Järnvägsunderhållet är eftersatt och splittrat


Igår morse spårade ett godståg ur vid den, så kallade, getingmidjann söder om Stockholms Central. Olyckan fick omedelbart stora konsekvenser får all södergående järnvägstrafik till och från Stockholm. Vad jag förstått så kommer olyckan innebära störningar i trafiken under nån vecka framåt.

I media kunde man snart läsa om att problem funnits på den aktuella järnvägssträckan. Banarbetare fick så sent som i somras åtgärda ett antal fel med rälsen.

Den aktuella järnvägssträckan är tydligen Sveriges hårdast belastade. Här trafikerar fjärrtåg, regionaltåg. pendeltåg etc sträckan in till centralstationen. När Stockholms Central en gång byggdes fanns två spår som trafikerades av ett antal tiotal tåg om dagen. Idag trafikeras samma två spår av hundratals tåg. Modern teknik har gjort att man kan trafikera sträckan mycket tätare än förut. Men vid minsta fel på tekniken …

Det är klart att det är lätt att göra partipolitik av denna olycka. Det är ju som Aftonbladet skriver kommunikationsministern Catharina Elmsäter Svärd som är den högste ansvarige för situationen. Men i ärlighetens namn så måste jag väl åndå medge att dagens situation förmodligen har kommit efter många års bristande och (kanske) felaktig politik.

Den fackliga organisationen SEKO kritiserade i en rapport situationen. De skriver att …

Järnvägen har varit grovt eftersatt i form av undermåliga resurser för drift, underhåll och reinvesteringar. Kombinationen av avreglering och bristande investeringar har gjort att den totala samhällsnyttan i transportsystemet ställts åt sidan. Det har lett till samhällsekonomiska förluster och medfört en försämring av de järnvägsanställdas villkor och arbetssituation. Med en järnväg som blir allt sämre kommer människor och transportköpande företag att söka sig bort från järnvägen.

SEKO menar att det saknas samordning av underhållet. Det behövs därför ett organ, i förslaget Trafikverket, som borde ha ansvaret för ett fungerande underhåll. SEKO menar vidare att underhållet är kraftigt eftersatt och att det behöver skjutas till stora resurser för att förbättra situationen.

Det kommer att krävas omfattande investeringar i den svenska järnvägen. SEKO presenterar i sin rapport flera åtgärder som de anser behöver genomföras:

 • Öka robustheten i svensk järnväg genom att ge Trafikverket ökade resurser.
 • Avsätt resurser för byggandet av höghastighetsbanor.
 • Trafikverkets ska göras till helhetsansvarig myndighet för 

  järnvägen.

 • Trafikering av tågplanen måste kvalitetssäkras. En avreglerad 

  marknad kräver mer regler och kontroll.

 • Slopa SJ:s avkastningskrav.
 • Trafikverket ska ansvara för och bedriva banunderhåll, drift

  och mindre reinvesteringar i egen regi.

Även om kanske inte alla förslagen är politiskt möjliga att genomföra finns det ändå en viktig tanke bakom förslagen. Det behövs någon som håller ihop det hela. Vad jag förstår så har Storbrittannien ett system med helt avreglerad tågtrafik men en myndighet som svarar för underhållet av järnvägsnätet. I Sverige upphandlas underhållet av ett stort antal olika aktörer som endast ansvarar för ”sina” sträckor.

Länkar: SvD, SvD, Aftonbladet ledare, vlt, Ekot, Ekot, dn.se, dn.se, dn.se, Arbetet, SVT, vlt,  SVT, di.se

Fler som skrivit: Monica Green

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 13 november, 2013, in Fackliga frågor, Politiska funderingar and tagged , , , . Bookmark the permalink. 4 kommentarer.

 1. Lars Flemström

  Äntligen en vettig analys. Men ett viktigt krav saknas. Och det är att Trafikverket måste läggas ner och Banverket återuppstå som myndighet / förvaltning för underhåll av järnvägarna, samt att minst 40 % av underhållet återtas i statens egen regi. Det är inte möjligt att med önskvärd kvalitet upphandla underhållet av de mest trafikerade järnvägssträckorna. Det fungerar däremot vad gäller mer glestrafikerade sträckor. Trafikverket har inte heller nödvändig beredskap för snabba insatser. Ett driftavbrott på 24 timmar borde vara nog för att återställa spåren i trafikdugligt skick. Det klarade man förr. För många aktörer inblandade i spårunderhållet. Det är däremot inte för många tågbolag, som trafikerar järnvägarna.

 2. ”Det är klart att det är lätt att göra partipolitik av denna olycka”

  Är det ?
  Ja du kanske har rätt, tack vare alliansen så satsas det ju som aldrig förr…

 3. Ӏr det ?
  Ja du kanske har rätt, tack vare alliansen så satsas det ju som aldrig förr”
  skriver Jonny Idisslare.

  Sannigen är väl att Alliansen inte satsat på nåt. Enda man satsat på är att plundra fattigare grupper på pengar.d.v.s halvkriminell handling kallar de arbetslinjen.

  Hade man gjort nåt för jobben hade man satt igång bostadsbyggande , röjning i skogen som skogsbolagen fått betala.
  Skulle gett massor jobb och jobb som även invandrare eller de med låg utbildning även klarat.,

%d bloggare gillar detta: