Total förvirring inom UD


Bidragsprocessen – eller resurserna som försvann

Svenska Dagbladet rapporterar om att det verkar råda viss oordning inom Utrikesdepartementets avdelningar som sysslar med utlandsbiståndet. Enligt en intern rapport har man funnit ett stort antal brott mot interna rutiner och policies. I artikeln skrivs att …

… Cirka 70 bidragsärenden från 2011 och 2012 har granskats, där allt från tiotals FN-miljoner till några tusen i mindre bidrag har betalats ut, främst från biståndsmedel. Två tredjedelar får helt underkänt i hur de handlagts. Bristerna som redovisas är systematiska och grova.

Enligt artikeln har rapporten varit helt intern och knappast varit avsedd för vidare spridning. Men när tidningen efterfrågar dokumentet registreras den som offentlig handling tillsammans med en mer ”tvättad” rapport som definieras som ”officiell slutrapport”. Enligt artikeln har rapporten ännu icke lämnats till den nytillträdde biståndsministern Hillevi Engström.

Nu börjar det komma kritik utifrån om förhållandena på Utrikesdepartementet. Urban Ahlin (S) framför kritik och anser att utrikesminister Carl Bildt har ansvar för situationen. Å andra sidan kommer annan kritik som anger att dessa problem har funnit länge, även innan den borgerliga regeringen tillträdde.

Oavsett hur det förhåller sig med det verkar det finnas all anledning att se över hur biståndsmedel används och skickas till mottagarna. Det är ju fullt rimligt att de medel som är avsedda för bistånd används till rätt ändamål och att man utvärderar hur biståndet fungerar.

Länkar: SvD, dn.se, SvD, SVT, SvD, SVT, SvD, Ekot, SVT, Ekot, SvD

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 18 oktober, 2013, in Politiska funderingar and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Total förvirring inom UD.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: