Regeringens järnvägspolitik undergräver tillväxt och jobb


Sluta diskriminera alla pendlare!

I fredags publicerades ett debattinlägg från fyra socialdemokratiska partidistriktsordföranden, bland dem Hans Ekström. De representerar fyra län (Uppsala, Västmanland, Örebro och Sörmland) runt Stockholm. Inlägget handlar om betydelsen av att bättre prioritera regiontågen framför fjärrtågstrafiken till och från Stockholm.

Det problem som lyfts fram är den avreglering av tågtrafiken som den borgerliga regeringen genomfört. Det har gjort att ett antal privata tågföretag valt att börja trafikera sträckan Stockholm – Göteborg. Det har gjort att trängseln har ökat på järnvägsspåren söderut. Detta innebär problem för regionaltågtrafiken in mot Stockholm.

Debattörerna skriver att …

… Myndigheten Trafikanalys har låtit göra en utredning och analys av bristerna i järnvägspolitiken. Utredningen kommer med flera förslag på förbättringar av systemet. Regeringen borde ta till sig denna rapport och säkerställa en stabil vardag för arbetspendlarna i Mälardalen. Det handlar till exempel om att regeringen ska erkänna att arbetspendling är bra för samhällsekonomin och att dessa tåg därför ska prioriteras högre när man bestämmer tidtabell. Det handlar om att verket ska teckna fleråriga avtal för regiontågen så att inte tidtabellen ska upp till omprövning varje år. Det ger en robusthet och stabilitet i våra medborgares vardag. Det är bara några exempel på förbättringar som regeringen kan göra för en bättre jobbtillväxt i hela Mälardalen.

De uppmanar regeringen att ta till sig förslagen som anges i Trafikanalys utredning. Stockholm är en viktig motor för de omgivande länen i Mälardalen. Samtidigt är de omgivande länen viktiga för storstadens möjlighet att växa. Det är många som idag pendlar in till arbeten i Stockholm. Genom att bosätta sig utanför Storstockholm bidrar de till att minska trycket på stadens bostadsmarknad. Därför är det fullt rimligt att man bättre prioriterar arbetspendlingen från det omgivande omlandet.

Stockholm och de omgivande länen är ömsesidigt beroende av varandra för utvecklingen.

Länkar: SvD, Östnytt

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 11 november, 2013, in Politiska funderingar and tagged , , . Bookmark the permalink. 2 kommentarer.

 1. Lars Flemström

  Så du menar att vi ska tömma hela den svenska glesbygden på jobb och folk för att gynna lyxpendling runt Mälaren? Fjärrtågen ska sättas i strykklass och viktiga affärsmöten ställas in? Att regiontågen ska prioriteras framför fjärrtågen var det mest utmanande jag läst. Förutom att fjärrtågen är ryggraden i den omtalade klimatomställningen så är det ju så att fjärrtågen drar med sig förseningar över halva Sverige, om de inte håller tiderna, vilket drabbar pendlare i norr och söder samt väster. Och det har verkligen inte varit några omfattande privatiseringar i fjärrpersontrafiken, men Skånetrafikens pendeltåg har börjat köra till Alvesta i södra Småland, vilket ställer ökade krav på att fjärrtågen från Stockholm kommer i tid.

  De privata tågbolagen har öppnat upp nya nischer, vilket bara marginellt berör Stockholm, men västra Bergslagen som har fått tillbaka persontrafiken på järnväg, om än i ytterst blygsam omfattning hittills. Som flitig resenär på södra stambanan söder om Norrköpin med skyhöga priser som föjd (utbud och efterfrågan!) tills SJ helt nyligen fick konkurrens från Veolia tåg med ankomst och avgångstider i Stockholm under icke rusningstid. Det är väldigt tråkig gammaldags socialdemokratisk gnölmentalitet att man klagar på att det går bra för järnvägen.

  Det är ju inte alls så att Mälardalen är missgynnat med nästan ny järnväg Södertälje – Eskilstuna och en pågående utbyggnad till fyra spår på Västeråsbanan norr om Mälaren. Sedan tycker jag faktiskt som gammal järnvägsman under min ungdomstid att tåg som används för arbetspendling ska ha samma tider som förut vid tidtabellsskiftena. Men det gäller också tåg som används för affärs- och andra tjänsteresor. Det är också en form av arbetspendling, om än inte varje dag.

  Och slutligen: Lös problemen genom att flytta ut arbetsplatserna från Stockholm. Långt från Stockholm. Jag ska tipsa Tord Oscarsson, som ständigt klagar på ”borgarnas” koncentration om allting till Stockholm, om detta djupt osolidriska utspel från den mälardalska regionchauvinismen. Ett företag ska kunna ha sitt huvudkontor i Norrland också, även om det blir en del affärsresor till Stockholm. Jag skulle kunna skriva minst dubbelt så mycket om godstrafiken,

  Det är en ren skandal att flaskhalsarna för godstrafiken mellan Norrland och Kontinenten på den alltjämt enkelspåriga järnvägen i södra Närke fortfarande finns kvar. En ska är fullståndig uppenbar: Det måste bli ett slut på den kommunala huggsexan om järnvägsinvesteringarna, där de folkrikaste regionerna alltid drar längsta strået, och industriregionerna blir förlorarna.

  • Utbyggnaden av västeråsbanan har varit lovad under lång tid som del av Mälarbanen. Det kommer ta lång tid innan den är utbyggd tills dess får de tusentals västeråsare som pendlar till stockholm varje dag leva med åtskilliga problem och ofta får de förseningar då deras tåg hamnar bakom ett långsamt pendeltåg.
   Dessutom så har avgångar ställts in för att öka pendeltrafiken till Uppsala.
   Stockholm är en bromskloss för tillväxten norr om mälaren.

%d bloggare gillar detta: