Det uppenbara missbruket av visstidsanställningar


För drygt en vecka sedan argumenterade ett par företrädare för medlemsförbund inom Svenskt Näringsliv för möjligheten att visstidsanställa. De ansåg denna möjlighet som betydelsefull för näringslivet och som en viktig väg in i arbetslivet för, framför allt, unga. Som jag tolkade inlägget såg de inga som helst problem med korta anställningar.

Susanna Gideonsson (Handels) och Malin Ackholt (HRF) tillsammans med Tommy Andersson (GS-facket) har replikerat på arbetsgivarnas syn. De motsätter sig den verklighetssyn som arbetsgivarnas organisationer står för. De fackliga organisationerna har inga problem med säsongs- och vikariatsanställningar inom sina respektive branscher.

Vad de fackliga organisationerna motsätter sig är det systematiska utnyttjandet av visstidsanställningar som staplas på varandra. Susanna skriver i sitt inlägg att …

Vad vi vill diskutera är visstidsanställningar som pågår året om, ofta löper över flera år och där företag väljer att låta anställda gå på olika osäkra anställningsformer trots att det finns ett permanent behov av arbetskraft. För Handels är det självklart inte kontroversiellt att ett företag tar in en vikarie då en anställd är sjuk eller med extrapersonal vid toppar i handeln, som nu inför jul. Problemet uppstår då visstidsanställningar blir norm, där vikarierna så att säga är den ordinarie personalen men utan den trygghet det innebär.

Arbetsgivares och borgerliga partiföreträdares syn är att korta anställningar är en utmärkt väg till ett fast jobb för unga människor. Problemet är ju bara den att vägen till ett fast arbete blir allt längre. Väldigt många människor fastnar i ett ”träsk” med korta och otrygga anställningar med, i många fall, ett mindre antal garanterade arbetstimmar.

Det hör väl till sakens natur att arbetsgivare vill behålla möjligheten att flexibelt kunna bemanna arbetsplatserna. Detta innebär ju en motsättning till de anställdas behov av förutsägbara arbetstider och inkomster. Det är självklart att de fackliga organisationerna motsätter sig utvecklingen där allt fler har otryggare anställningar och deltider.

Länkar: SvD, SvD, ka.se, ArbetetArbetetArbetetArbetet

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Martin Moberg

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 4 december, 2013, in Fackliga frågor and tagged , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Det uppenbara missbruket av visstidsanställningar.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: