraterna och LO släppte kravet om arbetsmarknadsprövning.

Länkar: SvD, SVT

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 24 december, 2013, i Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 16 kommentarer.

 1. Hur kan du som gammal metallare och LO anhängare och dessutom sosse hålla med TCO och Alliansen i denna fråga?Detta gör mig mycket ytterst tveksam till att du är sosse.Klart att det måste vara en arbetsmarknadsprövning om det finns ett behov för arbetskraftsinvandring!Låt i stället fack och arbetsgivare pröva om det finns behov av arbetskraftsinvandring.Vi har 8 procents arbetslöshet och de bör ha företräde framför alla andra.Och det där med Migrationsverkets regler tillsammans med regeringen har inte fungerat hitintills och kommer heller inte att göra det i framtiden.Du är tydligen villig att öka stödet för SD och andra främlingsfientliga partier.Mycket obegripligt!

  • Göran Johansson

   Läs ordentligt! Jag vill ha hårdare regelverk än det som regeringen vill genomföra. Jag delar TCO:s denna gång inte regeringens!

 2. ”Det skulle förmodligen bli lättare att få till en blocköverskridande överenskommelse kring lagstiftningen om Socialdemokraterna och LO släppte kravet om arbetsmarknadsprövning.”
  Ja det är som jag sagt tidigare vilket jag står fast vid,att det finns alltför många nyliberaler i det Socialdemokratiska partiet.Det är ta mig fan dax att göra en ordentlig utrensning snart!

  • Göran Johansson

   Som om socialdemokraterna aldrig någonsin ingått blocköverskridande överenskommelser. Din syn på detta verkar något inskränkt.

 3. LO startade det Socialdemokratiska partiet en gång i tiden,och nu verkar det som om TCO försöker skaffa sig allt mer makt.

 4. När påstod jag något om att (s) aldrig haft blocköverskridande överenskommelser?För att jag inte vill dela uppfattningen med regeringen eller Eva Nordmark i denna fråga,så är min syn på detta inskränkt,skämtar du?Frågan kvarstår om på vilket vis blir arbetslösheten mindre för att vi har en fri arbetskraftsinvandring? Eva Nordmark skriver bl.a om att social turism är överdrivet och falskt.Tydligen sover hon törnrosasömn.Hon var tydligen inte vaken när man skickade hem ett 70-tal EU medborgare på svenska skattebetalares pengar som hade intagit parker och andra ställen runt om i Sverige med att campa i tält och diverse hemsnickrade hyddor i plywood och lastpallar övertäckta med presseningar.Att man valde att ge dem mat och fri hemresa var väl det mest humana viket jag instämmer med.Problemet är tyvärr bara löst tillfället.Några av dessa som nu blev hemskickade uttryckte sig att ”vi kommer tillbaka nästa år när vädret är gynnsammare.Så problemet med social turism kommer att fortsätta så länge det är fritt att inom EU resa till annat EU land och vistas där i tre månader helt utan pengar till uppehälle.Är det så du och Eva Nordmark vill ha det i Sverige i framtiden?

  • Göran Johansson

   Problemet med vad du kallar social turism är högst överdrivet. Du var högeligen kritisk till mina tankar om en blocköverskridande överenskommelse och fortsatte med att det behövdes en rensning inom partiet.

 5. Se först och främst till att de som är arbetslösa i dag får jobb,sen kan vi diskutera om ev.arbetskraftsinvandring om det då fortfarande är aktuellt.Nu är det inte alls så att man vill stoppa all arbetskraftsinvandring om ex:ett företag söker en alldeles specifik arbetskraft som inte går att få tag på på den svenska arbetsmarknaden.Sen anser jag att migrationsverket skall syssla med helt andra ting än kontrollera om regelverket för invandrare följs.Så än en gång låt de fackliga organisationerna och arbetsgivarna avgöra när det finns behov av arbetskraftsinvandring.Vad beträffar den fria rörligheten inom EU bör man även ändra så att ingen skall kunna komma hit och inte kunna försörja sig själva under den tiden de vistas här…är för mig inget orimligt krav,det får alla andra göra om man reser till annat land med undantag för dem som har en rätt att ta med sig A-kassan,men lång från alla ha denna möjlighet och klart och tydligt att ingen av de 70 som fick hjälp att komma hem hade någon A-kassa med sig.

 6. Lars | 24 december, 2013 kl. 16:57 skriver.
  ”Så än en gång låt de fackliga organisationerna och arbetsgivarna avgöra när det finns behov av arbetskraftsinvandring.”

  Hur ska sådant gå till när det redan finns en lag sedan 2008
  Läs: http://www.regeringen.se/sb/d/9685/a/90346
  Citat:
  ”Det är arbetsgivarens bedömning av om det finns ett behov av att rekrytera utländsk arbetskraft som ska vara utgångspunkt när ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd handläggs.”

  Kort sagt vad har facket för möjlighet stoppa den lönedumpningsinvandring som sker där det är de med de lägsta lönerna och där det är störst konkurens om jobben som även helt onödig arbetskraftsinvandring sker.

  De med högre utbildning o.s.v utsätts inte för denna arbetskraftsinvandring
  därför att arbetsgivarna ofta vill ha Svenskspråkkunniga i dessa jobb, därmed går största lönekakan till dessa som i sin tur ökar klyftorna.

  Man kommer därmed också fram till att i stort sett de jobb denna regim skapat är Jobben som tillkommit inom RUT samt de jobb som ev tillkommit i restaurangbranchen.
  Vilket är tämligen osäkra siffror och dessutom väldigt små om man betänker vilka enorma plundringståg denna moderatstyrda regim genofört mot sjuka arbtslösas försäkringar.
  Eller ca: 500 miljarder.

  Ändå har arbetslösheten ökat sedan 2006 och Moderater stöder sig på att 200 000 fler sysselsätts sedan 2006.

  Samtidigt har befolkingen ökan med en halv miljon.
  Vi har en ond politik i makt.
  Det är ytterst märkligt att ingen någonsin ifrågasätter det inda i Moderat politik när så många Ministrar,moderat riksdagsfolk samt även statsministerns själv som visat sitt förakt mot människor i svag ställning, som kort sagt enbart uppvisar en Människas skrift där ondskan är riktmärket.

 7. Den länk du hänvisar till är inte den antagna lagen 2008 om arbetskraftsinvandring,det är en ändring av den misslyckade lagen som föreslås gälla f.o.m. 1 April 2014.
  Glöm sedan inte att det var (mp) och regeringen som öppnade upp för en fri arbetskraftsinvandring.Och jag är orubblig i min uppfattning av att vi inte skall ha någon arbetskraftsinvandring när vi själva har arbetslöshet.
  Så åter igen,så finns det ingen anledning till en generell arbetskraftsinvandring den gången vi själva har en arbetslöshet på 8 procent.Lägg sen till alla de flyktingar som kommer att få PUT de kommer också att räknas som arbetslösa.

  Det allra bästa för att slippa lönedumpning och missbruk av detta är ju att lämna EU medlemskapet!

  • Okey Lars: Mycket Bra du rättade mig så det blir korrekt.

   Jag håller med så länge vi har egen arbetslöshet ska ingen
   arbetskraftinvandring få ske .Är väl bra om Företag säker folk.
   Det är ju så det ska vara.
   Besätts inte alla jobb är även det bra. Då finns en massa som alltid är ogjort.
   Men som med tiden kommer att bli gjort.

   Arbetslösa hånas idag av Moderatstyrda regimen.
   Arbetslöshet har funnits i alla tider.
   Men sättet hur man behandlar dessa har skiftat.

   Högern de vill helst nyttja dessa som lönedumpare
   så företagen tjänar mer. Alltså skapa arbetslöshet och
   göra arbetslösa desperata, helst så många begår självmord.
   Kort sagt Högern vill folk alltid ska vara rädd för nåt

   Sossarna de vill skapa det jämlika solidariska samhället.
   Det visar att Sossar har nåt bak pannbenet.

   Läs detta.
   http://www.expressen.se/debatt/jobben-ar-sveriges-storsta-utmaning/

   Det visar att vår statsminister och Finansminister lider av
   allvarliga psykiska störningar som gör dem onda.
   Skicka detta på julaftonen till media för att håna svaga grupper.
   Man ljuger bl.a om jobben. och hånet mot sjuka.
   citat:

   ”Fler steg mot full sysselsättning: Att det är mer lönsamt att arbeta, tillsammans med åtstramningarna i bidragssystemen och skärpta kontroller i till exempel sjukförsäkringen, gör att fler i dag befinner sig på arbetsmarknaden.”

   Farliga män det där vilket även Göran P sa.

 8. Ja men det är bra att vi är överens på den punkten om arbetskraftsinvandringen.Jag har heller inget emot arbetskraftsinvandring om det finns behov av det.Vi har alltid haft en viss arbetskraftsinvandring och kommer även i framtiden att ha det.Man skulle här kunna förslagsvis begränsa arbetskraftsinvandring till 3 procents arbetslöshet.Dvs.ingen arbetskraftsinvandring om arbetslösheten överstiger 3 procent skulle kunna vara en rimlig gräns.För en absolut nollgräns av arbetslöshet är nog inte sannolikt att vi skall kunna uppnå.

  Lika är det med flyktingmottagande,vi har haft en generös flyktingmottagande för människor med skyddsbehov som flytt undan krig och förtryck så länge jag kan minnas.Och jag anser att det skall vi även fortsättningsvis ha.Men fler länder måste här ta ett mycket större ansvar av att bistå med denna hjälp,för Sverige är trots allt ett litet land och har inte oändliga resurser hur mycket vi än vill och känner för andra människor i nöd.

  Företagen och regeringen förespråkar en fri arbetskraftsinvandring enbart i syfte att företagen skall kunna anskaffa billig arbetskraft.Detta ser man inte minst när hur vissa företag utnyttjar människor som befinner sig i Sverige illegalt och räknas som papperslösa.Det är direkt oacceptabelt att företag utnyttjar dessa människor på detta vis!

  Ja visst hånar regeringen arbetslösa och sjuka,det har de gjort hela tiden.Självklart så ljuger regeringen och försöker framhålla att de har så goda statsfinanser.Visst den här borgerliga regering är klart bättre på att sköta statsfinanserna än tidigare borgerliga regeringar.Men då måste man också ha i minne hur många som fått betala i form av nedskärningar och försämringar i sjukförsäkringen och A-kassa samt en högre arbetslöshet som de inte gjort ett dyft åt att få ned.Vad som är beklämmande är när ledande (s) politiker framhåller och berömmer regeringen för dessa goda statsfinanser öppet i medier.Jag har skrivit till både Magdalena Andersson och Stefan Löfven och påtalat detta och bett dem sluta.För det är väl ingen konst att ha goda statsfinanser om man gör livet till ett helvete för de som har det sämst och är beroende någon typ av ekonomisk hjälp i samhället.

  (m) Gunnar Axén ordförande i socialförsäkringsutskottet var en av de som hånat sjuka mest tror jag.Genom sina bloggar ang. sjukförsäkringen där han släppte in alla med att skriva kommentarer som var för sjukförsäkringen,men utestängde alla som var emot fram för allt de sjuka själva.Av de han släppte fram var fram för allt alla de som fortsatte driva hetsjakt av sjuka.De kunde skriva precis vad som helst utan någon som helst granskning.

  Inte för att jag är eller var någon större anhängare av Göran Persson.men vissa saker har han dock gjort och sagt bra som bl.a. det du här citerade.

  • Lars | 25 december, 2013 kl. 16:17 skriver.
   ”Man skulle här kunna förslagsvis begränsa arbetskraftsinvandring till 3 procents arbetslöshet.”

   Håller helt med. 3% är normal arbetslöshet när folk byter jobb till annat och det under tiden blir ett glapp. Men problemet är att arbetslöshet kan manipuleras av en högeregim så siffror inte blir korrekta.

   Jag litar idag inte på Höga potentaters ärlighet.
   Ju mer man tjänar ju mer skurkaktig verkar dagens politiker bli.
   Egot har slagit igenom för mycket.

 9. Lars Flemström

  Om vi ska ha en blocköverskridande regering framför att S ska gå i Mp:s ledband, måste det vara ett givande och tagande i regeringsförhandlingarna. Kompromisser och eftergifter gör man vid förhandlingsbordet, inte på bloggar innan förhandlingarna ens är påtänkta. Eller har Metall i Eskilstuna infört en annan ordning? Därför måste S stå fast vid kravet på arbetsmarkandsprövning. De eventuella borgerliga samarbetspartierna lär säkert komma med motkrav. Som det kanske är lättare att gå med på.

  Eftersom TCO tydligen kan tänka sig försämringar för LO-medlemmarna, kan S kanske gå med på borgerliga försämringar, som enbart drabbar TCO-medlemmar? Men det var så sant. Det ska vinnas val också. Emellertid tycker jag inte att vi ska offra dem, som redan har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden, det sämsta anställningsskyddet och de lägsta lönerna för att locka de mer välbeställda som väljare till S.

  De ska förvisso också lockas att rösta på S, men med andra argument än löften om ökade klasskillnader.

  Och är det verkligen arbetsinkraftinvandring som diskuteras här, och inte ett gästarbetarsystem med tillfälliga anställningar i branscher med hög arbetslöshet och många korta anställningar? Ska den inhemska arbetskraft, som är hänvisade till dessa branscher inte ens få chansen att få in en fot på arbetsmarknaden genom en tillfällig anställning?

  Inhumant.

  Om arbetskraftinvandring verkligen behövs, kan den säkert i de allra flesta fall tillgodoses inom ramen för flyktinginvandringen.

 10. Världen behöver ”tagga” ner.

  Arbetslinjen, arbetskraftsinvandring, o.s.v har enbart med storföretagens makt att göra.
  Vi behöver minskad konsumtion mindre resursföstörelse av Jordens tillgångar mindre utsläpp av skadliga ämnen i vår atmosfär.
  Vi har redan överstigit den gräns som kommer leda till Jordens undergång.
  Detta när vårt lilla skikt av atmosfär minskar och till slut tar död på allt liv på Jorden.

  Människans enorma girighet blir inte bara vår arts död utan en katastrof för Jorden.

%d bloggare gillar detta: