Det är de andra(s) fel!


Igår rapporterade media om ytterligare en Pisa-rapport. Den innebar inga goda nyheter för svensk skolas del och ej heller för ansvarigt statsråd. Tydligen är det Sverige som har försämrats allra mest sedan 2009. Den svenska skolans resultat ligger under genomsnittet för OECD. Rapporten ger föda åt debatten om hur skolan kan förbättras.

Regeringen, genom Jan Björklund, anklagar (trots sju års borgerligt regeringsinnehav) tidigare (S)-regeringar för situationen. Jan Björklund anser att de reformer som han sjösatt – minsann – kommer att ge resultat. Vänta bara!

Oppositionspartierna lägger ansvaret varmt i knät på den sittande regeringen. De fackliga organisationerna menar att sjunkande status för läraryrket är en viktigt anledning till att skolan inte klarar sitt uppdrag. Kanhända friskolereformen har påverkat att de svagaste eleverna är de som visar mest försämrat resultat. Kanske allt blir bättre bara skolan återförstatligas så att okunniga kommunpolitiker fråntas ansvaret för att besluta över skolan. Handlar det kanske om bristande resurser?

Det är klart att den svenska skolan har problem. Det kan man knappast undgå att se. Orsakerna till att vi hamnat här är säkert ganska komplexa och inte så lätta att lösa.

Det är klart att den sittande regeringen inte kan undgå att ta ansvar för det rådande läget. Det synes mest som en desperat och genomskinlig handling att huvudsakligen skylla på tidigare regeringars eventuella missgrepp efter sju års regerande. Jag tror vidare att friskolereformer till delar har påverkat resultaten i den svenska skolan. Det är tydligt att arvet (vilka föräldrar man har) påverkar hur enskilda elever lyckas. Resursstarkare föräldrar bidrar i högre grad till att elever väljer friskolor. Resurssvagare elever blir kvar i de kommunala skolorna. Elever med olika bakgrund hamnar i olika skolor. Därmed förlorar elever som behöver mer stöd draghjälp från de som har det lättare för sig.

Jag är vidare positiv till att allvarligt pröva möjligheten att åter förstatliga skolan. Det är möjligt att detta skulle göra det möjligt att fördela resurser till skolor på ett bättre sätt. Men jag inbillar mig inte att detta skulle vara någon universallösning. Vidare har lärarnas organisationer en poäng i att läraryrket har tappat i status. Läraryrket har allt mer gått från att vara en manlig bastion med hög status med därmed bra lön. Läraryrket är allt mer ett kvinnoyrke med lägre status och försämrat löneläge relativt andra yrken.

Det finns de som nu vill tillskapa en kriskommission för den svenska skolan. Jag vet inte … Det som behövs är nog allt en samförståndslösning mellan de politiska blocken. Skolan har blivit till en experimentverkstad där reformer och politiska initiativ har haglat över skolan. Nånstans behövs arbetsro för skolan.

Jag tror dock inte att den sittande regeringen förmår att ta sådana initiativ. Den har bundit sig hårt till den syn som Folkpartiet och Jan Björklund har fått ge uttryck för. Även om denna syn allt mer börjat tappa sitt tolkningsföreträde kommer det förmodligen att behövas ett regeringsskifte för att möjliggöra en annan samling kring skolans långsiktiga mål.

Länkar: dn.se, dn.se, dn.se, SVT, SvD, SvD, SvD, dn.se, dn.se, SvD, Ekot, SvD, Ekot, dagens arena, dn.se, SVT, dn.se, Ekot, dn.se, di.se, dn.se, SVT, dagens arena, dn.se, di.se, dn.se, SvD, SVT, di.se, dagens arena, dn.se, Ekot, SVT, Ekot, Ekot, SVT, Lärarnas Nyheter, Lärarnas Nyheter, Lärarnas Nyheter, Arbetet, SvD, SVT Debatt, Aftonbladet debatt, Aftonbladet debatt, SvD, SvD Kultur, DN Debatt

Fler som skrivit: Ulrika Vedin, Helle Klein, German Bender, Ann-Sofie Wågström, Helena Ericson, Ulf Bjereld, Johan Westerholm, Markus Mattila, Martin Moberg, Ola Möller, Alliansfritt Sverige, Alliansfritt SverigeAlliansfritt Sverige, Peter Högberg, Den sjätte mannen

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 4 december, 2013, in Politiska funderingar, Utbildningspolitik and tagged , , , . Bookmark the permalink. 15 kommentarer.

 1. Maria johansson

  Det beror förmodligen på förd politik. Bättre att utgå från kunskap om skolan och människor i stället. Låt kunniga människor fatta beslut som är av stor betydelse för andras liv – tex skolgång som tar nio år av en människas liv och inte kan ersättas igen. Sjukvård som är avgörande för hälsan och många gånger inte kan göras ogjort – irreversibla tillstånd är just irreversibla är också områden där politiskt tyckande gör stor skada och saknar berättigande.
  Det finns i vårt land mycket välutbildade människor med välutvecklad empatiska förmåga – det är lämpligare att dessa har större makt vid samhällsplanering.
  Skandal med dessa politiska experiment – det tar bort värde från människors liv i stället för att tillföra.

 2. Björklund försvara sig allt han kan.
  Detta gör bara att han gör bort sig.

  Om han varit mer ärlig och tagit sitt ansvar och omtalat
  att han haft 7 år på sig rätta till Skolan hade han vunnit mer trovärdighet.

  Nu blev allt enbart patetiskt.

 3. Håller med Håkan Nesser (fd lär.) som uttalade sig om skolan i TV 4 i förmiddags. Han ansåg att skolan borde förstatligas.

 4. Vad är fördelen med statlig Skola , Och nackdelen?
  Fram till -91 så var ju skolan statlig.
  Wikipeda: citat
  ”Beslutet klubbades igenom i riksdagen 8 december 1989 efter att Socialdemokraterna fått majoritet genom stöd från Vänsterpartiet, (Vpk). Omröstningen i riksdagen slutade med 162 röster för och 157 röster emot.

  Göran Persson, dåvarande skolminister, skriver i sina memoarer Min väg, mina val att ”Jag är övertygad om att jag resonerade rätt, även om jag samtidigt insåg varför lärarna gjorde sådant motstånd. Den statliga kopplingen gav dem högre status i förhållande till kommunalanställda. Jag förstod deras motstånd, men det gamla systemet var dödsdömt”.

  Lärarnas Riksförbund, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna kritiserar för närvarande lagen och argumenterar för att kommunerna inte klarat av att upprätthålla kvaliteten i skolan och att ansvaret för skolan bör återföras till staten. Folkpartiet är dock ensam i regeringen om att kräva att skolan återförstatligas, men tror att frågan blir högaktuell inför valet 2014.”

  Kan det helt enkelt vara så att den nyliberaliisering som skedde -90 och framgent har varit ett enda stort misstag. Arbetslösheten skendade och har aldrig blivit.
  D.v.s i 23 års tid har vi haft en himla massa som fått leva i arbetslöshet och sedan 2006 när högern kom i makt lever de numera även i ren misär och i slavarbeten.

  Inflationen som var hög fram till -90 har bytts ut mot att fattigdomen ökat och rika blivit rikare.
  På detta har staten utarmats på 140 miljarder sedan 2007 och 218 av 290 kommuner har tvingats höja skatter samtidigt som högre avlönade frossar i avdrag och skattesänkningar och högre realökningar på löner än låglöner. På detta så utarmar man Landstingen genom att frysa statsbidragen.

  Kort sagt summa sumarium.: Nyliberalism och den kaoskapitalism som tydligen är målet för att avreglera privatisera och genomföra stora skattesänkningar har fått ett pris.
  Drabbas gör:

  Skola Landsting Välfärden kort sagt.
  I Välfärden räknas ej längre sociala gemensamt finasierade försäkringar.

  Detta innebär att sjuka, arbetslösa, idag utförsäkras tvingas jobba för socialbidrag och om de inte klarar det eller nekar så föreslår man från borgeligt håll att i socialnormen ska ej Tidningar tv ingå.
  Kort man tänker isolera människor för att sakta men säkert ta livet av dem.
  Samma sker och har skett i sjukförsäkringen när utförsäkring skett och folk gett upp och tagit livet av sig.

  Detta är priset för Egoism , empatilöshet och RÅ Kapitalism.
  Vinnare är Storföretag, medan det för folket är en stor katastrof.

  Se bara hur Bert karlsson nu ska frossa i Flyktinginvandringen
  Hur företag rjänar på FAS-3 när de av stten får till skänks mer än vad den som utför jobbet flera ggr.

  Självklart räcker det inte enbart med att förstatliga skolan. Vi måste återgår från
  Monetarism. till Keynesianism, den har varit framgångsrik och skapat jämlikhet.
  Nu råder närmast kaos i hela Väst när man övergick till Monetarism.

  • Det är väl ganska självklart att staten skulle vara en bättre garant för en likvärdig skola över hela landet än kommunerna. Det är nästan obegripligt att denna lekstuga med den svenska skolan har fått pågå och eskalerat under över 20 års tid. Lösningen är att återförstatliga skolan och avveckla friskolereformen.

 5. Statlig eller kommunal skola spelar INGEN ROLL om metodiken är den samma! Här följer några billiga tipps som skulle ge omedelbart bättre resultat:

  – mobiltelefoner, läsplattor o dyl. stannar hemma
  – lärarlösa lektioner avskaffas i grundskolan dvs ”katederundervisning” återinförs
  – betyg införs från klass 1
  – vid icke uppnådd kunskapsnivå går eleven om samma klass
  – hemläxor införs, avkrävs och rättas systematiskt
  – vid skolk utmäts dryga böter för vårdnadshavare

  • Tycker du hånar svaga elever.
   Man bör istället ha bättre ordning i skolan.

   Enhetlig skoluniform. Kort sagt vanliga kläder
   som eleverna själva medverkat till hur de ska se ut.

   Mobiler, en svår grej förbjuda. Men okey
   Läsplattor , det är skolans sak tillhandahålla
   i lektionerna.

   Betyg, javisst
   Att behöva gå om klasser är ett hån mot svaga elever. De ska beredas hjälp.
   Detta utan RUTläxläsningsbidrag.

   Hemläxor i måttlig mängd javisst.
   Skolk: Där måste resurser finnas som kollar varför skolket sker.
   Möjligt skola behövs bytas precis som vuxna byter jobb när de otrivs.

   Sedan är det inget fel marschera in till klassrummet.
   Stå upp när man svarar på lärarens frågor.
   Och snus och dyligt får självklart inte finnas i klassrummet.

   Bättre diciplin samt absolut hänsyn till varann.
   Om så inte sker ska rektor direkt sammankalla.
   Sedan ska det vara morgonmöte varje dag
   där problem tas upp eller vad eleverna skött bra.

 6. Skoluniform? Gärna för mig.

  Men … att gå om en klass är inget hån mot svaga elever! Tvärtom. ALLA barn är INTE lika. De har olika (biologiska) förutsättningar och utvecklas väldigt olika och behöver olika lång TID för att uppnå samma resultat. Hellre gå om en klass än att hamna i nästa utan att ha tillräckliga kunskaper. Skolgången är som ett bygge: utan ordentliga fundament rasat huset.

  Skolan har förfjollats ordentligt i flera decennier. Det är dags att sätta punkt för det om vi VERKLIGEN menar att vi vill ha bättring. Jag är inte så säker på det eftersom obeslutsamheten är stor i alla läger. Länder med lägre utbildningsbudgetar slår oss med hästlängder i PISA. Det är alltså definitivt INTE mer pengar som är lösningen.

 7. ”Men … att gå om en klass är inget hån mot svaga elever! Tvärtom. ALLA barn är INTE lika.”

  Självklart kan du ha rätt. Det beror hur eleven uppfattar det.

  Men tänk dig en elev med kompisar , dessa fortsätter vidare i en annan klass medan du själv får gå om. Det kan knäcka en elev totalt. Bättre med ordentligt stöd och att klasser följs åt. Att gå om en klass påverkar sedan vidare när de kommer ut senare i arbetsliv o.s.v
  Så för en elev som måste gå om är det inte bara en kostnad för Samhället det är främst en kostnad för Eleven.

  En stark elev däremot ser inte det som ett problem utan går ”gärna” om utan att påverkas.

  Så stalltips gå om klass är förödande för många psykiskt svaga elever.

  Jag är däremot ganska säker på att enhetliga regler gynnar svaga grupper.
  Ex; Att marchera in till klassrummet, ställa sig upp när du svarar, Skolunform,.
  Mössa av, samt andra små men viktiga regler.
  Lärarna måste ha makten i Skolan så enkelt är det.

 8. ” …kompisar … dessa fortsätter vidare i en annan klass medan du själv får gå om. Det kan knäcka en elev totalt.”

  NEJ! Vi måsta avdramatisera detta med att gå om en klass. Barnen är olika och de behöver olika lång tid att inhämta samma kunskapsmängd. Vi har i decennier överbetonat skolans sociala aspekter men det är faktiskt inte för kompisarnas skull man går i skolan i första hand. Den sociala delen är viktig men långtifrån lika viktig som kunskapsinhämtningen. Vi måsta byta fokus omgående om vi vill ha färre nior utan fullständiga betyg. Vad tror du väntar på en i en sådan situation? Och kanske kompisarna befinner sig i smma situation? Är det bra för individen? Eller för samhället?

  Jag skrev om skolgången som ett bygge. Betyg från början säkerställer att vi upptäcker bristerna i rätt tid, sätter in åtgärder (varav en måste få vara att gå om en klass) och på det sättet kan förebygga ”rasrisken”.

 9. Du ser skolan som en del i marknadsekonomin där utslagning , fattigdom , och misär vändar en del. Medan andra rider på en räkmacka .

  I skolan anser jag gemenskap ska skapas. Skolan har en stor uppgift, där inhämtas inte bara kunskap, den ska även vara fostrande där man lär sig gemenskap och hänsyn.

  Att gå om klasser är fel metod, istället ska resurser skapas för att alla ska vara med när nästa klass ska börjas.
  Att skapa kvarsittning och liknande är en del i den förtrycksmekanism höger alltid kör med.
  Att skapa gemenskap och att alla ska med även om alla inte räcker till kallas solidaritet och gemenskap.

  Jag delar inte din uppfattning med att elever ska gå om en klass.
  det är fel metod. Världen ska inte segregera folk utan gemenskap ska vara det allenarådande mottot.

  Det är alldeles tillräckligt för mycket utslagning och stora klyftor i Samhället redan vi behöver inte spä på detta ytterligare.

 10. NEJ! Jag ser INTE skolan ”som en del imarknadsekonomi” men barnen ÄR OLIKA. (Har du haft barn eller med barn att göra?)

  I skolan går vi primärt för att lära oss saker och ting. Punkt. Denna punkt måste vara oförhandlingsbart, annars förlorar vi syftet med skolan. Tyvärr har det pågått -alltför länge!- en trend i skolan och samhället som givit avkall på kunskapsinhämtningens betydelse. Man har överbetonat de sociala aspekterna (typ ”gemenskap”, ”solidaritet”, ”en skola för alla”) vilket lett till dagens avgrund. Solidariskt? Knappast!

  Att man går om en klass betyder absolut inte ”utslagning”. Det är INTE ”solidaritet” att man får gå vidare med ”sina kompisar” till nästa klass UTAN tillräckliga kunskaper: det blir ett rasigt bygge som inte gagnar någon.

  Och ja, vi skall skapa även gemenskap och annat socialt i skolan. Men det PRIMÄRA får vi ALDRIG knuffa åt sidan: kunskapsinhämtningen (typ läsa, räkna, skriva etc).

  Det är definitivt inte brist på resurser i vårt land när det gäller skolan. Länder med mycket LÄGRE resurser för utbildning slår oss med hästlängder i PISA.

  • ”I skolan går vi primärt för att lära oss saker och ting. Punkt.”

   Exakt. Men en viktig del i detta lärande är enbart anpassat till den marknadsekonomi vi ingår i.

   Det allra viktigaste lärandet finns inte med i skolchemeat vilket är en ren skandal.
   Sverige är dessutom långt ifrån ensam om det.
   Det vikigaste ämnet i skolan som inte finns, är social hänsyn, gemenskap och lära sig att själva är man inte stark utan starka är vi tillsammans.

   Detta induvidualisttänkade är förödande än värre har det blivit med Smartphonarna där man sett hur unga idag kan sitta tillsammans men ingen talar med varann utan alla är djupt koncentreade i Smartphonen.

   Detta bevisar att skolan är ett socialt misslyckade och formar samhället därefter.

   Tesen sköt dig själv och skit i andra förstärks var dag som går med den kaoskapitalism vi ser.

   Elever som inte passar in trycks mobbas och utsätts för allt ifrån fysiskt våld till psykiskt våld, Samt att även dessa idag tvingas byta skola istället för att mobbarna tvingas till det.

   Att på det dessutom förespråka att elever som inte passar gruppen ska gå om klass, är enbart ett sätt att stärka förtryck mot svaga grupper, Vilket sker i alldeles för stor omfattning även bland vuxna i dag.
   Se bara Alliansens FAS-3 eller hur man behandlar sjuka. Kallar det rehabilitering när man tvingar sjuka till arbetsförmedling istället för boten mot det sjuka.

 11. Jag förstår inte vad problemet skulle vara med att få gå om ett år, det hände då då jag gick i skolan och det var inte mer med det. De var stökiga och omogna, samma symptom jag känt igen hos klasskamrater till de egna barnen. På ett år kan mycket hända.

  Vad ÄR det med vuxna som anser att det skulle vara så stigmatiserande att gå om ett år? Med denna puttenuttiga attityd visar man ju med hela handen, även för de som sköter sig, att det inte är lärande och kunskaper man premierar! Ungar är inte dumma och för varje en som har ett genuint problem med lärandet men faktiskt försöker, så finns det minst en som inte vill bara för att och skulle de komma på tanken att försöka så lär den förkastas för det är ju inget kul att veta att man troligtvis kommer att misslyckas då man är efter. Då är det omognad som talar.

  Visst, det finns helt klart dåliga lärare som misslyckats, tillsammans med föräldrar, att föra fram det självklara budskapet att kunskap är det få förunnat att tillskansa sig med lätthet. För de flesta innebär lärandet att man behöver jobba för det, traggla och öva, vilket de flesta också gör. De som tycker det känns för jobbigt, onödigt eller helt enkelt inte förstår vitsen, de kan gott gå om ett år. Låt vitsen bli att slippa gå om ett år, om det nu skulle vara så hemskt att göra det.

 12. Att gå om klasser är i första hand skolans misslyckande inte den enskildes.

  Det ska sättas in resurser och skolan ska betraktas även som inlärning till social kompetens.
  I.o.m man trycker ut elever och låter en med avvikande kunskapsinlärning få gå om klass
  så påför man ju den eleven utanförskap från den klass han tillhörde.

  Att i första skedet börja tala om att gå om klass och i gengäld genomföra RUT-läxsubvention för de med inkomster över 27000-28000 är helt fel väg. En med inkomst under den lönen kan inte få full subvention.

  Samtidigt som stöd till elever med behov förhindras och istället börja tala om att elever ska gå om klass är för mig att se på detta på ett oerhört primitivt sätt.

  Man tar den enkla vägen när man låter en elev gå om samma klass igen. man helt enkelt diskriminerar denne följa den klass som denne tillhör. Vilket påverkar den elevens sociala situation.

  Att gå om klass måste vara en väldigt genomtänkt grej där elevens sociala situation och nyttan av att gå om måste genomföras med oerhörd försiktighet.
  Jag anser helt andra vägar måste till än just gå om samma klass igen.

  Många elever som är svaga och väldigt tajta med sina klasskompisar kan knäckas psykiskt.
  Vad har man då vunnit?

  Det räcker med de sociala problem som uppstår när föräldrar tvingar barnet till en annan skola på grund av deras flytt beroende på kanske jobb eller andra saker.

  Samtidigt ser vi motsatsen där elever som byter skola , kanske t.o.m gårom klass får bättre social kontakt.

%d bloggare gillar detta: