Förändra Arbetsförmedlingen!


Enligt en kort inslag i Ekot önskar arbetsmarknadens parter att Arbetsförmedlingens uppdrag borde förändras. Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsenheten på Svenskt Näringsliv, säger att …

Myndigheten har för många olika uppdrag. Man behöver se över om man kan lägga upphandlingarna av kompletterande aktörer på en annan myndighet eller lägga ut det på en ny myndighet för att skilja det på själva förmedlingsuppdraget.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson delar åsikten att myndighetens uppdrag borde förändras. Arbetsförmedlingen borde kunna använda aktiva arbetsmarknadsåtgärder som utbildning i högre grad än idag.

Jag delar bägge synpunkterna. Arbetsförmedlingens uppdrag spretar åt all sköns håll. De är i högre grad övervakare av de arbetslösas insatser för att söka arbete snarare än aktiva förmedlare av arbeten. Om än jag delar Carinas och Kålles förhoppningar har jag inte den minsta tro på att den sittande regeringen har för avsikt att göra annat än kosmetiska förändringar av Arbetsförmedlingens uppdrag.

Som Eva Franchell påpekar så styrs Arbetsförmedlingen av det regleringsbrev som regeringen utfärdar. Eva karaktäriserar dokumentet som ”flummigare dokument får man leta efter”. Hon fortsätter …

I brevet får Arbetsförmedlingen i uppdrag att fixa det mesta. Huller om buller räknas hela utanförskapet upp och hur det ska vägas, mätas och kontrolleras. I bästa fall blir det föremål för någon insats från någon ”kompletterande aktör”.

Någon coach kanske, lite handpåläggning eller en framtidsvision sedd i spåkorten. Det handlar alltså om arbetssökande människor.

När försvann egentligen Arbetsförmedlingens uppdrag att ge dem jobb?

Det kommer att krävas en annan regering för att förändra myndigheten till att åter bli det som dess namn antyder – en arbetsförmedling!

Länkar: Aftonbladet ledare, Ekot, Aftonbladet ledare, Ekot, vlt, da.se, Arbetet, da.se, TCO-tidningen, da.se, di.se, dagens arena, di.se, SvD

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Markus Mattila, Carin Hallerström, Oscar Ernerot, Carola Andersson

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 27 augusti, 2013, i Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 4 kommentarer.

 1. Mikael Metzler

  Nja, riktigt så är det inte. Arbetsförmedlingen förmedlar förvisso jobb även idag, även om lagen om platsanmälan idag är synnerligen urvattnad. Jobbsökandet sker med andra kanaler idag än förr, Vilket är helt naturligt med tanke på det informationssamhälle vi lever i. Men, och det är viktigt att säga, arbetsförmedlingen har alltid varit en kontrollmyndighet eftersom det är ett ben i arbetslöshetskassan , om man får uttrycka det så. Regleringsbrev har alltid varit flummiga. Även i börja på 90-talet när jag arbetade på Af var det inte helt lätt att förstå vad som skulle göras. På den tiden hade vi länsarbetsnämnder som bröt ner reglerbreven till mer operativa dokument. Men redan då var arbetsförmedlingen i högsta grad en kontrollmyndighet gentemot fack och a-kassa.

  Jag vill också poängtera att S inte på ngt sett vill reformera Af. Det framstår så i retoriken, men vad vi pratar om är ett annat utbud av verktyg som följer den politiska inriktning som S har. Men notera att kontrollen där det ex gäller arbetslösa står S bakom även det som i folkmun kallas Fas 4. Ska man reformera Af i grunden då ska man gå den väg som ex Ylva Johansson skissade på, men som idag sedan Löfvén blev partiledare är lagd i skrivbordslådan.

  Tro med andra ord inte att S är mot kontrollmyndigheten Af, tvärtom. Det finns i det arbetsmarknadspolitiska upplägget med utbildningskontrakt och annat mer SKALL krav än vad det finns idag. Det tar inte bort ansvaret bort från alliansen och dess misslyckade politik. Men, S gör ingenting radikalt med Af. Man ändrar verktigen, prioriterar om , men kontrollen kommer att vara kvar, ja tom öka av vissa grupper. Man kan tycka vad man vill om det, det kan tom vara nödvändigt med tanke på att den strukturarbetslöshet vi har inte är lätt att hantera oavsett vilken regering vi har.

 2. Nu har Moderaterna även lyckats med Arbetsförmedlingen. Den som inte förstår Moderater och nyliberalisters taktik bör bredda sin kunskap.-
  Allt går ut på skapa kaso. Därmed kan man tpivatisera och detta gynnar storbolag men är till nackdel för folket.

  Nu direkt efter kaoset i Arbetsförmedlineg kommer direkt privatiseringshausningar inte minst från Fsackförenigen Metall som själva vill starta en Arbetsförmedling.

  D.v.s. man spelar moderaterna rätt i händerna när man gör så, därmed kan det bli fritt fram håna arbetslösa svaga än mer när arbetsförmedlingar privatiseras och gynnar företagen men fortsätter öka och håna arbetslös.

 3. Anders Nilsson

  Man blir fundersam när man får veta att facket attackerat Svankvist därför att
  hon ville att de anställda skulle jobba fram till 18. Oerhört! 17-18 är ju den tid
  de som ännu har jobb kan besöka AF. Den servicen ska de inte ha!

 1. Ping: Förändra Arbetsförmedlingen! | S...

%d bloggare gillar detta: