Regeringen fixar partifinansieringen själva


Behöver ingen störande inblandning

Företrädare för de borgerliga regeringspartierna meddelade för ett par dagar sedan att man avser att arbeta fram en proposition om partifinansiering. Avsikten är att en sådan ska komma i så god tid att lagstiftning finns på plats innan val till EU-parlamentet sker våren 2014.

Dock kommer de fyra partierna att arbeta fram lagförslaget på egen hand utan störande påverkan från de tre röd-gröna partierna. Tilltaget är en illa dold bestraffning av socialdemokraterna. Med tanke på de signaler som de borgerliga partierna lämnade på justitiedepartementets förslag var det rätt av (S) att agera. Det fanns alla skäl att misstänka fortsatt moderat förhalning av denna fråga.

Det är ju tydligt att Moderaterna millimeter för millimeter har pressats fram till ett ställningstagande om partifinansiering. De fortsätter in i det sista att konstra. Även om det säkert finns positiva inslag i det utkast som regeringspartierna presenterat så vill man fortsätta att utreda anonyma partibidrag.

Förslagen får kritik för att inte vara tillräckligt omfattande. Bo Göransson, Sverker Lindström och Bengt Säve-Söderberg skriver i ett inlägg att …

Det lagförslag som nu presenterats (DN 10/10 2013) blir ytterst begränsat. Det motsvarar inte de krav som Europarådets antikorruptionsmyndighet ställt. Förbud att ta emot mot hemliga bidrag ska utredas på nytt. Kravet på att partiernas redovisning ska omfatta verksamheten på central, regional och lokal nivå stoppas.  Inget besked har lämnats om det blir någon skärpning av insynen i personalvalskampanjerna, vilket är nödvändigt och ett starkt krav från Europarådet. Centrala delar kan komma att träda i kraft först år 2019, inte i tid ens för valet 2018!

Det är genant och pinsamt för allianspartierna, men också för Sverige. Vi får fortsätta att stå i skamvrån tillsammans med San Marino, Schweiz och Malta. Alla andra länder i Europa har lagstiftning.

Debatten lär fortsätta när väl propositionen presenterats. Men nog sjutton är det är en brist att de borgerliga partierna inte vill lagstifta emot anonyma partibidrag.

Länkar: DN Debatt, DN Debatt, di.se, SVT, Ekot, dagens arena, Aftonbladet ledare

Fler som skrivit: Peter Johansson, Alliansfritt Sverige

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 12 oktober, 2013, in Politiska funderingar and tagged , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Regeringen fixar partifinansieringen själva.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: