Kommer välfärdssystemen att kollapsa?


Andreas Cervenka har skrivit ett inlägg om betydelsen av att hålla koll på befolkningsutvecklingen och vilka effekter den får på lång sikt. Han påpekar att ingen borde vara förvånad över att allt färre elever ska fylla platserna på gymnasiekolorna. Under den allvarliga ekonomiska krisen i Sverige under det tidiga 1990-talet minskade antalet födslar. Den utvecklingen slår nu i genom. I de krisande medelhavsländerna sker idag samma sak. Allt färre barn föds och det kommer att få effekter på våra välfärdsländer.

Allt färre arbetande ska bidra till allt fler. Andreas säger att politiker i Sverige, Europa och även USA lägger betydligt mer energi på att vinna nästa val än på att fundera kring budgetläget 2040. Avslutningsvis säger han att …

Det vore bra om det blev en ändring på den punkten, eftersom födelsetal till skillnad från mycket annan statistik är svår att prata bort. Inte minst vore det klädsamt om de folkvalda upplyste om den slutsats som många som studerat frågan verkar dra: att ett stort antal länder i väst kommer behöva en massiv arbetskraftsinvandring om inte välfärdsystemen ska kollapsa. Ett faktum som den växande skaran av främlingsfientliga i Europa borde ägna en minut, och kanske lite mer, att fundera över.

Det tål verkligen att fundera över. Många människor räds ju över de kostnader man anser att invandringen för med sig. Men vi kanske inte behöver vara så rädda för det. I en studie gjord vid Örebro universitet visas att invandrare inte blir mer beroende av socialbidrag än infödda svenskar.

Det som är avgörande för denna utveckling är hur snabbt människor kommer i arbete. Med en allt åldrande befolkning borde ju det problemet bli allt lättare att ordna.

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 26 augusti, 2013, in Politiska funderingar and tagged , , , . Bookmark the permalink. 2 kommentarer.

 1. Anders Nilsson

  Vad Cervenka inte ägnar en rad är att vi sedan något decennium har en
  typ av invandring som förvärrar arbetslösheten. Länder med starka fack
  är ingen bra miljö för lågutbildade invandrare. Klart man kan önska sig
  invandring av högkompetenta individer som arbetar, alla, med högförädlade
  exportprodukter. Just nu är förvärvsfrekvensen bland inrikes födda c:a 75%,
  vilket är något för lågt, men bland utrikes födda endast ca 55%, katastrofalt.
  Vad gör LO?

 2. Faran med allt och hela mänskligheten är potenser. ( inte att missuppfatta med potensen)
  kort sagt när man bedömner allt i siffror tal och räknesätt som är mycket märkliga.

  Ta t.ex. att en mindre stad i Sverige vill öka sin befolkning med 10%
  ungefär vart sjunde år skulle den staden fördubblas.
  fortsätter du vidare med samma procentsats så blir det likt man lägger ett korn på en schakbräda att det lär inte dröja så länge innan denna stad är världens största
  och till slut väller över hela Jorden.

  Samma gäller invandring och den s.k tillväxten.
  samma gäller även jobbskatteavdrag och motsatsen när man tar från sjuka, arbetslösa.
  och skapar jobbskatteavdrag av det.

  Redan idag håller jobbskatteavdraget på kosta enorma summor samtidigt som sociala skydden vilket man lätt kan kalla välfärd försvinner med samma takt.
  Allt handlar om små procentsatser små summor som blir gigantiska med tiden.
  Hur många fattar att Jobbskatteavraget nu kostat mer än halva Apolloprojektet som i USA betalades av 50 stater och gav dessutom 400 000 jobb under 8 år.
  Jobbskatteavdraget det har kostat över 400 miljarder och skulle det ges till alla de 400 000 som idag benäms som arbetslösa skulle de bli miljoneärer.
  Folk är kort sagt fartblinda över jobbskatteavdragets idioti som dessuotm ökat låneskulden i landet med 70% sedan 2006.

  När ska vi få hejd på vansinnigheterna.

  Löner som ökar i procent och löner som högern för lägre avlönade faller i procent
  slutfasen av detta blir gigantiska löner för en ohedrig överhet.
  Medan andra i gengäld svälter.

  Så akta er för potenserna.

%d bloggare gillar detta: