A-kassan – en viktig del i välfärdssystemet


Eva Nordmark, ordförande TCO, skriver om sin besvikelse över att regeringen inte valde att förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Eva skriver om att försäkringen inte längre fungerar som den var tänkt – en inkomstförsäkring som tryggade livet vid ofrivillig arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen har blivit till en grundtrygghetsförsäkring som gjort att endast en liten minoritet av arbetslösa har en ersättningsgrad om 80 %.

Ett stort antal fackliga organisationer, framför allt bland tjänstemännens organisationer, har valt att skaffa inkomstförsäkringar för sina medlemmar. Det innebär att stora grupper av fackliga medlemmar betalar flera gånger för ett rimligt inkomstskydd vid arbetslöshet:

 1. För det första betalar man genom att avstå löneutrymme till den så kallade arbetsmarknadsavgiften, en arbetsgivaravgift som arbetsgivaren betalar in till statsmakten men som sedan räknas av mot löneutrymmet.
 2. För det andra betalar man a-kasseavgift.
 3. För det tredje betalar man alltså en premie för inkomstförsäkringen.

Eva skriver vidare att det svenska socialförsäkringssystemet byggde på idén om inkomstbortfallsprincipen. Det gjorde att stora grupper av medborgare godtog ett högre skatteuttag i vetskap om att det fanns ett generöst socialförsäkringssystem som trädde in vid arbetslöshet, sjukdom etc. Det finns studier som visar på ett fortsatt starkt stöd för en solidarisk skattefinansiering av trygghetssystemen.

Men genom att dessa system inte längre är vad de var riskerar detta kontrakt mellan medborgarna och samhället att brytas. Eva skriver att …

Det är inte rimligt att tro att medborgarnas starka betalningsvilja kommer att vara för evigt när tilliten till försäkringen sviktar. Från TCO:s sida är inställningen glasklar: Alla löntagare måste ha rätt att få del av trygghetssystemen. Det har också visat sig historiskt vara till gagn för Sverige. Att höja taket i a-kassan är att visa att man tar denna del av den svenska modellen på allvar. I det sammanhanget beklagar vi djupt ytterligare ett år av sönderfall av a-kassan.

Eva har ju rätt i det hon skriver. Men jag kan inte låta bli att tro att detta är just vad den borgerliga regeringen vill uppnå. De sänkta skatterna har delvis finansierats genom förändringar i socialförsäkringssystemen. Inkomstbortfallsprincipen urholkas genom att de inte har värdesäkrats.

De sänkta skatterna möjliggör för vissa inkomstgrupper att skaffa sig egna försäkringar när de offentliga systemen inte längre kan ge inkomsttrygghet vid ofrivillig arbetslöshet och sjukdom. Detta i sin tur kan leda till att allt större grupper inte längre är villiga att betala till de gemensamma systemen. De klarar sig bättre själva.

Så eroderar man socialförsäkringssystemet och inför sakta ett helt privatiserat system.

Fler som skrivit: Martin Moberg

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 21 oktober, 2013, i Fackliga frågor, Socialförsäkringsfrågor och märkt , , . Bokmärk permalänken. 3 kommentarer.

 1. Bra skrivet! Du hörde kanske Reinfeldt i söndagens Agenda? Han påstod med frenesi att en höjning av a-kassan skulle fresta ”sådana som tenderar att hamna utanför arbetslinjen” till att ”gå på a-kassa” i stället för att söka jobb.

  Finns det ingen gräns för den mannens nedlåtande människosyn?

 2. Tycker med den a-kassa som finns idag likaså sjukförsäkring, iklusive sjukersättning så bör sossarna vid ev valvinst beskatta fallskärmar bonusar, sjukförmåner med 100% rakt av.

  Ska inte vanligt folk ha vettiga sociala skydd, då ska inte en överhet heller ha det.
  beskattning är ett kraftfullt medel skulle de lämna landet av ilska.
  Tycker jag vi kan köpa en biljett åt dem sedan stänga gränsen.

  Vi måste sätta hårdare tag mot empatiösheten som idag existerar på högersidan.

 3. ”A-kassan – en viktig del i välfärdssystemet”

  Självklart är en a-kassa som i symbios med facket skapar en balans mellan arbetsgivare, arbetstagare viktig.

  Arbetsgivarnas höjdare de har fulltäckande fallskärmar, m.m, som skydd och dessutom var socialdemokraterna när de var i makt så bussiga så de lät även främst småföretagare få komma in i a-kassan.

  Moderaterna säger de värnar om välfärdens kärna .
  Men det är ju välfärdens kärna de spottar ut sedan man tagit för sig av allt frukkött.
  Det är alltså inte välfärdens kärna som är viktigt värna om, det är fruktköttet som även ska tillfalla svaga grupper i Samhället som sjuka, arbetslösa och inte enbart tillfalla en välbeställd grupp som gottar sig i olika fruktkött men alltid spottar ut kärnan.

  Kort sagt Moderater värnar bara välfärden för Samhällets elit genom olika former av Bidrag som fallskärmar, bonusar, samt det som välbeställda nyttjar mest nämligen ROT, och fyllestädningen RUT och på detta ids dessa inte ens sköta läxläsningen åt sina ungar utan ska ha bidrag även för det .

  Vad vi måste göra är ge Moderater rutten frukt, gärna med stor kärna,så de sätter kärnan i halsen, då kanske de lär sig att inte bara ta för sig utan dela på de frukter samhället ger oss.
  Frukterna som samhället ger oss ska inte enbart ägas av några få procent. Utan det ska tillfalla alla.

%d bloggare gillar detta: