Skillnaden mellan folk och fä


Den 1 september kommer nya regler för de som är arbetslösa och erhåller ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Förändringen innebär att lagstiftarna formaliserar vissa uppgifter för de arbetslösa. Dessutom genomförs en straffskala i form av tre olika trappor. De arbetslösa åläggs att till Arbetsförmedlingen lämna in en skriftlig rapport om hur och vilka arbeten man sökt. Detta ska ske varje månad.

De arbetslösa som inte uppfyller de nya reglerna ska bestraffas enligt en fastställd straffskala. Arbetsförmedlingen meddelar (automatiskt) till berörd arbetslöshetskassa den arbetslöses straffvärda handling. A-kassan har att utreda och tillfråga den arbetslöse vad som gått på tok. Därefter ska eventuellt straff meddelas.

Det har alltid funnits villkor för att kunna erhålla ersättning från denna försäkring. Det är vare sig konstigt eller ifrågasatt. Alla typer av försäkringar har villkor för att ersättning ska kunna betalas ut till den skadedrabbade. Det är både rimligt och nödvändigt för att kunna behålla förtroendet för försäkringen.

Men det handlar trots allt också om människosyn. Om man i alla lägen misstror människors beteenden blir det nödvändigt att införa detaljerade regler och aktivt misstänkliggöra. Det är tydligt att den borgerliga regeringen har valt att skuldsätta och misstänkliggöra långvarigt sjukskrivna och arbetslösa personer.

De nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen visar på detta. Det antyds att arbetslösa har valt att vara just arbetslösa. Därför måste man öka trycket på dessa lata individer. Lagstiftarna har systematiskt förändrat Arbetsförmedlingens uppdrag. Från att förmedla arbeten till arbetslösa har uppdraget allt mer blivit till att övervaka de arbetslösas beteende.

Samtidigt erhåller vi som har ett avlönat arbetet all sköns förmåner nästan villkorslöst. Man har förenklat möjligheten att erhålla skatteavdrag för diverse hushållsnära tjänster, jobbskatteavdraget sker automatiskt av Skatteverket.

De borgerliga partierna har en väldigt pessimistisk syn på människor. Att vara arbetslös och sjukskriven är ett aktivt val. Människors beteende måste styras medelst en kombination av piska och morot. De borgerliga partierna sätter medvetet grupper av människor emot varandra.

Regeringen ansvarar även för att både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har blivit till de myndigheter som människor har lägst förtroende för. Orsaken till den utvecklingen ligger i den lagstiftning som den riksdagens majoritet har genomfört.

Jag tillhör de som är övertygad om att de flesta arbetslösa och långvarigt sjukskrivna faktiskt vill återgå i arbete så fort som möjligt. Därför motsätter jag mig den politik som den borgerliga regeringen har valt att genomföra.

Regeringen säger sig stå för en ”arbetslinje” för att förmå fler människor att lämna arbetslöshet. Deras politik har, trots vad man hävdar, misslyckats. Arbetslösheten är högre idag än vad den var efter valet 2006 då de erövrade regeringsmakten.

Jag kommer att verka för ett regeringsskifte efter det val som sker i september 2014!

Länkar: Arbetet, Arbetet, di.se, dn.se, Hotellrevyn, Elektrikerna, ka.se

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 20 augusti, 2013, in Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor and tagged , , , . Bookmark the permalink. 1 kommentar.

 1. Det beskriver lite av hur otacksamt arbetslinjen är.
  Du är inte värd mycket sedan du blivit friställd.
  För en överhet gäller bonusar, fallskärmar o.s.v
  Men för arbetslösa där gäller det att från samma klientel
  bedriva transfereringsstöld från arbetslösas, sjukas inbetalda försäkringar.
  Med ett femte jobbskatteavdrag lär stölden klyftan öka.

  Läs Detta:
  http://norran.se/2013/08/insandare/otack-ar-varldens-lon/

%d bloggare gillar detta: