En debatt om lärlingsutbildning


Igår publicerades det ett tänkvärt inlägg kring debatten om lärlingsutbildning. Det finns ju bland ett par av regeringspartierna en ganska romantisk syn på och förhoppning om att införa lärlingsutbildning av tysk typ i Sverige.

En sådan utbildningsform ses nästan som ett universalmedel för att utrota arbetslösheten bland unga människor utan fallenhet för att smälta teoretiska kunskaper.

Jonas Olofsson och Alexandru Panican, som skrivit inlägget, anser att lärlingsutbildning kan vara något bra men anser samtidigt att de förslag som presenterats som otillräckliga. De anser vidare att synen på denna utbildningsform är något förlegad och fel. Bland politikerna hoppas man ju att det framför allt är ungdomar som inte lyckats i skolan som en lärlingsutbildning kan fungera för. Jonas och Alexandru säger att …

… All forskning på området visar emellertid att arbetsgivare inte är intresserade av att rekrytera lågpresterande elever som lärlingar, tvärt om. Lärlingsutbildningen ställer höga krav på att klara av en skolgång kombinera med lärandet på arbetsplatserna. Det förhållandet att lärlingsutbildning har beskrivits som ett utbildningsalternativ för skoltrötta har inneburit att arbetsgivare ogärna tar emot elever samtidigt som presumtiva elever drar sig för att söka en utbildning som förknippas med låg status.

Debattörerna menar att arbetsgivarna och branscherna måste göras mer delaktiga i och själva ta ett större ansvar för lärlingsutbildningars genomförande. Till det kommer att samhället behöver bidra med ekonomiska medel och med tålmodigt utvecklingsarbete.

Debattinlägget är verkligen läsvärt och kommer med goda argument i denna debatt.

Länkar: DN Debatt, Arbetet

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 1 oktober, 2013, in Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor and tagged , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för En debatt om lärlingsutbildning.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: