Arbetslösa sjukskrivs inte


Inspektionen socialförsäkringen har producerat en intressant rapport som visar att människor knappast alls rörs sig mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Det är en bild som går emot den bild som politiker och experter tidigare gett uttryck för.

Rapporten visar att arbetslösa nästan aldrig blir sjukskrivna trots att gruppen som genomsnitt är sjukare än andra. Anställda blir sjukskrivna en gång om året i genomsnitt, medan bara var tionde arbetslös anmäler sjukdom. Jag märker i mitt arbete att arbetslösa oftare nekas sjukpenning trots att de har ett läkarintyg som säger att personen i fråga inte kan arbeta.

Kristian Persson Kern, medförfattare till rapporten, säger att …

Man kan konstatera att arbetslösa är kraftigt underrepresenterade bland dem som blir sjukskrivna. Detta trots att mycket forskning visar att arbetslösa har sämre hälsa än dem med arbete.

Rapporten visar att det är ovanligt att sjukskrivna blir arbetslösa och får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. En annan tydligare trend är dock att många av de sjukskrivna hamnar i kommunalt försörjningsstöd. Rapporten säger att detta beror på att fasta tidsgränser införts i sjukförsäkringen. Den sjukes arbetsförmåga ska prövas mot hela arbetsmarknaden och inte bara mot arbeten hos den egna arbetsgivaren efter 180 sjukdagar och det leder till att fler sjukskrivna förlorar sin sjukpenning och sin anställning än tidigare.

Den borgerliga regeringen genomförde reformeringen av sjukförsäkringen med det förmenta syftet att snabbare får sjukskrivna bort från försäkringen. Det fanns en kritik gentemot hur det fungerade innan den borgerliga regeringen tillträdde. Synen var att sjuka kunde snurra runt i systemet nästan i all oändlighet. Detta ville man bryta.

Resultatet har inte blivit så gott som man förespeglade sig. Sjukskrivna snurra fortfarande i systemet. Många har blivit utförsäkrade och hamnat på kommunala socialkontor. De har inte blivit friskare av det. Fortfarande finns ingen väl fungerande rehabiliteringsverksamhet.

Detta är ett område som misshandlats under många år och som kräver omfattande reformering.

Länkar: Arbetet, ka.se, Kollega, TCO-tidningen, di.se

Fler som skrivit: Martin Moberg

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 20 september, 2013, in Blandade funderingar. Bookmark the permalink. 1 kommentar.

  1. Än en gång kan man tydligt se hur sjuka, arbetslöa, kränks.
    Förtrycket är helt tydligt men det görs inget åt det hela.

    Märkligt att i lilla Sverige att människogrupper ska förföljas på detta vis.
    Det är utan tvekan mer lidande borgeliga regering vill lägga på sjuka, arbetslösa, för att däreigenom tysta dem och skapa egna skattesänkningar.

    Jag fasar för att Privata fängelser är nästa steg bara moderaterna får minsta chans.

%d bloggare gillar detta: