Striden om riksdagsordningen – rond 2


Jag vägrar!

Riksdagens talman Per Westerberg (M) vägrade att ställa proposition om finansutskottets initiativ att ej låta Riksdagen höja brytpunkten för när statlig skatt ska betalas. Han följde den rekommendation som fanns i riksdagskansliets rättsutredning av frågan. Talmannen meddelade kammaren att …

Frågeställningen är komplex. Mot bakgrund av lagtextens lydelse, det grundläggande syftet bakom införandet av rambeslutsmodellen och sexton års praxis har jag, i enlighet med rättsutredningen, kommit fram till att övervägande skäl talar för att det av finansutskottet framlagda yrkandet strider mot bestämmelserna i femte kapitlet, tolfte paragrafen i riksdagsordningen. Jag är då enligt andra kapitlet, nionde paragrafen, i riksdagsordningen skyldig att vägra att ställa proposition på yrkandet.

Riksdagens majoritet svarade med att yrka på att frågan ska skickas till Konstitutionsutskottet (KU) för utredning. KU:s ordförande Peter Eriksson räknar med att omröstning kan ske om drygt en vecka igen. Det troliga, även om osvuret vore bäst, är väl att KU finner att frågan mycket väl kan behandlas av kammaren. Då skulle det innebära att regeringspartierna förlorar i frågan ändå.

Huruvida Per Westerberg agerade som regeringens handgångne man eller om han faktiskt var den i rollen opartiske talmannen är i grunden en ganska ointressant diskussion. Det viktiga är att frågan på något sätt kommer att avgöras. På vilket sätt vet vi nästa vecka.

Länkar: dn.se, dn.se, di.se, dn.se, SvD, Ekot, di.se, SvD, di.se, dagens arena, dn.se, Ekot, di.se, Ekot, SVT, dn.se, di.se, SvD, dagens arena, Ekot, SvD, SVT, SvD, di.se, Ekot

Fler som skrivit: Badlands Hyena, Martin Moberg, Johan Westerholm, Alliansfritt Sverige

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 6 december, 2013, in Politiska funderingar and tagged , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Striden om riksdagsordningen – rond 2.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: