Så blir arbetsmiljön bättre


Inför dagens debatt i Sveriges Riksdag om arbetsmiljön presenterade Ylva Johansson socialdemokraternas program för bättre arbetsmiljö. Programmet innehåller tio punkter:

  • Öka anslagen till Arbetsmiljöverket så att fler inspektioner kan utföras.
  • Nollvision för dödsolyckor.
  • Satsning på forskning om arbetsliv/arbetsmiljö.
  • Inventera förekomsten av hot och våld i arbetslivet.
  • Ett beställaransvar för att säkerställa god arbetsmiljö hos entreprenadföretagen.
  • Kartlägg och hitta strategier för att minska förekomsten av det obetalda övertidsarbetet.
  • Tillsvidareanställningar ska vara den huvudsakliga anställningsformen.
  • Stärk de regionala skyddsombuden.
  • Skyldighet för arbetsgivare att rapportera in tillbud och arbetsplatsolyckor.
  • Skapa en kvalitetssäkrad företagshälsovård.

Programmet präglas i någon mån av att återgå till en tidigare ordning. Den borgerliga regering som övertog regeringsmakten hösten 2006 valde att nedprioritera medel till arbetsmiljö. Den minskade anslagen till Arbetsmiljöverket och lade ned Arbetslivsinstitutet (som samlade den kvalificerade forskningen kring arbetslivet).

Jag gillar att Ylva sätter upp en nollvision för att få bort dödsolyckor på arbetet. Det finns de som kan hävda att detta är en naiv målsättning som man aldrig kan nå. Det kanske är så. Men samtidigt är det en mental inställning som handlar om att varje dödlig olycka innebär ett misslyckande.

Det kan inte finnas någon annan rimlig inställning till att förhindra allvarliga olyckor. Om man mentalt är beredd attt acceptera dödsfall kommer dessa även att komma.

Länkar: Aftonbladet debatt, Arbetet

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 3 december, 2013, in Fackliga frågor, Politiska funderingar and tagged , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Så blir arbetsmiljön bättre.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: