Om att satsa på ökad kompetens


Sedan 2004 finns ett avtal om omställningsstöd tecknat mellan Svenskt Näringsliv (SN) och LO. Avtalet innebär att personer som blivit uppsagda pga arbetsbrist på företag som omfattas av kollektivavtal inom SN:s verksamhetsområden får rätt till ett omställningssöd.

Stödet administreras av Kollektivavtalsstiftelsen TSL. Arbetsgivarna avsätter en viss summa av de anställdas löner till detta ändamål. Premien som arbetsgivarna betalar har tagits ur det befintliga löneutrymmet (det är alltså de anställda som avstått beloppet det handlar om). Som en artikel i Arbetet skriver …

… Runt 100 000 företag och drygt 900 000 privatanställda arbetare omfattas av den kollektivavtalade omställningsförsäkringen. Ägarna bidrar med en miljard om året till omställning och kontantstöd till de uppsagda.

Denna försäkring har bidragit till att hjälpa arbetslösa att snabbare komma till ett nytt arbete, utbildning eller annan aktivitet. Det troliga är att staten tack vare parterna har sparat ganska mycket pengar. Men det finns grupper av tidigare anställda som har särskilt svårt att komma till ett nytt arbete. Det handlar om yngre personer som saknar fullständiga betyg från skolan och personer som arbetat länge i yrket och som saknar tillräcklig kompetens för den arbetsmarknad de står inför.

Eftersom staten genom arbetsmarknadens parters försorg sluppit kostnader anser TSL det som rimligt att staten bidrar med mer medel till nödvändig kompetensutveckling. Tomas Petti, VD på trygghetsfonden TSL, säger att …

Om alla ska jobba längre måste vi få större möjligheter till kompetensutveckling mitt i livet. Vi möter många som inte är äldre än 45 eller 50 år, men redan har jobbat i 25–30 år. Många av dem behöver höja sin kompetens

TSL har i samtal med Arbetsförmedlingen påtalat det behov som finns men verkar inte ha fått gehör för sina ståndpunkter. Jag kan väl tro att detta beror på det uppdrag som Arbetsförmedlingen har från staten. Deras insatser ska i huvudsak användas till vissa prioriterade grupper. Tomas diskuterar även att det behövs andra insatser från samhällets sida.

Onekligen har Svenskt Näringsliv och LO på detta område tagit på sig ett ganska omfattande åtagande och ansvar. Det känns inte orimligt att samhället därför skulle stödja de insatser som sker inom ramen för omställningasvtalet.

Länkar: Arbetet, Arbetet

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 29 september, 2013, i Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

%d bloggare gillar detta: