Om regeringens a-kasseexperiment


20130901-004616.jpg

Arbetslinjen är där borta!

Sedan den borgerliga regeringen tog över regeringsmakten efter de allmänna valen 2006 har de drivit sitt stora projekt ”arbetslinjen”. Den byggde på två olika delar – sänkt skatt för de förvärvsarbetande och åtstramade regelverk i socialförsäkringssystemet. Konkret införde man jobbskatteavdrag (hittills fyra stycken) samt höjde premien för arbetslöshetsförsäkringen kombinerat med lägre ersättning vid ofrivillig arbetslöshet.

Man kan även uttrycka det i formen av att kombinera morot med piska. På detta sätt skulle människor motiveras att snabbare ta jobb än de annars skulle ha gjort. Den borgerliga regeringen hävdar ju att man tack vare denna insiktsfulla politik säkerställt en lägre arbetslöshet än annars. Denna ”sanning” är ju högeligen omstridd.

Denna politik har gjort det betydligt dyrare att vara medlem i en a-kassa om man råkar arbeta i en bransch med högre risk för arbetslöshet. Detta har gjort att stora grupper har valt bort medlemskap i en a-kassa (och i en fackförening). Grupper med lägre risk för arbetslöshet har gynnats av lägre kostnader för medlemskapet och ofta lägre skatt. Regeringens reform har framför allt slagit mot LO-förbundens medlemsgrupper.

Regeringen har som tack för att flera LO-förbund tecknat yrkesintroduktionsavtal lovat att avskaffa den arbetslöshetsavgift som fördyrat avgiften för så många människor. Detta är ett experiment som har kostat fackliga a-kassor stora pengar. Den bakomliggande teorin bakom arbetslöshetsavgiften har även den visat sig vara fel. Det är som representanter för Hotell- och restaurangfacket säger.

Regeringen menade att de a-kassor med högst arbetslöshet också skulle betala en högre avgift. Tanken var att detta skulle hålla nere lönekostnaderna och därmed skapa fler jobb. Verkligheten har fungerat helt annorlunda. Sedan 2007 har hotell- och restauranganställdas a-kassa betalat in den svindlande summan 900 miljoner kronor till staten. Detta har bekostats av de medlemmar som har haft råd att stanna kvar – de betalar i dagsläget 255 kronor per månad i avgift plus ytterligare 135 kronor i egenavgift. Detta trots ett lågt löneläge i branschen. Vi har tappat 30 000 medlemmar. Många står helt oförsäkrade om de skulle bli arbetslösa och riskerar därmed att förlita sig på att få försörjningsstöd.

Regeringen vill nu införa ett femte jobbskatteavdrag med argument för att detta är jobbfrämjande. De verkar vara ganska ensamma om denna åsikt. Den borgerliga regeringens politik för att minska arbetslösheten har visat sig vara misslyckad. Vi har idag högre arbetslöshet än innan de övertog regeringsansvaret.

Länkar: dagens arena, di.se, TCO-tidningen, Publikt

Fler som skrivit: Ulrika Vedin, Anders Larsson, Carin Hallerström, Mats Essemyr, Claes Krantz, Martin Moberg, Markus Mattila

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 1 september, 2013, in Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor and tagged , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Om regeringens a-kasseexperiment.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: