Vad är priset för turordningsreglerna?


PTK sitter i förhandlingar med Svenskt Näringsliv (SN) om hur man ska tillämpa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Vad jag förstått är tjänstemännen beredda att ge arbetsgivarna större möjlighet att själva bestämma över vem/vilka man vill behålla i händelse av arbetsbrist. Priset för detta är att arbetsgivarna ska betala mer för tjänstemännens kompetensutveckling och omställningsstöd.

Förhandlingarna har kommit så pass långt att SN har överlämnat ett avtalsförslag till sina motparter. Tidningen har fått en kopia av arbetsgivarnas förslag. Förslaget innebär långtgående möjligheter för arbetsgivarna att själva bestämma vilka som anses sakna tillräcklig kompetens och därför måste sluta vid en arbetsbristsituation. Av förslagets paragraf 3 framgår att …

Innan turordning fastställs inför uppsägningar på grund av arbetsbrist får en arbetsgivare, oavsett antalet turordningskretsar, undanta högst X tjänstemän per driftsenhet som enigt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Den eller de tjänstemän som undantas har företrädesrätt till fortsatt anställning.

Av förslaget framgår vidare att arbetsgivaren på egen hand kan upprätta ett antal olika turordningskretsar.

Jag vet inte hur mycket av det som framgår av SN:s förslag som kan bli verklighet. Parterna har varit försiktiga med att förmedla hur samtalen går. Den fackliga sidan låter förstå att detta är SN:s förslag enbart och inte en färdig överenskommelse. PTK:s, tillika Unionens förhandlingschef Niklas Hjert, säger att …

… I en förhandling krävs det en överenskommelse för att komma i hamn. Jag har aldrig varit med om att en förhandling slutat med att arbetsgivarens förslag blivit produkten av diskussionerna.

Det är säkert sant! Men samtidigt vet vi ju inte hur långt gångna förhandlingarna är och hur nära SN:s skrivna förslag ligger vad man eventuellt har kommit överens om i samtalen. Men det är uppenbart att fackliga organisationer nära PTK har börjat dra öronen åt sig.

LO, som inte är part i de pågående förhandlingarna, har reagerat starkt på det avtalsförslag som SN har formulerat. LO:s avtalssekreterare, Torbjörn Johansson, säger att …

Att låta arbetsgivarna ensidigt bestämma kompetenskraven och dessutom avgöra vem som uppfyller dem – det är liktydigt med att skrota las och därför en helt omöjlig utgångspunkt för samtal.

Det är klart att LO är oroliga över vad PTK:s förhandlingar kan leda till. LO-förbunden har mycket mer att förlora än vad tjänstemännen har i denna fråga. Parterna har som målsättning att vara klara före jul. Det innebär att vi mycket snart vet vad det förslag som Arbetet kommit över är värt i praktiken.

Men det vore en högst olycklig utveckling om PTK ger arbetsgivarna ensamrätt på att bedöma vad ”kompetens” står för i händelse av en arbetsbristssituation.

Länkar: Arbetet, TCO-tidningen, Unionen, Arbetet, Arbetet, SvD, di.se, Arbetet, Arbetet, Tidningen Vision, Publikt, Arbetet, ingenjören, Arbetet, Kollega

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 2 december, 2013, in Fackliga frågor and tagged , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Vad är priset för turordningsreglerna?.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: