Unga kvinnor mår sämst


Sveriges Företagshälsor meddelar i sin rapport ”Jobbhälsobarometern” att unga kvinnor mår dåligt på jobbet. I ett pressmeddelande skriver de att …

Kvinnor är, och kommer att vara, mer sjukfrånvarande än männen det närmaste året enligt egen självskattning visar den första delrapporten 2013 från Jobbhälsobarometern. Kvinnor uppger även i större omfattning än männen att de gått till arbetet trots att de har varit sjuka och ”borde” stannat hemma. Det är också mer vanligt att kvinnor känt fysisk smärta i relation till arbetet jämfört med männen. Dessutom är det betydligt mer förekommande att kvinnor känt psykiskt obehag att gå till arbetet jämfört med männen.

Lars Hjalmarson, VD för Sveriges Företagshälsor, säger att de sett denna trend i flera år. Jag har inte läst rapporten och media har varit väldigt sparsmakade med att skriva om denna undersökning. Det som ändå antyds är att kvinnor fortfarande är de som mest arbetar med korta kontrakt och har deltidstjänster. Det är de yngre på arbetsmarknaden som generellt har de otryggaste anställningarna.

Rapporten pekar dock på ett allvarligt symptom på en illa fungerande arbetsmarknad. Det finns all anledning att gräva vidare i frågan.

Igår presenterade Försäkringskassan några rapporter som grävt djupare i orsakerna bakom kvinnors högre sjuktal. Följande bakgrundsorsaker presenteras:

  • Ett år och framåt efter första barnet är kvinnor i och för sig mer sjukskrivna än männen, men lika stora skillnader fanns redan åren före barnets födelse. Däremot händer något efter att andra barnet föds. När det barnet är sex, sju år är risken för att mamman ska bli sjukskriven mer än dubbelt så hög som att pappan ska bli det.
  • Arbetslivet är också en orsak till skillnaderna mellan mäns och kvinnors sjukskrivningar. Kvinnor har ofta mer repetitiva arbetsuppgifter och är mer styrda på arbetet än män. Ovanpå det läggs att de ofta har mer ansvar för hem och barn än vad mannen har.
  • Enligt Försäkringskassans analys är det kvinnor i en viss typ av familjer som löper högre risk än andra att bli sjukskrivna. Det är kvinnor som har tagit den största delen av föräldraledighet och vabbande, och som har ett jobb med likvärdig eller högre lön och kvalifikationsgrad som pappans. Det kan tolkas som att den totala arbetsbördan blir för stor för dessa kvinnor

Det verkar tydligt att kvinnor fortfarande är de som tar allra störst ansvar för barnen. Den enda långsiktiga lösningen är att papporna tar mer ansvar för sina barn. Om än pappor i sakta mak ökar sitt uttag av föräldraledigheten så kommer det att ta nästan oändligt långsamt innan uttaget kan betraktas som jämställt. Jag finner det inte orlimligt att lagstifta om att pappor tar ut mer av föräldraledigheten.

Länkar: dn.se, SvD, dagens arena, Arbetet, da.se, Tidningen Vision, dn.se, SvD, dagens arena, dagens arena, Ekot, dagens arena, SvD, SVT, dn.se, Ekot, SVT, SvD, SvD, Vårdfokus, ka.se, ka.se, Arbetet, Aftonbladet ledare

Fler som skrivit: Jan-Henrik Sandberg, Kjell Rautio

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 6 november, 2013, in Fackliga frågor, Politiska funderingar and tagged , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Unga kvinnor mår sämst.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: