Om arbetslöshetslinjen


Mikael Färnbo skriver på dagens arena om hur den borgerliga regeringens ”arbetslinje” skändligen har misslyckats. Han skriver om hur antalet långtidsarbetslösa har ökat under den sittande regeringens tid i Rosenbad. Mikael skriver om hur sysselsättningsgraden (andelen sysselsatta av befolkningen) har minskat från 67 % till 66 % på åtta år. Jonna Sima skriver i en kommentar att …

Att minska arbetslösheten och sätta människor i jobb var kärnfrågan för alliansen. Sju år senare kan vi se resultatet av deras jobbpolitik. Det blev ett monumentalt misslyckande.

I en annan artikel skriver Jonna om hur klyftorna mellan den rikaste tiondelen och den fattigaste tiondelen ökar. I Sverige ökar de ekonomiska klyftorna snabbast inom OECD-området. De allra rikaste har särskilt gynnats av sänkta skatter. Jonna säger vidare att …

Sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer har däremot en sämre ekonomi i dag än de hade 2006. Det förklaras med försämringar i a-kassan, en tidsbegränsad sjukpenning och hårdare regler kring socialbidrag. Tillsammans med pensionärer och föräldralediga betalar de dessutom den högsta skatten.

dagens arena skriver om hur Sverige har förändrats under den borgerligar regeringens tid vid makten:

Efter sju år finns det tydliga vinnare och förlorare på alliansregeringens politik. Andelen ”relativt fattiga” – det vill säga som har mindre än 60 procent av landets medianinkomst att leva på – har ökat med mer än 50 procent sedan 2006. De som är friska och har ett jobb har ofta fått det bättre tack vare jobbskatteavdragen. Men de som är sjuka, arbetslösa, ensamstående föräldrar, förtidspensionärer eller människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden har det sämre i dag jämfört med 2006. Närapå en kvarts miljon barn lever under fattiga förhållanden i Sverige. På drygt tio år har andelen fattiga barnfamiljer ökat från 8–9 procent till 13 procent i dag.

Länkar: dagens arena, dagens arena, dagens arena, dagens arena

Fler som skrivit: Martin Moberg

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 11 september, 2013, in Politiska funderingar and tagged , , , . Bookmark the permalink. 1 kommentar.

  1. Sysselsättningsgraden är 68,5% juli 2013 http://www.scb.se/Pages/Product____23262.aspx

%d bloggare gillar detta: