Måste vi arbeta längre?


Det förs ju en debatt i Sverige om det pensionssystem som vi haft sedan en tid tillbaka. Det har tillsatts arbetsgrupper och utredningar som ska komma med förslag. Problemet ligger ju i att den ökande genomsnittsåldern gör att dagens arbetande måste arbeta fler år för att få en rimlig nivå på pensionen. Till det kommer, den så kallade, pensionsbromsen som vid flera tillfällen de senaste åren sänkt värdet på utgående pensioner och pensionsrättigheter.

I våras lämnade den statliga pensionsåldersutredningen ett betänkande om hur man ska lösa ”åldersproblemet”. Deras förslag handlar om att blivande pensioner måste arbeta längre. Det sker genom att man ska få arbeta till 69 års ålder (idag 67 år). Man föreslår en pensionsålder som regleras med genomsnittsålderns utveckling. Vidare föreslår man ökade insatser för att få en bättre arbetsmiljö som gör att fler kan arbeta längre.

Tidningen Arbetet har läst det yttrande över förslagen som LO lämnat in till utredningen. LO delar flera av utredningens förslag men är även kritiska till vissa punkter. LO anser att utredningen har ett allt för hårt fokus på att höja åldern när pension börjar tas ut. LO menar att det är antalet arbetade timmar som är det avgörande. Stora grupper inom, framför allt, LO-förbunden har idag en genomsnittlig pensionsålder strax över 60 års ålder. Artikelförfattaren skriver att …

Vad LO-medlemmarna beträffar kommer de inte att orka arbeta längre upp i åldrarna bara för att åldersgränserna höjs. En förutsättning för att LO ska acceptera höjda åldersgränser för pension är att åldersgränserna för a-kassa, sjukpenning och sjukersättning följer med uppåt – något som utredningen också har föreslagit. LO hävdar att a-kassan och de arbetsmarknadspolitiska programmen dessutom måste förbättras, annars finns risken att äldre arbetssökande ser sig tvungna att börja ta ut ålderspension tidigare än riktåldern.

LO är vidare kritisk till att utredningen lägger sig i en fråga som berör arbetsmarknadens parter. Idag är det möjligt att ta ut sin tjänstepension från 55 års ålder. Utredningen vill i lag reglera att detta ska få ske tidigast från 62 års ålder.

Pensionsmyndigheten har också lämnat in ett remissvar. De påpekar något väsentligt och som påpekas i artikeln. Artikelförfattaren skriver att …

De största hindren för ett längre arbetsliv finns dock i arbetslivet självt, anser Pensionsmyndigheten: i arbetsmiljön, i diskrimineringen av äldre på arbetsmarknaden, och i bristen på kompetensutveckling. Och de hindren är de svåraste att göra någonting åt.

Det är enkelt att lagstifta om hur länge man ska få arbeta och att införa en riktålder för pension. Men insatser för att förbättra klimatet på arbetsmarknaden är betydligt. De insatser man genomför kan ta många år innan man ser om de har effekt.

Länkar: Arbetet, SVT, Arbetet, Publikt, Publikt, SVT, di.se, Ekot, di.se

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 28 augusti, 2013, i Fackliga frågor, Pension och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

%d bloggare gillar detta: