Månadsarkiv: augusti 2013

Pensionärer på krigsstigen!


Media rapporter att företrädarna för de fem största och rikstäckande pensionärsorganisationerna är förbannade. De skriver i ett pressmeddelande att …

Ett femte jobbskatteavdrag och en obetydlig sänkning av pensionärsskatten betyder att inkomstklyftan mellan pensionärer och löntagare ökar ytterligare. Vi finner detta fullständigt oacceptabelt.

De vill träffa finansminister Anders Borg och meddelan honom deras livs mening om hans skattepolitik. Anders Borg kommer säkert att hitta tid att träffa dem. Det handlar ju inte om vilka som helst. De fem organisationerna representetar 900.000 pensionärer. Det är en grupp som flitigt och nästan pliktmässigt går till valurnorna i de allmänna valen. De vet vad demokratin är värd och att den inte kommit gratis och utan mödor.

Det är nog bäst för Anders Borg att han lyssnar ordentligt till de ärade pensionärsrepresentanterna. Sedan kommer han säkert att göra som han vill förstås …

Länkar: SvD, SVT, di.se, dn.se, SVT, SVT, SvD

Fler som skrivit: Ola Möller, Annika Högberg

Solidaritet ska löna sig!


Lönar solidaritet!

Integrationsminister Erik Ullenhag presenterade under måndagen en reform som innebär att kommuner som tar emot en högre andel invandrande (i förhållanden till sin folkmängd) ska få högre statliga bidrag. Regeringen föreslår att man avsätter 1,1 miljarder kronor under åren 2014-2017. Erik sade under sin presskonferens att …

Kommuner som Södertälje och Eskilstuna kommer att få högre ersättning och Vellinge och andra får lägre. Det är en tydlig signal till de som inte tar solidariskt ansvar. För mig är det tydligt att solidaritet ska löna sig.

Det är ju ett ganska rimligt förslag som regeringen kommer att lägga. Det är i linje med socialdemokraternas ståndpunkt. Huruvida förslaget kommer att motivera Vellinge och liknande kommuner att ta emot flyktingar är väl högst tveksamt. Dessa typer av kommuner runt de större städerna fokuserar på att skapa boenden för en mer välbärgad medelklass. De kommer knappast att ändra beteende på grund av regeringens bonuspeng.

Men det är ju bra att regeringen nu väljer att bättre löna de kommuner som faktiskt tar emot många utlandskommande människor.

Länkar: SVT, Ekot, dn.se, ekuriren, ekuriren, Tidningen Vision

Förändra Arbetsförmedlingen!


Enligt en kort inslag i Ekot önskar arbetsmarknadens parter att Arbetsförmedlingens uppdrag borde förändras. Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsenheten på Svenskt Näringsliv, säger att …

Myndigheten har för många olika uppdrag. Man behöver se över om man kan lägga upphandlingarna av kompletterande aktörer på en annan myndighet eller lägga ut det på en ny myndighet för att skilja det på själva förmedlingsuppdraget.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson delar åsikten att myndighetens uppdrag borde förändras. Arbetsförmedlingen borde kunna använda aktiva arbetsmarknadsåtgärder som utbildning i högre grad än idag.

Jag delar bägge synpunkterna. Arbetsförmedlingens uppdrag spretar åt all sköns håll. De är i högre grad övervakare av de arbetslösas insatser för att söka arbete snarare än aktiva förmedlare av arbeten. Om än jag delar Carinas och Kålles förhoppningar har jag inte den minsta tro på att den sittande regeringen har för avsikt att göra annat än kosmetiska förändringar av Arbetsförmedlingens uppdrag.

Som Eva Franchell påpekar så styrs Arbetsförmedlingen av det regleringsbrev som regeringen utfärdar. Eva karaktäriserar dokumentet som ”flummigare dokument får man leta efter”. Hon fortsätter …

I brevet får Arbetsförmedlingen i uppdrag att fixa det mesta. Huller om buller räknas hela utanförskapet upp och hur det ska vägas, mätas och kontrolleras. I bästa fall blir det föremål för någon insats från någon ”kompletterande aktör”.

Någon coach kanske, lite handpåläggning eller en framtidsvision sedd i spåkorten. Det handlar alltså om arbetssökande människor.

När försvann egentligen Arbetsförmedlingens uppdrag att ge dem jobb?

Det kommer att krävas en annan regering för att förändra myndigheten till att åter bli det som dess namn antyder – en arbetsförmedling!

Länkar: Aftonbladet ledare, Ekot, Aftonbladet ledare, Ekot, vlt, da.se, Arbetet, da.se, TCO-tidningen, da.se, di.se, dagens arena, di.se, SvD

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Markus Mattila, Carin Hallerström, Oscar Ernerot, Carola Andersson

Kommer välfärdssystemen att kollapsa?


Andreas Cervenka har skrivit ett inlägg om betydelsen av att hålla koll på befolkningsutvecklingen och vilka effekter den får på lång sikt. Han påpekar att ingen borde vara förvånad över att allt färre elever ska fylla platserna på gymnasiekolorna. Under den allvarliga ekonomiska krisen i Sverige under det tidiga 1990-talet minskade antalet födslar. Den utvecklingen slår nu i genom. I de krisande medelhavsländerna sker idag samma sak. Allt färre barn föds och det kommer att få effekter på våra välfärdsländer.

Allt färre arbetande ska bidra till allt fler. Andreas säger att politiker i Sverige, Europa och även USA lägger betydligt mer energi på att vinna nästa val än på att fundera kring budgetläget 2040. Avslutningsvis säger han att …

Det vore bra om det blev en ändring på den punkten, eftersom födelsetal till skillnad från mycket annan statistik är svår att prata bort. Inte minst vore det klädsamt om de folkvalda upplyste om den slutsats som många som studerat frågan verkar dra: att ett stort antal länder i väst kommer behöva en massiv arbetskraftsinvandring om inte välfärdsystemen ska kollapsa. Ett faktum som den växande skaran av främlingsfientliga i Europa borde ägna en minut, och kanske lite mer, att fundera över.

Det tål verkligen att fundera över. Många människor räds ju över de kostnader man anser att invandringen för med sig. Men vi kanske inte behöver vara så rädda för det. I en studie gjord vid Örebro universitet visas att invandrare inte blir mer beroende av socialbidrag än infödda svenskar.

Det som är avgörande för denna utveckling är hur snabbt människor kommer i arbete. Med en allt åldrande befolkning borde ju det problemet bli allt lättare att ordna.

Stefan Löfven i Vasaparken


Socialdemokratins största motståndare är hopplösheten!

Under söndagen talade socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven i Vasaparken i Stockholm. Jag var inte på plats utan såg talet i efterhand via SVT:s försorg. Det både syns och känns att Stefan drivs framåt av gott självförtroende och en ärligt känd vilja att tillsätta en annan regering efter det val som sker nästa höst.

Talets första del ägnades åt att diskutera händelserna i Syrien och Egypten. Han markerade socialdemokraternas uppfattning att den syriske ledaren Bashar al-Assad (diktator, förtryckare, mördare) måste avgå.

Den resterande delen av talet ägnades den svenska politiken och de prioriteringar som det socialdemokratiska partiet har. Det handlar om skolan och om arbetslösheten. Partiet kommer att motsätta sig genomförandet av ett femte jobbskatteavdrag. Stefan Löfven står fast vid löftet att inkomstskatten inte kommer att höjas om en (S)-märkt regering kan tillträda nästa höst. Däremot vill han att effekten av avdragen ska minskas över en viss inkomstnivå.

I övrigt lämnade Stefan två tydliga besked i talet. Socialdemokraterna kommer att verka i pensionsgruppen för att PPM-systemet ska avvecklas. Vidare vill partiet införa ett system för att minska överetableringen av friskolor samt att Skolinspektionen ska få större möjligheter att granska skolföretagens ekonomi.

Talet präglades av att politik innebär möjligheter och att verkligheten går att förändra till det bättre. Han sade i talet att Socialdemokraternas största motståndare inte är Moderaterna, ej heller Centerpartiet – det är hopplösheten som är vår största motståndare.

Talets avslutning handlar just om detta (se det nedan). Det gäller för partiet att mobilisera människors vilja och förhoppningar till förändring. Det gäller att visa dem att partiet vill förbättring och förändring.

Länkar: Aftonbladet ledare, Ekot, SvD, dn.se, SVT, dn.se, Ekot, SvD, SVT, Ekot, Aftonbladet debatt, SvD, Aftonbladet debatt, SvD, di.se, dn.se, SvD, SvD

Fler som skrivit: Johan Westerholm, Roger Jönsson, Ola Möller, Roger Jönsson, Ulf Bjereld, Peter Högberg

Angeles fick silkessnöret


En sammanhållen bedömning!

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har efter en sammantagen bedömning funnit att Arbetsförmedlingens generaldirektör ska lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan.

Det innebär i praktiken att Angeles Bermudez-Svankvist kommer att fortsätta få lön under det år hon har kvar på sitt förordnande. I sådana här fall säger regeringen att man ska utnyttja en persons kompetens till andra uppgifter.

Eftersom styrelsen för myndigheten och dess generaldirektör kommit på kant med varandra var det väl enklast att bort chefen. Regeringen kommer väl att på lämpligt sätt ta hand om Angeles för de tjänster som hon, trots allt, gjort för regeringen.

Förändringen kommer ju inte att påverka inriktningen på arbetsmarknadspolitiken eller det uppdrag som Arbetsförmedlingen har inom den.

Länkar: dn.se, vlt, SvD, ekuriren, dn.sedn.sedn.se, SVT, di.sedn.sedn.sedn.se, di.sedn.se, SVT, Ekot, Ekot, Ekot, Aftonbladet ledare, Publikt, Publikt, Arbetet

Fler som skrivit: Ann-Sofie Wågström

Det är valåret som styr


Finansministern pekar med hela armen

Den borgerliga regeringen har tydligen kommit överens om att man förfogar över ett reformutrymme motsvarande 25 miljarder kronor. Av detta kommer 16 miljarder användas till ett femte jobbskatteavdrag.

Regeringspartierna sitter i förhandlingar om hur den resterande delen av reformutrymmet ska användas. Det gäller väl att hitta en väl avvägd mix av publikfriande förslag med att varje parti får med åtminstone någon liten godbit att sälja in till ”sina” väljare.

Kritik kom snabbt emot den borgerliga regeringens bedömning. Reformutrymmet kommer att finansieras genom att staten ökar skuldsättningen. Vidare anges i kritiken att detta kan innebära ett brott mot, det så kallade, överskottsmålet. Det reformutrymme som nu anges borde innebära åtstramningar de kommande åren. Konjunkturinstitutet  menar att om regeringen genomför sin satsning om 25 miljarder för 2014 så kommer det att krävas skattehöjningar och besparingar mellan 2015 och 2017 på 19 miljarder kronor.

Anders Borg verkar dock ta kritiken med upphöjd ro. Han är övertygad om att Sverige mycket väl kommer att klara nivån på de reformer som regeringen vill genomföra. Så här året innan ett riksdagsval och med dåliga opinionssiffror för den borgerliga regeringen så kommer man säkert inte att tveka inför att leverera vad man hoppas vara valvinnande förslag.

Länkar: dn.se, dn.se, SvD, dn.se, SVT, SVT, SvD, Ekot, SvD, SVT, SVT, SvD, di.sedi.sedi.se, Ekot, dn.se, di.se, SvD, SVT, di.se, Ekot, SvD, Aftonbladet ledare, dagens arena, di.se

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Martin Moberg

Högt spel om Arbetsförmedlingen


Har det jobbigt

Det har verkligen börjat storma kring kring generaldirektören för Arbetsförmedlingen, Angeles Bermudez-Svankvist. Delar av Arbetsförmedlingens styrelse var snabba med att omtala sitt missförtroende för Angeles efter att Aftonbladets artikel exploderat.

Från regeringen råder mest tystnad i denna fråga. Niklas Gillström, pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, låter meddela media att regeringen …

… är upptagna i budgetförhandlingar. Om det sker någon förändring där så låter vi er veta det.

Det är en inställning som den politiska oppositionen förstås inte är nöjda med. Huvudpersonen själv verkar spela ett högt spel och har inte för avsikt att i tystnad försvinna ut genom skuggan. I en intervju i Svenska Dagbladet säger hon sitt hjärtas mening om den styrelse som hon leder. Hon menar att den har agerat ”oprofessionellt”. Angeles har därmed inte längre förtroende för sin styrelse.

Det är ju ganska uppenbart att regeringen i det här läget duckar i frågan. Däremot sker säkert kontakter och funderingar kring hur man ska agera. Eftersom både styrelsen som generaldirektören offentligt har omtalat sitt ömsesidiga förtroende för varandra lär framtida samarbete dem emellan försvåras. Därför bör det ju ske personförändringar i myndighetens styrelse. Eftersom det är regeringen som tillsätter den högsta ledningen faller ju frågan tillbaka på dem.

Det bör ju vara ansvarigt statsråd Hillevi Engström som praktiskt ska hantera den frågan. Men om nu, som det spekulerats om, hon är på väg ut ur regeringen så lär hennes intresse av en insats vara ganska liten.

Det troliga är väl ändå att Angeles Bermudez-Svankvist kommer att få byta jobb. Men osvuret är väl ändå bäst. Hon har ju på ett lojalt sätt genomfört den politik som regering och riksdag har ålagt Arbetsförmedlingen. Debaclet med höga kostnader för dataroaming är väl då närmast ett mindre misstag i ett annars väl utfört arbete?

Länkar: SvD, SvD, SvD, Kollega, Publikt, ArbetetArbetetArbetet, SVT, di.se, SVT, SVT, dn.se, Ekot, SvD, dn.se, dn.se, dn.se, di.se, SvD, Aftonbladet ledare, Ekot, di.se, SvD, SVT, Resumé, SVT, Ekot, SVT, SVT, di.se, SvD, dagens arena

Fler som skrivit: Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Ola Möller, Peter Johansson, Peter Johansson, Ylva Johansson, Carola Andersson, Martin Moberg

Regeringen har misslyckats med jobben


Viktigt att diskutera inkomstskillnader

För några dagar sedan publicerades ett debattinlägg av socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Inlägget publicerades samma dag som Riksdagen debatterade inkomstklyftor. Inlägget var väl ett försök att försvara och förklara den borgerliga regeringens förändringar av socialförsäkringssystem och arbetsmarknadspolitik. Han förklarade att …

… att framtidens fördelningspolitik måste handla om social rörlighet. Sverige ska vara ett land där alla kan bli något, ett land fyllt av nya inspirerande ”klassresor”, där man oftare får frågan vart man är på väg än varifrån man kommer.

Det låter ju vackert och som en vacker dröm att uppnå. Han försökte väl något att problematisera hur man uppnår detta vackra mål. På detta område finns ju förstås olika syn mellan de politiska partierna hur man uppnår det ”klassresande” samhället. Ulf fick ju snart svar på tal.

Ylva Johansson påpekar att möjligheten till ett arbete och utbildning är viktigt för att minska klyftor mellan grupper av människor och för att främja klassresor. Ylva säger att …

Regeringen har misslyckats med jobben. Arbetslösheten är högre än i jämförbara länder och långtidsarbetslösheten har vuxit dramatiskt. Samtidigt som rekordmånga unga har sökt till högskolan skär regeringen ned på utbildningsplatserna och stänger dörren i ansiktet på unga med framtidsambitioner.

Irene Wennemo och Marika Lindgren Åsbrink är inne på ungefär samma synpunkt som Ylva. De skriver i sitt inlägg att den borgerliga regeringen har som mål att skapa en större låglönesektor. Den utvecklingen stödjer ju den borgerliga regeringen genom hur man valt att subventionera olika branscher. De säger säger att …

De inspirerande klassresorna som Kristersson vackert skriver om verkar för allt fler leda rakt in i en återvändsgränd. Många unga hamnar i passivitet istället för att ta sig vidare till utbildning, jobb eller praktik. De ekonomiska drivkrafter som så elegant skulle lösa ungas utanförskap fungerar helt enkelt inte. Det har vi snart sju års erfarenhet av.

Jag delar långt ifrån den syn som Ulf Kristersson ger uttryck för i sitt inlägg. Han har dock rätt i att det är viktigt att diskutera hur vi skapar ett samhälle som möjliggör för fler människor än idag att skapa sig en bättre framtid och ett bra liv. Den moderatledda regeringen kan inte undgå ansvar för att arbetslösheten ökat, för att den långvariga arbetslösheten fortsätter att öka eller för att det utanförskap de sade sig vilja få bort uppenbarligen inte påverkats av deras politik.

Om drygt ett år stundar allmänna val. Vi har ett år framför oss då debatten om vilket samhälle vi vill ha kommer att föras.

Länkar: dn.sedn.sedn.sedn.se, Aftonbladet ledare, Ekot, Ekot, Arbetet

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige, Badlands Hyena, Martin MobergMartin MobergMartin Moberg, Peter Johansson

När storsurfaren är stor i orden


Det är inte mitt fel!

Aftonbladet har i en artikel fått fram att generaldirektören för Arbetsförmedlingen, Angeles Bermudez-Svankvist, under drygt ett års tid har telefonsurfat för över 300.000 kr. Orsaken till kostnaden är att Angeles glömt(?) att slå av dataroamingen när hon varit utomlands på tjänsteresor.

Angeles är tydligen väldigt upprörd över det skedda då hon anser att det inte är hennes fel. Hon säger att …

Det är allvarligt att den summan är så pass hög som den är, det gör mig fullkomligt upprörd att det inte på vår it-avdelnings telefonienhet funnits rutiner för att sätta tak för dataroamingspåslag när du är utomlands i länder som inte har avtal med Telia.

Och det är klart – hon har säkert inget eget ansvar att kontrollera hur det förhåller sig med den saken innan hon reste iväg. Hon hävdar vidare att hon inte visste vad dataroaming var för något när kostnaderna började skena iväg.

Det är möjligt att generaldirektören är alldeles oskyldig till att ha orsakat den ofantliga surfräkningen för myndigheten. Ingen person är ju allvetande. Men enligt en del mediauppgifter har styrelsen för Arbetsförmedlingen alldeles tappat förtroendet för Angeles. Joachim Berner, styrelseledamot i Arbetsförmedlingen, säger till TV¤ Nyheterna att …

Arbetsförmedlingens styrelse har inte längre förtroende för ledningen, bland annat Angeles Bermudez-Svankvist.

Nu är det ju regeringen, genom ansvarigt statsråd Hillevi Engström, som tillsätter och avsätter myndighetscheferna. Då det ryktas om att Hillevi Engström är på väg bort kan det ju bil en dubbelavgång.

Det får vara hur det vill med detta, för Angeles Bermudez-Svankvist kan det sista halmstrået ha förbrukats nu.

http://youtu.be/owxjmr3IGm8

Länkar: Aftonbladet, SvD, Ekot, Aftonbladet, Aftonbladet, SvD, di.se, di.se, SVT, SvD, dn.se, TV4

Fler som skrivit: Ola Möller

%d bloggare gillar detta: