Alla elever har rätt till en bra start i livet


Jag har läst ett viktigt och angeläget inlägg kring situationen för barn som har dyslexi. Demoskop har kartlagt de 100 största kommunernas hantering av stöd till elever läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Studien visar att hälften av kommunerna saknar en samlad handlingsplan eller direktiv till grundskolan om hur de skall jobba med läs- och skrivsvårigheter. Stockholms kommun, som tagit bort det särskilda stödet för dyslexi, valde att inte svara på den enkät som skickats ut.

Debattörerna finner denna situation ganska upprörande. De menar att barn som har detta handikapp kastas ut i ett skollotteri. Det handlar mer om slump om man får den hjälp och det stöd elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behöver. De skriver att tidiga insatser är avgörande för barns läsinlärning. Det är dock endast i hälften av kommunerna som elever genomgår screening. Till det kommer att det är viktigt med hjälpmedel för elever med dyslexi och att lärarna har relevant kunskap om detta handikapp. De föreslår därför att alla kommuner ska:

  1. Upprätta en enhetlig handlingsplan/direktiv för hur alla skolor i kommunen ska ge elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi särskilt stöd efter behov.
  2. Säkerställa att hjälpmedel och inlästa läromedel finns tillgängliga för alla inom kommunen.
  3. Värna lärare genom utbildning och kontinuerlig fortbildning genom hela yrkeslivet.

De avslutar sitt inlägg med uppmaningen att …

Nu kastar vi handsken till Sveriges kommuner. Skrota kunskapslotteriet. Se till att alla kommuner jobbar strukturerat för en skola för alla. Alla elever har rätt till en bra start i livet. Det vinner alla på.

Det är fullt rimliga krav som framförs i debattinlägget. I det moderna samhället är det fundamentalt att kunna tillgodogöra sig skriven text och för att klara sig i arbetslivet. Dyslexi är ett handikapp som det finns hjälpmedel för att bemästra. Många idag vuxna har tagit sig i genom en skola som behandlat dem som dumma och mindre intelligenta. De har lämnat skolan med dåligt självförtroende och har på så sätt missat möjligheter i livet.

Därför är det så viktigt att man tidigt i skolan fångar upp de elever som har problem med att tillägna sig skriven text.

Länkar: SvD, SVT, ekuriren

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 31 augusti, 2013, i Politiska funderingar och märkt , , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Alla elever har rätt till en bra start i livet.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: