Grattis till löneökningarna, grabbar!


Dagens Nyheter har granskat löne-/inkomstutvecklingen för de 20 bäst betalda VD:arna i Sverige. Även om utvecklingen ser litet olika synes de flesta av dem ha fått höjda ersättningar inkomståret 2012. Lönerna/ersättningarna ser ut att ligga på en behagligt god nivå.

De ersättningar som denna näringslivets elittropp erhåller är en kombination av lön och bonusar (samt andra liknande verktyg). Dessa kan ju (tydligen) både gå upp och ner.

Som artikeln påpekar brukar dessa personer med emfas och stor känsla tala om hur viktigt det är att löntagarna visar återhållsamhet i löneförhandlingarna. För egen del menar de dock att de jämfört med andra verkställande direktörer utomrikes inte tjänar särskilt väl. Men det är ju som Andreas Lauritzen på lönekonsultbolaget Aon Hewitt säger. Bolagen måste ta hänsyn till signal­värdet för toppchefernas löner. Han säger vidare …

Men även om löneökningen för en vd kan vara obetydlig i förhållande till hela företagets lönekostnader, kan den ha ett oproportionerligt stort signalvärde och påverka hela bilden av bolaget. Företagen måste jobba mer med det här.

Länkar: dn.se, Arbetet

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 13 december, 2013, in Fackliga frågor and tagged , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Grattis till löneökningarna, grabbar!.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: