Bemanningsanställda löper större risk


Arbetsmiljöverket konstaterar i en rapport att anställda i bemanningsföretag löper större risk för att drabbas av arbetsolycka.

En viktigt förklaring till den ökade risken för bemanningsanställda är att två parter har ansvaret för personalens arbetsmiljö, bemanningsföretaget och inhyraren. Detta kan få till följd att ingen tar ansvar eftersom man förväntar sig att den andra parten ska ta ansvar. Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, säger att …

Man kan tro att de anställda därmed är dubbelt skyddade, men istället riskerar ansvaret att falla mellan stolarna. Det är mycket olyckligt i en bransch med så många unga anställda.

Det pekas även på en del andra förklaringar att risken för olycka är högre i branschen. Idag kan arbetsplatsens skyddsombud agera även när det gäller bemanningsföretagets anställda. I många fall sköter skyddsombud detta på ett bra sätt. Men det förekommer att så inte sker. Det kan bero på okunskap, att man i första hand agerar för de ”egna” medlemmarnas intressen och ibland att det är brist på skyddsombud.

Det är förstås viktigt att de fackliga organisationerna agerar i samtliga medlemmars intressen – oavsett var de är anställda. De centrala fackliga organisationerna accepterar att bemanningsbranschen finns. Man agerar på de sätt man kan för att få ordnade förhållanden på arbetsplatserna. Men det förekommer tyvärr att man på den lokala nivån ignorerar de bemanningsanställdas villkor.

Dock är det branschen som har det största ansvaret för att ordna att arbetsmiljöarbetet fungerar för de anställda. Som det sägs i rapporten så förekommer att bemanningsföretag avtalar bort delar av sitt arbetsmiljöansvar till kundföretaget. Man skriver i rapporten att …

Det är arbetsgivaren – bemanningsföretaget – som ska rapportera in olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket. Denna skyldighet går inte att avtala bort. Kommunikationen mellan bemanningsföretag och kundföretag måste vara god så att bemanningsföretaget får kännedom om och en faktisk möjlighet att rapportera olyckor och tillbud som inträffar i kundföretaget.

Branschen har att arbeta med att få ordning på sina rutiner i dessa avseenden. De fackliga organisationerna har att arbeta med att få den lokala organisationen att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågorna – även för de bemanningsanställda. Sedan behöver Arbetsmiljöverket, som de själva skriver, arbeta med sina interna rutiner.

Det är sorgligt att bemanningsanställda löper större risk för ohälsa enbart av den anledningen att de råkar arbeta i en särskild bransch. Alla parter måste ta sitt ansvar för att förbättra situationen.

Länkar: Ekot, dn.se, dagens arena, SVT, da.se, Byggnadsarbetaren, Tidningen Vision, Kollega, Fastighetsfolket, Arbetet, Transportarbetaren, Publikt, da.se

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 2 november, 2013, in Fackliga frågor and tagged , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Bemanningsanställda löper större risk.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: