Det moderata skattesänkarprojektet har nått vägs ände


Så här är det!

Konjunkturinstitutet (KI) fortsätter att kritisera den borgerliga regeringens bedömningar om hur stort reformutrymmet är. De menar att regeringens politik kommer att leda till att man inte kan hålla överskottsmålet.

Det innebär, i sin tur, att kommande regeringar kommer att tvingas till åtstramning i form av skattehöjningar, besparingar eller motsvarande åtgärder. Jesper Hansson, prognoschef på KI, säger att …

Det är märkligt att finansminister Anders Borg talar om reformutrymme. Finansministern använder ordet synonymt med den politik han vill bedriva.

Regeringen borde vara skyldig att visa alternativa kalkyler, det är deras räknemaskineri vi kritiserar. Regeringen räknar med en jämviktsarbetslöshet på 5,5 procent, vi tror att den är 6,5 procent. Den skillnaden innebär i storleksordningen 20 miljarder bättre finanser.

Det är klart att Magdalena Andersson (S) håller med i den kritik som KI framför. Hon säger att …

Det är uppenbart att det moderata skattesänkarprojektet har nått vägs ände. Det går inte att låna till skattesänkningar. Hur ska Anders Borg finansiera en rimlig skola för våra barn?

Anders Borg och Fredrik Reinfeldt kommer knappast att påverkas av den kritik som framförs av den statliga myndigheten. Magdalenas kritik bekommer väl dem än mindre. De är ideologiskt övertygade om att skattesänkningar är det bästa ting som finns. Det finns knappast något samhällsproblem som inte kan lösas medelst sänkta skatter. Framför allt inte året före ett riksdagsval och med dåliga opinionssiffror för allianspartierna.

Länkar: Aftonbladet ledare, SvD, SvD, di.se, dagens arena

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Badlands Hyena, Peter Högberg, Martin Moberg, Roger Jönsson, Martin Moberg, Markus Mattila, Ola Möller

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 29 augusti, 2013, in Politiska funderingar and tagged , , , . Bookmark the permalink. 12 kommentarer.

 1. Gäller väl att riva ner så mycket man kan medan man har chansen för det borde väl vara uppenbart för de flesta vid det här laget att de inte längre agerar för Sveriges bäst (om de nu någonsin gjort det)!

 2. Lars Flemström

  Om det blir regeringsskifte, så blir det s-regeringen som måste hitta finansiering till de borgerliga vallöften, som inte ska rivas upp, plus sina egna. Borg är bra nyfiken på hur det ska gå till, för vet han inte. Därför driver borgerliga ledarskribentet en kampanj mot den socialdemokratiska partiledningen, med beskyllningar om underfinansierade reformer.

  När det är regeringen som ska avkrävas svar. Det nya jobbskatteavdraget är ju deras förslag.

 3. Väl skrivet. Håller med dig till fullo!

 4. När arbetslösheten går ner kan skatterna stegvis sänkas ännu mer !

  • ”När arbetslösheten går ner kan skatterna stegvis sänkas ännu mer !”
   Skriver PBtrånge Disenfeldt
   Ja men absolut inte för de som är löntagare.
   Skatten ska i första hand gå ner för sjuka, arbetslösa, samt pensionärer,
   På detta ska dessutom ersättningar höjas ordentligt.-

   Då först kan det bli tal om sänkta skatter. Men före det måste Landstingen få mer pengar , samt andra delar av välfärdssystemet som förfallit dels under sossestyrd tid men framförallt under borgeligt vanskötsel av landets ekonomi.

 5. Lars Flemström

  När folk får jobb, får de en högre beskattningsbar inkomst. Fler betalar in mer till socialförsäkringssystemen. det blir mer pengar i systemen, som färre ska dela på. När arbetslösheten går ner, kan ersättningarna från a-kassan höjas, samtidigt som det borde
  vara möjligt att sänka skatterna ännu mer. Regeringen har börjat i fel ända, när man har börjat med att sänka skatterna.

  • Dvs ”skattesänkarprojektet” har inte nått vägs ände.

   Vad gäller a-kassa bör till att börja med avgiften vara maximerad till vad man kan få ut.

   Det måste därför omedelbart införas ett tak på avgiften och straffbeskattning tas bort.

   Avgift ska motsvara vad försäkringen täcker, ganska grundäggande.

 6. Sänka skatter är inte fel, men skatter ska först och främst vara rätt fördelade, sedan kan om utrymme finns skatter sänkas för alla.
  mellan 2003-2006 sänkta den soseledda regimen skatten för alla
  detta efter vad man kunde ta ut i sänkt skatt även pensionärer fick sänkt skatt.

  Som det ser ut idag har främst högre avlönade och förmögna tagit för sig för mycket av sänkta skatter. Det gäller inte enbart jobbskatteavdrag det gäller fastighetsskatten förmånliga aktiebeskattningar samt mycket annat i dålda skatteförmåner inte minst RUT.

  Jag ser inte alls skatter som nåt problem jag betalar gärna höjda skatter.
  Får jag bättre a-kassa, bättre sjukfösäkring. bättre sjukvård och skola till mina Barn
  Så självklart är det bättre än att jag själv ska ta egna försäkringar där premier och vinster även ska skapas.

  Ta t.ex. sjukvården i USA. USA och Sverige använder ungefär en lika stor andel skattepengar på sjukvård, det vill säga cirka nio procent av BNP. Fast utöver detta, lägger USA en nästan lika stor andel via privata sjukvårdsförsäkringar som till största delen betalas av företag och endast till en liten del av individer.
  Ändå har USA en uppseéndeväckande dålig sjukvård.

  Så självklart detta med privatisering; Javisst, men inte där det gäller service, välfärd och
  viktiga delar för vårt liv. Om tv-apprater tillverkas privat gör inget, tvärtom.
  Men privata skolor, privata sjukhus. Nej tack.

  • Bert

   ”Rätt fördelade”, ja det är de inte idag. En familj med en höginkomsttagare + en låginkomsttagare betalar avsevärt mycket mer skatt än två medelinkomsttagare gör och då har de ändå samma totala bruttolön om man lägger ihop.

   Jag kan ge dig exempel, kolla vad en familj med 50000 + 10000 i månadslöner betalar i skatt mot en familj med 30000 + 30000. Är det rimligt att en familj ska straffbeskattas med kanske 5000 extra i månaden. Varför ska den familjen ha en så mycket lägre levnadsstandard. Är det rättvist ? Knappast, det är ett sjukt skattesystem.

   Pensionärer har fått mer skattesänkningar under alliansregering än de fick under senaste S-regering

   Pensionärer betalar fortfarande mindre skatt än motsvarande arbetande.
   Se exempelvis : http://www.dn.se/debatt/pensionarer-beskattas-inte-hardare-an-lontagare

   RUT ger numera plus i statskassan pga skatteintäkter kombinerat med minskade kostnader för arbetslöshet.

   Man måste nog vara dum eller socialist för att vilja avskaffa RUT och minska skatteintäkter, öka arbetslöshet, öka svartjobbande etc…

   Sjukvården i USA är ett havererat system som mycket annat over-there.

   Privata skolor är inget fel med, tvärtom, alla skolor oavsett utförare (kommunal/privat) måste monitorers och utvärderas hela tiden och se att de möter alla uppställda krav.

   Samma inom sjukvård etc.

   Det anses av en del att det finns en ineffektivitet på ca 20-30% inom offentlig verksamhet.

   Vi vet att alliansens massiva satsning på fler poliser gav negativt resultat, S ville ha ännu större satsning …

   Det finns mycket stora vinster att göra inom den offentiga verksamheten som kan ge bättre välfärd, bättre arbetsförhållanden för anställda inom det offentliga etc om man planerar och organiserar sig bättre, om man anställer rätt personal etc.

   Allt utan att behöva en extra skattekrona.

   Dåliga politiker inser inte detta och har endast en metod i sin portfölj, att hälla mer och mer skattemedel på en dålig organisation.

 7. Rätt omfattande besvara så många frågor; EX familj inkomst 50 000 plus 10 000.o.s.v som J.D nämner :
  Det går alltid vända på saker. Högern är experter på det, men det blir inget sundare för att så görs. En med inkomst på 50 000 tar för sig mycket bör därmed även bidra med mer. Den med 10 000 tar för sig lite skulle näppeligen klara sig om skatten vore orimligt hög.
  Kort sagt även om du är en familj så är lönen individuell.

  Tycker inte du förstår innebörden i skattesystemet. Tycker inte alls det är nåt konstigt med hur dessa var och en beskattas. Det sjuka,. är att du som enskild person om du är sjuk eller arbetslös ska betala mer i skatt på lika inkomst.

  ”Pensionärer har fått mer skattesänkningar under alliansregering än de fick under senaste S-regering” Skriver J.D

  Påståendet är korrekt, under sosseledda regimen så fick alla sänkt skatt mellan 2003-2006
  detta var självklart rättvist .
  Under de borgeliga mandatperioderna har en väl utstuderad taktik skett för att skapa orättvisor. Löntagarna har fått en tydligt framförd skattereduktion på över 400 miljarder, kort sagt en gigantisk summa. Pensionärerna har man lyckats tysta kritiken på genom att slänga åt dessa ett uppätet kött ben. Man har sänkt skatt för pensionärerna men Klyftan ökar på ett otäckt sätt mellan löntagare och pensionär.
  Sedan ska vi komma ihåg, de riktigt stora förlorarna är sjuka, arbetslösa Det är dessa som finasierat den stora klyfta som Borgarna på ett finurligt sätt lyckats driva igenom.
  För en pensionär har inkomstklyftan genom högerns politik ökat med 11,7%

  ”RUT ger numera plus i statskassan pga skatteintäkter kombinerat med minskade kostnader för arbetslöshet.” Skriver J.D

  RUT är ihopslaget med ROT kallas hushållstjänster.
  Om RUT ger plus i statskassan är omdiskuterat, det finns inga tydliga bevis för det, i.o.m. man dålt de enskilda hushållstjänsterna på ett snillrikt sätt.
  Men vad som skett är att man minskat ner tjänsterna för de med behov.

  EX: Gamla Olga får ingen hjälp, Medan pigge Jonny får subventionerad städning efter fyllefesten. Denna städning är dessutom subventionerad i sig. D.v.s arbetskraften.
  Det kan handla om en FAS-3 anställd. Eller andra arbetsmarknadsstöd där den sammanlagda subventionsgraden kan uppgå till så stora procental som 125%
  Detta tar inte borgarna upp när Hushållstjänster redovisas.
  Dock kan man med tydlighet få fram att hushållstjänster med i sammanslagning med ROT
  ger fördelar. Detta i.o.m att ROT ger så enormt många tillverkningsjobb Vilket RUT definitivt inte gör. EX ROT en inredning ska tillverkas ger många ej subventionerade jobb inom tillverknin industrin RUT ger kort sagt inga eller vad ger några disktrasor och golvmoppar som är närmast outslitliga i övriga jobb.
  Kort sagt bort med RUT och använd ROT som konjukturåtgärd.

  ”Det anses av en del att det finns en ineffektivitet på ca 20-30% inom offentlig verksamhet.” Skriver J.D

  Anses, vad är det för korkskallar som anser det: Jo de som ser möjligheten skapa enorma vinster genom att minska på personal och se personal som kortsiktiga. Jobba järnet så länge du är frisk, Sedan skiter vi i dig.
  Effektivitet inom vården Javisst. Men det får inte gå ut över att patienterna har personal omkring sig som är i ständig stress.

  Så kort sagt ineffktivitet kan verkligen disskuteras.

  ”Vi vet att alliansens massiva satsning på fler poliser gav negativt resultat, S ville ha ännu större satsning …” Skriver J.D

  Är det så konstigt, man skapar ju sådana ekonomiska klyftor i samhället så kriminalitet eller självmord är det som gäller för berörda.
  65000 utförsäkrade sjuka., en A-kassa i förfall där kanppt någon har en ersättning som är tillräcklig för att klara sig. pensionärer som får det allt svårare när garantipension inte följer löneindexen utan där indexen är felkonstruerade. EX Mat bostad ges fel index på.

  ”Det finns mycket stora vinster att göra inom den offentiga verksamheten som kan ge bättre välfärd,” Skriver J.D

  Välfärden ska inte ge vinster till enskilda, vinsterna ska återinvesteras i välfärden.
  arbetsförhållandena blir inte bättre med mindre personal och högre tempo.
  Har inte J D fattat det.

  J.D har för mycket focus på att erhålla sänkt skatt, att andra får betala priset ligger i högerns natur att förbise. Sådant ska vi göra allt för att ändra på.

 8. Kolla vad en familj med 50000 + 10000 i månadslöner betalar i skatt mot en familj med 30000 + 30000.

  Är det rimligt att en familj (den första i exemplet) ska straffbeskattas med kanske 5000 extra i månaden.
  Det är 60000:- mer på ett år i plånboken till den ena familjen, det är helt bisarrt att familjer behandlas sdå olika ur skattesynpunkt.

  Varför ska den familjen ha en så mycket lägre levnadsstandard.

  Är det rättvist ?

  Knappast, det är ett sjukt skattesystem.

  Du hittar liknande skillnader mellan en familj med 20+40 tusen i månaden gentemot 30+30 etc etc

  Sjuka och arbetslösa betalar inte mer skatt än motsvarande arbetare, det har jag redan påpekat ett antal ggr men du förtsätter att ljuga i den frågan.

  Endast de som arbetar betalar ca 10% statlig inkomstskatt på sin bruttoinkomst (allmän löneavgift).

  Se exempelvis artikel i DN
  http://www.dn.se/debatt/pensionarer-beskattas-inte-hardare-an-lontagare

  Som jag skrev, RUT ger numera plus i statskassan pga skatteintäkter kombinerat med minskade kostnader för arbetslöshet.

  Man måste nog vara dum eller socialist för att vilja avskaffa RUT och minska skatteintäkter, öka arbetslöshet, öka svartjobbande etc…

  Det är inte svårt att räkna eftersom vi vet hur stor denna starkt växande sektor är, vi vet exakt omsättning inom den. Ur detta kan vi se att omsättningen passerat brytpunkt och numera ger plus i statskassan.

  Än en gång, läs och förstå, Vi vet att alliansens massiva satsning på fler poliser gav negativt resultat, S ville ha ännu större satsning …

  Istället skulle man satsat på att
  – organisera bättre
  – planlägga arbetsfördelning bättre under dygn/år
  – anställt administrativ personal som låtit poliser arbeta inom sitt kärnområde
  – inte köpa in stora dyra dåligt upphandlade styrsystem etc etc
  – förbättrat flödet genom rättsystemet

  Allt till en mycket mindre kostnad för oss skattebetalare.

  Du fattar inte att välvärden tros ha en förlust på ca 20-30% pga ineffektivitet.
  Inte undra på att privata utförare kan ta över verksamheter och bedriva dem på motsvarande nivå OCH ge vinst …

  Ta kirurgkliniken som nyligen debatterats, den fich i samråd med forskare organisera och planlägga sitt arbete själv, vårdköerna nästan försvann, personalen mår mycket bättre och allt till en kostnad av 0 skattekronor.

%d bloggare gillar detta: