Kollektivavtal ska följas vid upphandling


Martin Klepke skriver i Arbetet att EU har gjort om reglerna för offent­lig upphandling. De instanser som sköter upphandlingar, för Sveriges del kommuner och landsting, ska ställa hårdare krav på sociala hänsyn. En tydlig nyhet är att kollektivavtal ges en starkare ställning. Det nya regelverket är framförhandlat mellan de tre parterna Europarådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Beställarna måste ställa krav på att utförarna …

… lever upp till tillämpliga åtaganden när det gäller miljömässiga, sociala och arbetsmarknadsmässiga lagar så som de fastställts i Unions-rätt, nationell rätt och kollektivavtal.

Detta är en viktig förändring. Många svenska kommuner har valt att enbart handla upp till lägsta pris utan att ta sociala hänsyn. Tidningen Arbetet rapporterar om vilka konsekvenser ett sådant synsätt kan innebära. Tidningen skriver om två bolag som inte har betalat ut korrekta löner till anställda. Ej heller har företagen betalat in skatter och sociala avgifter.

Genom att enbart se till principen om lägsta pris utan att ta sociala hänsyn premierar man företag som tar ”genvägar”. Företag som vill följa kollektivavtalde villkor får det svårare att konkurrera.

Utmaningen blir nu att se till att implementera EU:s nya bestämmelser i Sverige bland kommuner och landsting – även bland dem som gärna följer principen ”lägsta pris”!

Månntro den borgerliga regeringen är lika angelägen om det?

Länkar: ArbetetArbetetArbetetArbetet

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 4 november, 2013, in EU, Fackliga frågor and tagged , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Kollektivavtal ska följas vid upphandling.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: