Bemanningsanställda mår sämre


Arbetsmiljöverket meddelade i fredags att anställda i bemanningsföretaget mår sämre. Myndigheten skriver att en förklaring till detta är att inhyrda inte känner sig trygga i sin anställning. Detta oavsett att man i Sverige faktiskt kan vara tillsvidare (fast) anställd i svenska bemanningsföretag.

I rapporten sägs vidare att tillfredsställelsen i arbetet är lägre bland de bemanningsanställda. De känner även en lägre grad av självständighet och egenkontroll än andra anställda. Rapporten anger att det är viktigt med regelbunden kontakt med sin chef och få stöd och hjälp när man jobbar ute hos en kund.

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, säger i pressmeddelandet att …

Bemanningsbranschen har kommit för att stanna. Därför är det viktigt att komma tillrätta med de utmaningar som finns när det gäller arbetsmiljön. Det gynnar både de anställda och branschen som helhet.

Det är ju väldigt enkelt att vara överens med Mikaels uttalande ovan. Det är uppenbart hur viktigt det är att som anställd kunna känna en grundläggande trygghet i sitt arbete.

Detta står ju i motsats till många arbetsgivares strävan efter att nå största möjliga flexibilitet att använda de anställdas arbetstid. Det de vill uppnå är en ensidig möjlighet för arbetsgivaren att planera hur de anställdas tid på arbetsplatsen ska utnyttjas. Det är som vore de anställda enbart en produktionsresurs likvärdig med en maskin eller annan likvärdig utrustning.

Detta är ingen bra utveckling. Bemanningsföretagen kommer att inte att försvinna. De fyller en viktig funktion på arbetsmarknaden. Men det innebär inte att de som arbetar där kan betraktas som enbart en slit- och slängvara. Kundföretagen använder bemanningsanställda som ett ”dragspel” för att snabbt parera aktuellt personalbehov.

Samtidigt måste förstås bemanningsföretagen på lång sikt kunna ”leverera” kompetent och motiverad personal. Då kommer det att krävas att även de bemanningsanställda kan känna trygghet och få det arbetsgivar- och fackliga stöd de behöver.

Länkar: dn.se, di.se, SvD, dagens arena, dagens arena, ka.se, Arbetet, Tidningen Vision, Fastighetsfolket, TCO-tidningenTCO-tidningen, Arbetet, Arbetet, Arbetet, Kollega, Arbetsliv

Fler som skrivit: Henrik Bäckström

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 18 november, 2013, in Fackliga frågor and tagged , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Bemanningsanställda mår sämre.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: