LOV = otrygga arbetsvillkor


Annette Thörnquist, arbetslivsforskare, skriver i dagens arena om lagen om valfrihetssystem (LOV). Annette menar att lagen leder till en arbetsmarknad med otrygga anställnings- och arbetsvillkor om inte kommunerna kan ställa krav på anställnings- och arbetsvillkor i sina upphandlingar.

Hon menar att kommunerna genom sitt sätt att upphandla och beskriva villkoren för desamma bidrar till skapa sämre arbetsvillkor och att urholka kollektivavtal. Den underbudskonkurrens som kommunernas upphandlingar leder till främjar allt sämre villkor och ökar de anställdas utsatthet.

Tidningen Kommunalarbetaren har skrivit om några exempel på detta i borgerligt styrda kommuner i Stockholmsområdet. Det är i slutändan de anställda som tvingas betala priset för att kommunerna ska kunna fortsätta sänka sina priser. Men som exemplet med bussbranschen visar så når man snart botten i hur långt man kan pressa de arbetande. Man når snart en gräns för hur mycket man kan sänka priserna.

Samtidigt med allt mer pressade arbetare får man också acceptera allt sämre kvalitet i det arbete de utför och det eventuella engagemang de kan känna i arbetet. På det sättet leder kortsiktig vinning till långsiktigt allt sämre kvalitet.

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 10 oktober, 2013, in Fackliga frågor, Politiska funderingar. Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för LOV = otrygga arbetsvillkor.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: