Om en tryggare arbetsmarknad


Det växer fram en arbetsmarknad allt mer byggd på korta och otrygga anställningsformer. I många branscher är fasta anställningar och heltidstjänster allt mer en avlägsen och (i bästa fall) förhoppningsfull dröm.

De fackliga organisationerna försöker på olika sätt motverka denna utveckling. Det sker genom opinionsbildning och genom att sträva efter kollektivavtal som reglerar anställningarna. Arbetsgivarna, å andra sidan, ser inte alltid problem med korta och otrygga anställningar. De menar snarare att dessa anställningar är vägen in på arbetsmarknaden för unga och andra med liten yrkeserfarenhet.

De fackliga organisationerna har i hög grad förlorat i inflytande på grund av utvecklingen på arbetsmarknaden. Man har inte funnit de rätta nycklarna att organisera de personer som verkar i otryggare branscher. Därav intresset av att verka för tryggare och fastare former av anställningar. De agerar, dessutom, i de anställdas intressen. Frågar man människor om de önskar sig en fast anställning till heltid brukar svaret vara ganska givet.

LO:s medlemsförbund, främst de inom servicebranscher, har en högre andel som arbetar med korta anställningar och/eller deltider. LO-förbunden har tillsammans tecknat ett Bemanningsavtal för att bättre reglera denna bransch och därmed skapa tryggare villkor för de anställda.

Inom TCO:s verksamhetsområden förekommer det också otrygga anställningsformer. Det förekommer att korta anställningar staplas på varandra. TCO anmälde därför svenska staten till EU-kommissionen för brott mot visstidsdirektivet. Det kan leda till kommissionen anmäler Sverige till EU-domstolen.

Häromdagen presenterades en idéskrift ”Stoppa skitlivet” vari det argumenteras för förändring i lagstiftning. Man vill även att regeringen tar initiativ till att bilda en kommission för tryggare arbetsliv. I den skulle ingå representanter för arbetsmarknadens parter och politiken. En sådan kommission, menar debattörerna, har …

… möjlighet att ingående och med ett helhetsperspektiv studera problemen och finna lösningar som kan öka tryggheten på arbetsmarknaden.

Det är kanske en något naiv förhoppning att man i en sådan form skulle kunna överbrygga de motsättningar och olika syn parterna har på verkligheten. De fackliga organisationerna har dock en viktig uppgift i att bättre företräda medlemmar och arbetande i otrygga anställningar. Den viktigaste uppgiften är att kunna organisera de arbetande i bemanningsföretag och som annars arbetar i korta och otrygga anställningar.

Länkar: SvD, SvD, Aftonbladet ledare, da.se, dagens arena, dagens arena, SvD, ka.se, Arbetet, Arbetet, Kollega, Transportarbetaren, Tidningen Vision

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Leine Johansson

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 14 november, 2013, in Fackliga frågor, Politiska funderingar and tagged , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Om en tryggare arbetsmarknad.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: