En långsiktigt hållbar sjukförsäkring


Igår var socialförsäkringsminister Ulf Kristersson publicerad med ett debattinlägg om sjukförsäkringen. Han försvarar den borgerliga regeringens reformer av sjukförsäkringen och argumenterar för att förändringarna varit framgångsrika.

Han passar även på att kritisera de röd-gröna partiernas förslag kopplade till sjukförsäkringen. Ulf skriver, bland annat, att …

… Om oppositionen får möjlighet att dra bort sprintarna ur sjukförsäkringen hotar den korta sjukfrånvaron att förlängas kraftigt en gång till. Deras politik äventyrar också de lägre nivåerna på förtidspension som vi har uppnått efter många års arbete. De rödgrönas inkännande retorik i sjukförsäkringsdebatten döljer de verkliga följderna av deras förslag.

De borgerliga partiernas företrädare har en ganska pessimistisk syn på hur man kan få människor i arbete. De menar att det behövs två grundläggande verktyg – en morot (jobbskatteavdrag) och en piska (åtstramade regelverk i socialförsäkringssystemet) – för att motivera människor. Ulf Kristersson menar att deras politik har gjort människor friskare.

Detta är i sanning högst ifrågasatt. Kjell Rautio skriver i ett inlägg att …

Av dem som utförsäkras, efter att ha passerat den bortre parentesen i sjukförsäkringen, är ca 50-60 procent tillbaks i sjukförsäkringen efter ett år och då har de oftast dragit på sig ytterligare en ny diagnos. Ungefär 20 procent har dessutom långtidsparkerats på Arbetsförmedlingen, oftast som öppet arbetslösa eller som delatagare i något lågkvalitativt program. Endast 2 procent befinner sig i någon form av osubventionerat reguljärt arbete, och då räknas även korta och osäkra deltidsanställningar in (se ISF rapport 2013:6). Detta ”kravställande”, som Kjöller och andra borgerliga debattörer försvarar med näbbar och klor, har uppenbarligen inte haft avsedd effekt.

Den borgerliga regeringen genomförde sin politik för att åtgärda problem som inte längre fanns när de tillträdde. Sjuktalen hade minskat under flera år innan den borgerliga regeringen tog plats i Rosenbad.

Men det är klart att det fanns problem i sjukförsäkringen. Det fanns en gång i tiden en fungerande rehabilitering. Detta raserades i hög grad i efterdyningarna av den djupa 1990-talskrisen. Fortfarande finns ingen fungerande rehabilitering. Med den borgerliga politiken snurrar sjukskrivna och långtidsarbetslösa runt i systemet mellan myndigheter som inte har de verktyg de skulle behöva.

Den borgerliga politiken har inte fungerat. Väldigt många av de tidigare sjukskrivna har bara hamnat i långvarig arbetslöshet. I bästa fall med aktivitetsstöd, många med försörjningsstöd som kommunerna betalar ut.

Länkar: SvD, dn.se, dagens arena

Fler som skrivit: Kjell Rautio

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 13 november, 2013, i Fackliga frågor, Socialförsäkringsfrågor och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 2 kommentarer.

 1. Kristersson är liksom de flesta Reinfeldt tillsatt speciellt som arbetsmarknadsministrar, sjukförsäkringsministrar underliga personer.
  Det är inte precis vanligt folk.
  Det vilar märkligheter över dem alla och senast socialförsäkringsutskottets ordförande Axen.

  Det är så tydligt att Reinfeldt tillsätter extremer i speciellt områden som berör människor med svag ställning.

  >Kort sagt det vilar en dåld ondska i reinfeldt.

 2. Vad önskar dessa människor?
  Önskar de se statistik som berättar om siffror vilka talar till deras fördel? Idag är det allt svårare attbisolera sitt resonemang kring siffror eftersom även kvalitativa variabler finns tillgängliga. De som påstås vara rehabiliterade och friska har dessutom möjlighet att fritt disponera ordet och kan trots att siffrorna staplats om i andra tabeller utgöra levande bevis på att förhållandet inte är på det sätt som unga herrarna Reinfeldt, Kristoffersson och Axén önskar formulera verkligheten.
  De borde rimligtvis undervisas i medicinska ämnen för att förhoppningsvis få någon slags inblick i hur människor fungerar på individ-, system-, organ- och cellnivå. Inte i något skikt av verkligheten uttrycker sig tillfrisknande på det vid som de önskar att det vore.
  Varför ska kunniga människor behöva vara beroende av dessa okunniga, omogna personers godtyckliga önskemål? Ett lysande alternativ är att kvotera in välutbildade och erfarna, mogna individer på områden som kräver lite mer än det som dessa (d)ystra gossar förmedlar.
  Kära socialdemokrater – låt Eneroth få träda fram han verkar åtminstone ha greppat ngn slags kärnförståelse för vad det är för situation som råder. Människor som ber om hjälp får det inte. Den utsatta situationen de befinner sig i gör att de har utnyttjats till att figurera som offergåvor på museala tabeller. Inför kvalitativa bedömningsmodeller och varför inte låta drabbade människor styra utformningen av dem. De har en kunskap som är unik och inte kan erhållas gm experiment eftersom etiska nämnder aldrig skulle erkänna sådana försök.
  Reinfeldt har under sin tid vid makten aktivt verkat för att dessa experiment med skadade och svårt sjuka människor ska fortgå. Det är dags att ta fram de verktyg som behövs, samla in data från de överlevande försökspersonerna och analysera. Upprätta dokument över den ”forskning” som Hr Reinfeldt då gärna önskat göra men aldrig skulle fått etisk godkännande för.
  Kvalitet är ett ord som betyder att det finns annat att iaktta än siffror.
  Ordna med rehabilitering som bygger på att människan verkligen mår bättre inte genom någon missvisande felanvändning av ordet så som gossarna tycks ha uppfattat det.
  Det sägs att man inte kan lära gamla hundar att sitta. Dessa gossar är inte riktigt mogna ännu och det borde finnas relativt goda chanser att de genom studier och delgivande av insikter från mer erfarna människor också en dag kan komma att kunna orientera sig på ett korrektare och medmänskligare sätt i den medicinska verkligheten.
  Vi behöver ha mogna människor som fattar beslut.

%d bloggare gillar detta: