Välfärden behöver mer resurser


Välfärdens proffs ska få vara proffs

DN Debatt publicerade igår ett viktigt debattinlägg undertecknat av socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven.

Stefan skriver om hur populära näringslivsinspirerade styrningssystem som ”New public management”, som var tänkta att effektivisera välfärden, i stället byråkratiserat den. Stefan skriver att om de människor som arbetar i välfärden går från att vara självständiga professionella till att vara detaljstyrda utförare riskerar vi en avprofessionalisering.

Han exemplifierar tesen med att lyfta fram utvecklingen inom skolan, sjukvården och Arbetsförmedlingen. För att lösa problemen inom dessa sektorer kommer det att krävas både ökade resurser som annan styrning. Stefan skriver att …

Vi behöver etablera en ny syn på välfärdsprofessionerna. Deras stora kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska vara vägledande för att höja kvaliteten i välfärden. Det är centralt för att höja resultaten i skolan, förbättra vården och för att fler ska ha ett jobb att gå till. Värdet för alla medborgare är tydligt: det ger en högre kvalitet samtidigt som det ger en effektivare användning av skattemedlen.

Men en ökad autonomi ställer också högre krav på professionerna. De kommer att behöva ta ett större ansvar för att professionens kunskaper hålls höga och yrkesetiken efterlevs. Kraven kommer också höjas på att professionerna ständigt utvecklar verksamheten tillsammans med sina huvudmän.

Socialdemokraterna har levererat ett väl avvägt och formulerat inlägg. Det ligger mycket i vad som framförs i debattinlägget. Effekterna av dagens ledningsfilosofier märks hela tiden i det praktiska utförandet. Men man ska inte räkna med en revolutionär förändring – det kommer att ta sin tid att förändra invanda sätt att arbeta och styra.

Länkar: DN DebattDN Debatt

Fler som skrivit: Johan Westerholm, Ola Möller, Peter Högberg, Roger Mörtvik

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 16 november, 2013, in Politiska funderingar and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 1 kommentar.

 1. Att ändra ett inhumant sätt till ett som spontant och intuitivt utgår från den empati vi besitter behöver inte ta lång tid. 
  Det är som att vara instängd i ett rum som stinker av tex avföring och bara vara stilla och sedan få vistas i frisk luft och röra sig. Cirkulationen och syresättningen skänker nytt liv och kraft till mänskligheten som är excellent på att samarbeta och har inbyggt i sin fysiologi att känna och visa sympati. Dagens styrsystem är som att tro att tyngdkraften inte finns, stenen kommer att vända nedåt oavsett vilken riktning politiker eller någon annan med 
  monetära medel försöker styra den att göra. Det visar bara hur okunniga dessa ”styrande” människor är. man skakar inte bara på huvudet, man tror att man drömmer fast det är verkligen människor som på fullaste allvar lägger tid o pengar på att bevara denna närmast religiösa trosföreställning om hur omsorg ska organiseras. Ta hjälp av kvinnor som har det naturligt i sig med samtidig tillväxt och omsorg.
  Njut av att se hur snabbt och intuitivt saker kan bli till det bättre genom att sluta motarbeta förändringen som lyfter oss vidare.
  Det gäller att skapa tid och rum för det som behöver ta plats och existera bland och mellan oss människor.
  Njut av att se samklangen och sampelet vara en del av den belöning i livet som vi alla vill dela.
  Pengar mäter inget av värde!

%d bloggare gillar detta: