Varför ökar sjukskrivningarna?


Sjukskriven?

Dagens Nyheter skriver i en artikel att Försäkringskassan kommer att utreda varför allt fler beviljas sjukpenning. Man kommer, bland annat, att utreda huruvida myndighetens policy för ”nöjda kunder” kan vara en bidragande orsak till denna oroande utveckling. Försäkringskassan ska utreda  …

Ytterligare en faktor som kan påverka sjukfrånvaron är hur Försäkringskassan tillämpar sjukförsäkringens regelverk. Myndigheten befinner sig i en stark förändring med ett tydligt fokus på verksamhetens värde för kunden och att kundens möte med Försäkringskassan ska upplevas positivt. Kan detta fokus ha haft en effekt på tillämpningen så att sjukfrånvaron påverkats?

En gång i tiden skapades ett socialförsäkringssystem som solidariskt skulle finansiera människors behov av stöd i händelse av sjukdom, arbetslöshet etc. Grunden för att skapa socialförsäkringssystemet utgick ifrån synen att alla kunde drabbas av sjukdom, bli arbetslös etc. Det var därför rätt att skapa obligatoriska system med solidarisk finansiering.

De borgerliga partierna drivs av en pessimistisk syn på människor innebärande att de väljer bort arbete om socialförsäkringarna är för generösa. De har därför valt att strama åt regelverket för att skapa drivkrafter för arbete. De ser människorna som drivna av egoistiska behov på en oreglerad marknad.

Den borgerliga regeringen har därför bestämt att Försäkringskassan (och andra myndigheter) ska bedriva sin verksamhet genom att betrakta dem de möter som ”kunder”. På marknaden gäller det att locka kunder till att köpa den vara man vill sälja. Många har säkert sett bilder som meddelar att ”kunden har alltid rätt”. Som säljande part gäller det att bemöta kunden på ett sådant sätt att man får sälja sin vara.

Någonstans blir det därför logiskt att inse Försäkringskassans utredningsdirektiv. Om man har perspektivet att kunden alltid har rätt kanske det blir logiskt att myndighetens anställda för lätt accepterar att människor är sjuka fast de (kanske) inte är det. Det blir som Peje Bengtsson, analytiker på Försäkringskassan, uttrycker det.

Det förs en diskussion om hur vårt kundfokus kan ha påverkat tillämpningen av sjukförsäkringens regler. Därför ska vi nu försöka göra en studie och se om det har skett en ändring i handläggarnas bedömningar.

På kort tid har den borgerliga regeringen lyckats plantera sin negativa syn människors drivkrafter från ord i lag- och myndighetstexter till myndigheters praktiska handling. De har lyckats med att plantera ”sanningen” att det finns allt för många sjukskrivna som egentligen inte är sjuka.

Länkar: dn.se, SvD, SVT

Fler som skrivit: Martin Moberg, Mikael Dubois,

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 25 november, 2013, i Fackliga frågor, Socialförsäkringsfrågor och märkt , , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

 1. Det är märkligt när det gäller flyktingar då krävs det mer pengar för att fler kommer hit.
  När Reinfeldt skanderade om 150 förtidspensionärer varje dag så betydde det 54000 per år.
  Men vad som sedan inte skreks speciellt mycket om var att den summa Reinfeldt skanderat om var en grov lögn. Detta för att sprida en dålig klang om förtidspensionerade. Summan var max 50-55 per dag under en viss tid.

  Idag läser man att man räknar med 60 000 flyktingar komma.
  Då sitter det inte i pengar . Då talas det inte om att statskassan kan spräckas som man sa det gjorde när förtidspensioneringarna överdrevs.

  Ja den skenhelige Alf Svensson sa redan 2002 att sjuka fuskade.
  Idag talar ingen om fusk. Detta när Moderatstyrda Alliansen fuskat till sig över 400 miljarder i jjobbskatteavdrag från sjukas inbetalda pengar tänkta just vid sjukdom.

  Sjukförsäkringsavgiften är sedan 2006 sänkt från 8.64 till 4.35
  Nästan 100% allt går till jobbskatteavdrag
  Även från arbetsmarknadsavgiften har man fuskat och stulit.
  Den har sänkts från 4.45 till 2.91.

  Så fusket har ´varken sjuka, eller arbetslösa stått för utan det är moderatstyrda Alliansen som fuskat varit oärliga mot folket hur jobbskatteavdraget skapas och vilka som tar mesta del av det hela.

  Man kan konstatera att sjuka fick som rehabilitering att skickas till arbetsförmedling. andra utförsäkrades och förtidspensionering var och är närmast omöjligt få.
  Man har från regerings sida t.o.m fuskat med ordet Rehabilitering
  Den handlar mer om att försätta sjuka i fattigdom än att verkligen rehabilitera dessa.

%d bloggare gillar detta: