Öga för öga, tand för tand


Under veckan kommer förmodligen frågan om höjd brytpunkt eller ej för statlig skatt att avgöras. De tre röd-gröna partiernas förslag om att stärka inkomsterna jämfört med den borgerliga regeringens budget har redan fått en majoritet i Riksdagens skatteutskott.

Öga för öga – tand för tand

Företrädare för de borgerliga regeringspartierna har tagit väldigt illa vid sig av att frågan är uppe till handling. De menar att det är emot riksdagsordningen att bryta ut enskilda förslag ur regeringens budget. Folkpartiets ekonomiske talesperson Carl B Hamilton har talat särskilt tydligt klarspråk. Han menar att socialdemokraterna kan drabbas av borgerliga partiers vrede i en framtid där de kan komma behöva stöd för sin ekonomiska politik.

Socialdemokraterna hävdar å sin sida för att den borgerliga regeringen själva har skapat ett prejudikat i samband med behandlingens av regeringens budget 2007. I ett yttrande skrev finansutskottet att …

På utgiftssidan är det tillåtet att reservera sig till förmån för förslag som leder till lägre utgifter än utgiftsramen, men inte till högre. På motsvarande sätt kan man betrakta inkomstbesluten. Det skulle med andra ord vara fullt möjligt att i utskottsbehandlingen reservera sig till förmån för ökade statsinkomster och ändå hålla fast vid intentionerna bakom rambeslutsmodellen.

De politiska partierna och ekonomiska experter tvistar om huruvida det är möjligt för oppositionen att agera som de gör. Det finns därför företrädare för de borgerliga partierna som menar att riksdagens talman ska vägra att låta kammaren rösta i frågan när den kommer dit efter utskottens behandling.

Det är tydligt att frågan har blivit till en fråga mer om princip än om politik. De röd-gröna partierna skulle hellre vilja rösta ned förslaget om ett femte jobbskatteavdrag. I den frågan fanns det dock inte någon majoritet att vinna. Däremot i frågan om höjd brytpunkt för när man ska betala statlig skatt. Den borgerliga regeringen bekämpar hellre oppositionens strävanden med huruvida de är i linje med riksdagens arbetsordning eller ej.

Samtidigt finns det faktiskt en poäng i att en minoritetsregering har ett ansvar för att lägga förslag som kan erhålla majoritet. De visste från början att i denna fråga fanns inte någon sådan majoritet. Carl B Hamilton må skälla såsom en bandhund men hans skällanden studsar bara tillbaka på honom själv.

Länkar: SvD, SvD, di.se, Aftonbladet ledare, di.se, SvD, di.se, dn.se, SvD, dn.se, di.se, SvD, SvD

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 2 december, 2013, i Politiska funderingar och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 2 kommentarer.

 1. Jag förstår inte vad du har för åsikt om höjd brytpunkt Göran johansson
  Blogginlägget är veligt och ger ingen klarhet.
  Vi hörde nu på morgonen i svt att saco-s Göran Arrius var emot Sossarna tanke att stoppa en höjd brytpunkt.

  Jag förstår inte alls Göran arrius ytliga kommentarer.
  Som att det ska löna sig utbilda sig och att det är bra för Sverige.

  Finns många som utbildar sig men inte kommer upp till de brytpunkter som gäller idag.
  Dessutom så skatter arbetstagarna mindre så sänker arbetsgivarna lönerna
  för staten fyller ju på arbetstagarna istället med skattesänkningar som övriga
  statsutgifter får uteslutas.
  svaga grupper är på väg bli utan både a-kassa, sjukförsäkring och försörjningsstödet som är en kommunal angelägenhet sänks och kvar blir enbart en stor grupp som kommer få leva i misär. Vi ser idag allt fler tiggare på gatorna samtidigt som en välbeställd grupp vill förbjuda detta.

  Göran Arrius påstår det är bra för Sverige.
  Vadå bra. Blir det utrymme över så inte satsas det på bättre välfärd ej heller på bättre sopciala försäkringar ej heller på Landstingen eller sjukvården. Nä man kommer enbart kräva mer och fler skattesänkningar.
  så det som Göran säger är bra för Sverige är när Sverige hamnar allt mer i kaos och staten utrotas och klyftorna blir gigantiska.

  Se bara USA där de rikast knappt betalar nån skatt.
  Minns Mitt Romney när han via dold kamer utalade sitt förakt mot människor i svag ställning
  Detta samtidigt som han själv knappt betalade nån skatt eller 14% 2011,
  Han försöker ändå försvara detta med att han ger i välgörenhet. samtidigt som han krävde skattereduktion för det.
  Dessutom Välgörenhet till vem då?

  Med Moderat politik är vi på väg åt samma håll.
  Därmed är det oerhört märkligt med Sacos och Tco-s ställningstagande till höjd brytpunkt.

 2. Vad Göran Arrius för Saco inte omtalar är att Brytpunkten sedan 2006 höjts mer än inflationen så höginkomsttagare har inte bara fått högre reala löneökningar utan Regering har även höjt brytpunkten betydligt mer än vad inflationen varit. ( samtidigt har sjuka, arbetslösa, inte fått minsta del av kompensation för inflation, tvärtom man har försämrat för dessa ännu mer )

  Man är mer än väl kompenserade. Kort sagt Regering har redan mer än väl gett stöd åt högavlönade.
  2006 var brytpunkten 317700 ( den första brytpunkten) nu 2013 var den 413200
  detta är betydligt mer än vad inflationen varit.
  Nu vill man höja den till ca: 450 000 kr. ( ca:37400 kr/ mån) D.v.s långt över inflationen.

  Så summa sumarium det handlar om ren GIRIGHET från de högst avlönade att via staten och osolidaritet få ännu mer.

  Man borde istället tänka typ som Kennedy sa. Fråga inte vad staten kan göra för dig utan vad du kan göra för staten .

%d bloggare gillar detta: